Newyddion

Plaid am roi terfyn ar esgeulustod Llafur o'r gogledd

 North_Wales_Launch_1_CYM.png

Heddiw bydd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru yn addo y byddai llywodraeth dan ei harweiniad yn rhoi terfyn aresgeulustod Llafur o'r gogledd a chyflwyno cynllun clir ac uchelgeisiol i adfer y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gweledigaeth llywodraeth Plaid: Cymru Iach, Glyfrach, Gyfoethocach

 LWcynhadledd2015smaller.jpg

Heddiw bydd Plaid Cymru yn cynnal lansiad swyddogol ei hymgyrch etholiad Cynulliad Cenedalethol 2016 drwy ddatgelu ei rhaglen lywodraeth uchelgeisiol i greu Cymru iach, glyfrach, gyfoethocach.

Darllenwch fwy
Rhannu

O'r Crud i'r Yrfa: Plaid Cymru yn cyhoeddi polisïau addysg

 Cradle_to_career_CYM.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi polisiau addysg blaengar fydd yn cefnogi myfyrwyr, athrawon a sefydliadau addysg uwch Cymru.

1. Premiwm Athrawon

2. Polisi Ffioedd Dysgu


 

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn lansio ymgyrch 'Cymru yn Ewrop'

 EU_Ref_Logo_6b_(small).jpg

Mae Jill Evans ASE wedi lansio ymgyrch 'Cymru yn Ewrop' ei phlaid gyda galwad i'r genedl uno i sicrhau parhad aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn addo gwneud i'r pwrs cyhoeddus weithio i gwmniau Cymreig

LWcynhadledd2015.jpg

Bydd Plaid Cymru yn rhoi hwb i'r economi Gymreig drwy gefnogi cwmniau cartref - dyna addewid yr arweinydd Leanne Wood heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne yn cyhoeddi cynlluniau am Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl newydd i Gymru

 LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi amlinellu cynlluniau ei phlaid i adfywio democratiaeth Cymru a chyflwyno llywodraeth Plaid Cymru agored ac atebol os caiff ei hethol ym mis Mai.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid am greu 50,000 o brentisiaethau newydd

Prentisiaethau.png

Heddiw mae Llefarydd Cysgodol Plaid Cymru ar Addysg, Simon Thomas AC, wedi cyhoeddi cynlluniau ei blaid i wneud buddsoddiad sylweddol mewn 50,000 o brentisiaethau dros y pum mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynllun gwerth biliynau o bunnoedd i uwchraddio seilwaith Cymru

Rhunmon.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yn seilwaith Cymru i ail-sbarduno’r economi, dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth. Dywedodd y byddai llywodraeth Plaid Cymru, os caiff ei hethol ym mis Mai, yn sbardun i dwf economaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd Asiantaeth Datblygu Cymru i’r 21ain ganrif yn sefydlu Cymru fel canolfan fasnachu

rhunapiorwerth_2-1.jpg

Bydd Plaid Cymru yn ail-sefydlu enw da Cymru fel cenedl fasnachu, cyhoeddodd Gweinidog cysgodol y blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi Cytundeb Canser arloesol

Cytundeb_Canser_Plaid.png

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi Cytundeb Canser i dorri amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd