Newyddion

Bydd llywodraeth Plaid yn torri'r diffyg a chreu twf

Campaign_ad_w9.jpg

Mae Rhun ap Iorwerth Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi wedi addo heddiw y bydd llywodraeth Plaid Cymru yn creu pennod o lewyrch economaidd drwy gyflwyno Cynllun Economaidd Cenedlaethol manwl heb ei debyg gan unrhyw blaid arall yn yr etholiad hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Gymraeg wrth galon rhaglen lywodraeth Plaid Cymru

Gobaith_Newydd.png

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro, Simon Thomas, wedi dweud heddiw y byddai llywodraeth ei blaid yn rhoi cefnogaeth di-gynsail i ddiogelu dyfodol yr iaith gyda rhaglen lywodraeth sydd gyda'r Gymraeg wrth ei chalon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn addo gwasanaethau achub-bywyd o fewn awr i bawb yng Nghymru

Cyn2.jpg

Mae Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru Elin Jones heddiw wedi amlinellu addewid maniffesto ei phlaid i sicrhau gwasanaethau achub-bywyd o fewn awr i bawb yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Albanaidd yn cyfaddef y byddai polisïau’r Torïaid yn arwain at doriadau i wasanaethau Cymru

Plaid_Toriadau.png

Mae arweinydd y Torïaid yn yr Alban wedi awgrymu y byddai polisi'r Ceidwadwyr Cymreig yn arwain at dorri gwasanaethau cyhoeddus yma yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch Mai'r 5ed yn ddiwrnod o obaith newydd i Gymru

Heddiw, bydd Leanne Wood yn galw ar bobl ledled y wlad i wneud Mai 5ed yn 'Ddiwrnod Gobaith Newydd i Gymru' drwy ethol Llywodraeth Plaid Cymru yn etholiad y Cynulliad wythnos nesaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Hwn yw’r etholiad i newid Cymru' - Leanne Wood

The_Change_Wales_Needs_(CYM).png

Wrth i Leanne Wood baratoi ar gyfer y ddadl deledu olaf cyn yr etholiad ar Fai’r 5ed, mae wedi datgan mai dyma’r etholiad i newid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne: Mae’n bryd dod a’r Cynulliad yn agosach at bobl y gogledd

Addewidion_Gogledd_Cymru.png

Bydd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru yn teithio ledled gogledd Cymru heddiw i gwrdd ag ymgeisyddion lleol a thrafod polisïau’r blaid ar gyfer y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yw'r "unig obaith gwirioneddol" o roi terfyn ar 17 mlynedd o lywodraeth Lafur

Gobaith_Gwirioneddol.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud heddiw mai ei phlaid yw'r "unig obaith gwirioneddol" o roi terfyn ar 17 mlynedd o reolaeth Lafur ddi-dor yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Canlyniad arolwg yn fwy ffafriol i Leanne nag unrhyw arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr

Leaders_Poll__CYM.png

Mae Rhun ap Iorwerth wedi croesawu arolwg barn newydd gan YouGov ar gyfer ITV Cymru sy'n dangos fod Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru yn perfformio'n well na phob arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys Prif Weinidog presennol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai, tai - y Blaid yn datgelu cynllun trawsnewidiol i isadeiledd Cymru

Cam_7_-_Rhaglen_Fuddsoddi_mewn_Isadeiledd.png

Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, heddiw wedi amlinellu sut y byddai llywodraeth ei blaid yn lansio’r rhaglen fwyaf o fuddsoddi mewn isadeiledd ers datganoli er mwyn trawsnewid ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai a chartrefi Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd