Newyddion

Arweinydd Albanaidd yn cyfaddef y byddai polisïau’r Torïaid yn arwain at doriadau i wasanaethau Cymru

Plaid_Toriadau.png

Mae arweinydd y Torïaid yn yr Alban wedi awgrymu y byddai polisi'r Ceidwadwyr Cymreig yn arwain at dorri gwasanaethau cyhoeddus yma yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwnewch Mai'r 5ed yn ddiwrnod o obaith newydd i Gymru

Heddiw, bydd Leanne Wood yn galw ar bobl ledled y wlad i wneud Mai 5ed yn 'Ddiwrnod Gobaith Newydd i Gymru' drwy ethol Llywodraeth Plaid Cymru yn etholiad y Cynulliad wythnos nesaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Hwn yw’r etholiad i newid Cymru' - Leanne Wood

The_Change_Wales_Needs_(CYM).png

Wrth i Leanne Wood baratoi ar gyfer y ddadl deledu olaf cyn yr etholiad ar Fai’r 5ed, mae wedi datgan mai dyma’r etholiad i newid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne: Mae’n bryd dod a’r Cynulliad yn agosach at bobl y gogledd

Addewidion_Gogledd_Cymru.png

Bydd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru yn teithio ledled gogledd Cymru heddiw i gwrdd ag ymgeisyddion lleol a thrafod polisïau’r blaid ar gyfer y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yw'r "unig obaith gwirioneddol" o roi terfyn ar 17 mlynedd o lywodraeth Lafur

Gobaith_Gwirioneddol.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud heddiw mai ei phlaid yw'r "unig obaith gwirioneddol" o roi terfyn ar 17 mlynedd o reolaeth Lafur ddi-dor yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Canlyniad arolwg yn fwy ffafriol i Leanne nag unrhyw arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr

Leaders_Poll__CYM.png

Mae Rhun ap Iorwerth wedi croesawu arolwg barn newydd gan YouGov ar gyfer ITV Cymru sy'n dangos fod Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru yn perfformio'n well na phob arweinydd arall yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys Prif Weinidog presennol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai, tai - y Blaid yn datgelu cynllun trawsnewidiol i isadeiledd Cymru

Cam_7_-_Rhaglen_Fuddsoddi_mewn_Isadeiledd.png

Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, heddiw wedi amlinellu sut y byddai llywodraeth ei blaid yn lansio’r rhaglen fwyaf o fuddsoddi mewn isadeiledd ers datganoli er mwyn trawsnewid ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai a chartrefi Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid am gael gwared ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl gydag anableddau

Addewidion_Anableddau.png

Mae Helen Mary Jones, ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Lanelli, wedi amlinellu’r camau y byddai llywodraeth ei phlaid yn eu cymryd er mwyn cael gwared ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl gydag anableddau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llŷr Gruffydd yn rhagweld “y llywodraeth wyrddaf a welodd Cymru erioed”

Addewidion_Amgylchedd.png

Llywodraeth Plaid Cymru fyddai’r llywodraeth wyrddaf a welodd Cymru erioed, meddai Gweinidog Amgylchedd cysgodol y blaid, Llŷr Gruffydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neb â chymwysterau gwell nag Arfon Jones i gyflwyno cymunedau diogelach: Alun Ffred Jones

PCC_North_Wales_Meme_(PV_Vote).png

“Does neb â gwell cymwysterau nag Arfon Jones” – dyna oedd neges Cadeirydd Plaid Cymru Alun Ffred Jones wrth iddo gynnig ei gefnogaeth lawn i ymgeisydd y blaid am Gomisiynydd Heddlu a Throsedd dros Ogledd Cymru.

Dywedodd Alun Ffred Jones fod gan Arfon Jones y profiad, arweiniad a’r ymdeimlad o gyfiawnder i weithio ar draws gogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd