Newyddion

Mesur Cymru amgen Llafur: "ble mae'r Prif Weinidog wedi bod?"

LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i gyhoeddiad Mesur Cymru amgen gan y Prif Weinidog Llafur gan ddweud ei fod "yn rhy dila, yn rhy ychydig ac yn llawer rhy hwyr" o ystyried "record ddamniol" Llafur o fethu a sicrhau mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Peidied neb a dweud na all Cymru fod yn genedl o gyfleoedd'

Price.jpg

Mae'r cyn-Aelod Seneddol a'r ymgeisydd i'r Cynulliad Cenedlaethol, Adam Price, wedi rhoi chwip o araith i ffyddloniaid y blaid yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli y penwythnos hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Un genedl, un uchelgais' - uchelgais Plaid dros y genedl yn apelio i Gymru gyfan: Rhun ap Iorwerth

Rhunmon2.jpg

Heddiw, bydd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, yn annog pobl ledled y wlad i uno y tu ol i weledigaeth y blaid am Gymru iach, glyfrach, gyfoethocach i roi terfyn ar 17 mlynedd o dranc dan arweiniad Llafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Drwg neu waeth' - Leanne yn amlinellu realiti'r dewis ffug rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr

LeanneSpeech.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi defnyddio ei haraith i Gynhadledd Wanwyn ei phlaid i amlinellu realiti'r dewis ffug rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr, gan ddweud fod Plaid Cymru'n cynnig dewis amgen clir i'r dyfodol 'drwg neu waeth' mae'r Gwasanaeth Iechyd yn ei wynebu dan y ddwy blaid honno.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lindsay Whittle yn rhybuddio am anhrefn traffig os oes miloedd o dai newydd yn cael eu adeiladu yng Nghaerffili

Lindsay_Whittle.png

Mae AC Plaid Cymru Lindsay Whittle wedi rhoi rhybudd heddiw y bydd anrhefn os oes miloedd o dai newydd yn cael eu adeiladu ym Masin Caerffili.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dyw Llywodraeth Cymru ddim yn gwneud digon i arbed swyddi dur medd Bethan Jenkins

BethanJenkins.png

Mae AC Plaid Cymru Bethan Jenkins wedi honni y gallai Llywodraeth Lafur Cymru fod yn gwneud llawer mwy er mwyn helpu arbed swyddi dur ym Mhort Talbot ac i helpu Tata i leihau ei biliau ynni.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi ffilmiau etholiadol wedi eu cynhyrchu, eu cyfarwyddo a’u ffilmio gan enillwyr Bafta

Y tîm iawn gyda’r syniadau iawn ar yr amser iawn. Dyna yw thema ffilmiau sy’n cael eu cyhoeddi gan Blaid Cymru heno yn Gymraeg a Saesneg er mwyn ceisio ennill cefnogaeth pleidleiswyr o flaen yr etholiad Cynulliad.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Tîm Sir Gâr’ yn croesawu cynrychiolwyr a chefnogwyr i gynhadledd Llanelli

TimSirGar.png

Bydd ‘Tîm Sir Gâr’ Plaid Cymru heddiw’n croesawu ymgeisyddion a chefnogwyr i Lanelli ar noswyl Cynhadledd Wanwyn flynyddol y blaid yn theatr y Ffwrnes.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid am sicrhau pwerdy o senedd i Gymru

LeanneDebate.jpg

Mae Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru, wedi addo heddiw y byddai llywodraeth Cymru dan ei harweiniad yn dangos 'uchelgais digynsail' i gryfhau sefydliadau democrataidd y genedl a sicrhau pwerdy o senedd i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid am roi terfyn ar esgeulustod Llafur o'r gogledd

 North_Wales_Launch_1_CYM.png

Heddiw bydd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru yn addo y byddai llywodraeth dan ei harweiniad yn rhoi terfyn aresgeulustod Llafur o'r gogledd a chyflwyno cynllun clir ac uchelgeisiol i adfer y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd