Newyddion

‘Ni fydd yr un person ifanc yn cael ei adael ar ôl dan lywodraeth Plaid Cymru’ – Helen Mary Jones

Helen_Mary_Jones2.jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Lanelli a’r Gweinidog cysgodol Plant a Phobl Ifanc, Helen Mary Jones, heddiw wedi amlinellu cynigion ei phlaid i addo gwaith, addysg neu hyfforddiant i unrhyw berson ifanc dan 25 oed fu’n chwilio am waith am fwy na phedwar mis.

Darllenwch fwy
Rhannu

Hyd at £400 o arbedion dan ddiwygiadau treth cyngor Plaid Cymru

Council_Tax_1_CYM.png

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros y Trysorlys a Chyllid Adam Price heddiw wedi gosod allan gynlluniau ei blaid i ddiwygio treth cyngor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn addo deinameg newydd ar gyfer llywodraeth

Adam22.jpg

Mae Llywodraeth Cymru angen deinameg newydd – diwylliant a strwythur sydd yn fwy addas i gyflwyno newid – dyna fydd Adam Price o Blaid Cymru yn ddweud heddiw. Mewn anerchiad allweddol yn Ysgol Rheolaeth Caerdydd, bydd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros y Trysorlys a Chyllid hefyd yn gosod allan gynlluniau ei blaid i gyflwyno diwylliant newydd o lywodraeth a nodweddir gan wasanaeth sifil symlach sydd yn barod ar gyfer newid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni fydd rhaid i gleifion groesi'r ffin am driniaeth arbennig dan gynlluniau Plaid Cymru

ElinJones20152.jpg

Mae cynlluniau uchelgeisiol i ddychwelyd gwasanaethau NHS arbenigol o Loegr wedi eu datgelu gan Blaid Cymru heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid Cymru am daflu goleuni ar gyflwr yr economi Gymreig

RhunCynhadledd.jpg

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, wedi amlinellu heddiw sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn taflu goleuni ar gyflwr yr economi Gymreig drwy wella ansawdd a chyfanswm y wybodaeth sydd ar gael.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cwymp yn allforion Cymru yn “achos pryder gwirioneddol"

rhun.jpg

Mae ffigyrau newydd sy’n dangos fod gwerth allforion Cymreig wedi disgyn o fwy na biliwn o bunnoedd dros flwyddyn yn achos pryder gwirioneddol, yn ôl Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Torïaid yn israddio Cymru i statws 'llai na dinas' gyda phwerau cyfiawnder i Fanceinion

Cynhadledd2-2.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder a Materion Cartref, Liz Saville Roberts AS wedi cyhuddo'r Torïaid yn San Steffan o israddio Cymru i statws 'llai na dinas' drwy roi pwerau cyfiawnder troseddol i Fanceinion tra'n gwrthod eu trosglwyddo i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Gyllideb yn dangos yr angen am Gomisiwn Isadeiledd Cenedlaethol i Gymru

Cam_7_-_Rhaglen_Fuddsoddi_mewn_Isadeiledd.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i Gyllideb y Canghellor drwy ddweud fod Cymru angen ei Chomisiwn Isadeiledd Cenedlaethol ei hunan er mwyn rhoi hwb i'r economi Gymreig.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn adeiladu'r peiriant economaidd

Economic_Engine_CYM2.jpg

Bydd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru yn Llundain heddiw i ddadlau'r achos dros lywodraeth newydd i Gymru a phecyn o gynlluniau fyddai'n "adeiladu'r peiriant economaidd" drwy greu swyddi a rhoi hwb i dwf.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Pleidleisiwch dros Gymru fis Mai, pleidleisiwch dros Ewrop fis Mehefin' - Leanne Wood

Cymru_Mai_Ewrope_Mehefin.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar bobl Cymru i bleidleisio dros Gymru yn etholiad y Cynulliad fis Mai a dros Ewrop yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd fis Mehefin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd