Newyddion

Leanne yn cyhoeddi cynlluniau am Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl newydd i Gymru

 LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi amlinellu cynlluniau ei phlaid i adfywio democratiaeth Cymru a chyflwyno llywodraeth Plaid Cymru agored ac atebol os caiff ei hethol ym mis Mai.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid am greu 50,000 o brentisiaethau newydd

Prentisiaethau.png

Heddiw mae Llefarydd Cysgodol Plaid Cymru ar Addysg, Simon Thomas AC, wedi cyhoeddi cynlluniau ei blaid i wneud buddsoddiad sylweddol mewn 50,000 o brentisiaethau dros y pum mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynllun gwerth biliynau o bunnoedd i uwchraddio seilwaith Cymru

Rhunmon.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yn seilwaith Cymru i ail-sbarduno’r economi, dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth. Dywedodd y byddai llywodraeth Plaid Cymru, os caiff ei hethol ym mis Mai, yn sbardun i dwf economaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd Asiantaeth Datblygu Cymru i’r 21ain ganrif yn sefydlu Cymru fel canolfan fasnachu

rhunapiorwerth_2-1.jpg

Bydd Plaid Cymru yn ail-sefydlu enw da Cymru fel cenedl fasnachu, cyhoeddodd Gweinidog cysgodol y blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi Cytundeb Canser arloesol

Cytundeb_Canser_Plaid.png

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi Cytundeb Canser i dorri amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn addo addysg blynyddoedd cynnar i blant 3 oed

Education_3-4yo_CYM.png

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno gofal plant safonol am ddim i bob plentyn o dair oed ymlaen, dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol y Blaid, Simon Thomas.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru i ddileu taliadau gofal cymdeithasol

 Gofal_Cymdeithasol_Am_Ddim_PNG.png

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i’r henoed a rhai gyda dementia, cyhoeddodd Gweinidog Iechyd cysgodol y blaid Elin Jones heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Byddai Plaid Cymru yn adeiladu tair canolfan ddiagnostig newydd i gau’r bwlch gofal iechyd

ElinJones2015.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn ceisio cau’r blwch gofal iechyd rhwng Cymru a Lloegr, medd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru Elin Jones.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno 100% o drydan o ffynonellau adnewyddol

LlyrG.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno 100% o drydan Cymru o ffynonellau adnewyddol, cyhoeddodd Gweinidog Ynni cysgodol y blaid, Llyr Gruffydd. Dywedodd y bydd Plaid Cymru yn cyhoeddi llwybr tuag at gynhyrchu 100% o anghenion trydan Cymru o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035 o fewn 100 diwrnod o lywodraeth Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer cronfa wedi’i amddiffyn ar gyfer cyffuriau a thriniaeth newydd

SharpEnd.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi datgelu cynlluniau uchelgeisiol i sefydlu cronfa newydd o filiynau o bunnoedd ar gyfer cyffuriau a thriniaeth a fydd yn dod a’r loteri cod post i ben i gleifion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd