Newyddion

Plaid Cymru yn herio celwyddau Llafur dros ymrwymiadau gwariant iechyd

AdamPrice1llai.jpg

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price, wedi herio “celwydd noeth” y blaid Lafur wrth iddynt ymateb i gyhoeddiad maniffesto Plaid Cymru heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansiad maniffesto yn cyflwyno’r ‘rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol’

Manifesto_Cover.png

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud fod ei phlaid yn cynnig yr arweinyddiaeth gref sydd ei angen ar Gymru yn wyneb yr argyfwng economaidd yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei safleoedd dur yn y DU.

Darllenwch fwy
Rhannu

Amser gwneud i ddatganoli gyfrif

LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud fod gan Lywodraeth Cymru gyfle i wneud i ddatganoli gyfrif wrth i Gymru wynebu’r argyfwng diwydiannol mwyf ers sefydlu’r Cynulliad. Dywedodd Leanne Wood fod ei phlaid wedi rhoi dewisiadau gerbron i gefnogi’r diwydiant a helpu i sicrhau dyfodol parhaol i’r diwydiant dur yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid peidio gadael i'r etholiad rwystro datrys yr argyfwng dur

LWcynhadledd2015.jpg

Wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol baratoi i ail-ymgynnull heddiw i drafod dyfodol y diwydiant dur yng Nghymru, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi mynnu fod rhaid gweithredu i sicrhau nad yw’r etholiad yn rhwystro camau i ddatrys yr argyfwng.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn gwybod am fwriad Tata i gau ers y Nadolig

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru ar ôl i un o'i aelodau ddweud wrth y Financial Times ei fod yn gwybod ers y Nadolig nad oedd gan Tata fawr o fwriad cadw ei fusnes dur yn y DU ar agor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru a'r AC lleol i gyfarfod gweithwyr dur Port Talbot

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn ymweld â Phort Talbot i gwrdd â gweithwyr dur sy’n dioddef yn sgil argyfwng presennol eu diwydiant oherwydd penderfyniad Tata i werthu eu gweithfeydd yn y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood: Llywodraethau Cymru a'r DU "yn cysgu wrth y llyw" yn yr argyfwng dur

SPWood.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi cyhuddo llywodraethau Cymru a'r DU o fod "yn cysgu wrth y llyw" wrth i'r diwydiant dur wynebu argyfwng sy'n bygwth miloedd o swyddi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynllun trethi busnes Plaid Cymru yn ymestyn cymorth i 90,000 o fusnesau Cymreig

GogleddBusnes3.jpg

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn torri trethi busnes i 80% o fusnesi Cymreig, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru a Siân Gwenllian Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnesau Bach heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

'I droi at bethau ymarferol: beth sydd i’w wneud?' - Erthygl Adam Price ar Tata Steel

26004689405_c588377a1b_z.jpg

Nid gor-ddweud yw awgrymu, ers cyhoeddiad Tata ddydd Mawrth, fod Cymru mewn stad o argyfwng economaidd. Gyda’r gadwyn gyflenwi gyfan wedi’i chynnwys, mae bron cymaint o swyddi mewn perygl ag oedd mewn perygl yn ystod Streic y Glowyr a barodd flwyddyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Gweithredu, nid geiriau, sydd ei angen gan Lywodraeth Cymru" - Leanne Wood

LWcynhadledd2015.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru ddangos uchelgais a gweithredu'n rhagweithiol i leihau'r effaith niweidiol yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei safleoedd yn y DU.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd