Newyddion

Bydd Asiantaeth Datblygu Cymru i’r 21ain ganrif yn sefydlu Cymru fel canolfan fasnachu

rhunapiorwerth_2-1.jpg

Bydd Plaid Cymru yn ail-sefydlu enw da Cymru fel cenedl fasnachu, cyhoeddodd Gweinidog cysgodol y blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi Cytundeb Canser arloesol

Cytundeb_Canser_Plaid.png

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi Cytundeb Canser i dorri amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn addo addysg blynyddoedd cynnar i blant 3 oed

Education_3-4yo_CYM.png

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno gofal plant safonol am ddim i bob plentyn o dair oed ymlaen, dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol y Blaid, Simon Thomas.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru i ddileu taliadau gofal cymdeithasol

 Gofal_Cymdeithasol_Am_Ddim_PNG.png

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i’r henoed a rhai gyda dementia, cyhoeddodd Gweinidog Iechyd cysgodol y blaid Elin Jones heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Byddai Plaid Cymru yn adeiladu tair canolfan ddiagnostig newydd i gau’r bwlch gofal iechyd

ElinJones2015.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn ceisio cau’r blwch gofal iechyd rhwng Cymru a Lloegr, medd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru Elin Jones.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno 100% o drydan o ffynonellau adnewyddol

LlyrG.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno 100% o drydan Cymru o ffynonellau adnewyddol, cyhoeddodd Gweinidog Ynni cysgodol y blaid, Llyr Gruffydd. Dywedodd y bydd Plaid Cymru yn cyhoeddi llwybr tuag at gynhyrchu 100% o anghenion trydan Cymru o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035 o fewn 100 diwrnod o lywodraeth Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer cronfa wedi’i amddiffyn ar gyfer cyffuriau a thriniaeth newydd

SharpEnd.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi datgelu cynlluniau uchelgeisiol i sefydlu cronfa newydd o filiynau o bunnoedd ar gyfer cyffuriau a thriniaeth a fydd yn dod a’r loteri cod post i ben i gleifion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau uchelgeisiol i recriwtio 1,000 o feddygon a chreu GIG cynaliadwy

 Cyn2.jpg

Mae Plaid Cymru yn bwriadu talu dyledion myfyrwyr meddygol fel rhan o becyn o fesurau i oresgyn yr argyfwng recriwtio sy’n bygwth dyfodol GIG Cymru.

Mae’r polisi, fyddai yn gyfnewid am nifer o flynyddoedd o wasanaeth gwarantedig, yn rhan o ymgynghoriad a lansiwyd heddiw gan Blaid Cymru, gyda’r nod o fynd i’r afael â’r argyfwng recriwtio yn y GIG Cymreig trwy ddenu 1,000 o feddygon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd