Newyddion

Canlyniad arolwg yn fwy ffafriol i Leanne nag unrhyw arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr

Leaders_Poll__CYM.png

Mae Rhun ap Iorwerth wedi croesawu arolwg barn newydd gan YouGov ar gyfer ITV Cymru sy'n dangos fod Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru yn perfformio'n well na phob arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys Prif Weinidog presennol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai, tai - y Blaid yn datgelu cynllun trawsnewidiol i isadeiledd Cymru

Cam_7_-_Rhaglen_Fuddsoddi_mewn_Isadeiledd.png

Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, heddiw wedi amlinellu sut y byddai llywodraeth ei blaid yn lansio’r rhaglen fwyaf o fuddsoddi mewn isadeiledd ers datganoli er mwyn trawsnewid ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai a chartrefi Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid am gael gwared ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl gydag anableddau

Addewidion_Anableddau.png

Mae Helen Mary Jones, ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Lanelli, wedi amlinellu’r camau y byddai llywodraeth ei phlaid yn eu cymryd er mwyn cael gwared ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl gydag anableddau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llŷr Gruffydd yn rhagweld “y llywodraeth wyrddaf a welodd Cymru erioed”

Addewidion_Amgylchedd.png

Llywodraeth Plaid Cymru fyddai’r llywodraeth wyrddaf a welodd Cymru erioed, meddai Gweinidog Amgylchedd cysgodol y blaid, Llŷr Gruffydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neb â chymwysterau gwell nag Arfon Jones i gyflwyno cymunedau diogelach: Alun Ffred Jones

PCC_North_Wales_Meme_(PV_Vote).png

“Does neb â gwell cymwysterau nag Arfon Jones” – dyna oedd neges Cadeirydd Plaid Cymru Alun Ffred Jones wrth iddo gynnig ei gefnogaeth lawn i ymgeisydd y blaid am Gomisiynydd Heddlu a Throsedd dros Ogledd Cymru.

Dywedodd Alun Ffred Jones fod gan Arfon Jones y profiad, arweiniad a’r ymdeimlad o gyfiawnder i weithio ar draws gogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Derbyniaeth ddi-amod: Gweledigaeth LGBT y Blaid dros Gymru

Glyn_Senedd.jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Ganol Caerdydd, Glyn Wise heddiw wedi amlinellu addewidion ei blaid i sicrhau cydraddoldeb a derbyn di-amod i bob unigolyn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim ond gan Blaid Cymru mae’r egni, yr ymrwymiad a’r weledigaeth i ddelifro

Meddwl_Newydd.png

Profodd Leanne Wood i’r genedl neithiwr mai dim ond gan Blaid Cymru mae’r egni, yr ymrwymiad a’r weledigaeth i ddelifro dros Gymru, meddai Rhun ap Iorwerth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynnydd mewn amseroedd aros yn 'newyddion trychinebus' i gleifion Cymreig

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd Elin Jones wedi ymateb i ffigyrau newydd sy'n dangos cynnydd mewn amseroedd aros am driniaeth yn adrannau Damwain ac Argyfwng ysbytai Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai’r etholiad fod yn gystadleuaeth syniadau: Leanne Wood

LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog arweinwyr y pleidiau eraill i ddefnyddio’r dadleuon teledu i gyflwyno eu cynlluniau am ddyfodol ein gwlad wrth iddynt gamu i’r llwyfan yn y cyntaf o ddwy ddadl yr arweinyddion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim ond rhaglen Plaid sy'n cynnig atebion i broblemau Cymru

Campaign_ad_w2.jpg

Wrth i'r olaf o'r prif bleidiau gyhoeddi eu maniffesto heddiw, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud mai rhaglen lywodraeth ei phlaid hi sy'n cynnig y cynllun "mwyaf uchelgeisiol, trawsnewidiol a realistig" i sicrhau'r newid sydd ei angen ar Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd