Newyddion a Digwyddiadau


26/04/2015
Rhestr Cyfoeth yn dangos yr angen i ailgydbwyso'r economi

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi amlinellu'r achos dros ailgydbwyso cyfoeth a grym ledled y DG wrth i Restr Cyfoeth y Sunday Times ddangos fod cyfoeth 1,000 unigolyn a theulu cyfoethocaf Prydain wedi mwy na dwblu dros y degawd diwethaf.

25/04/2015
Defnyddiwch eich pleidlais gyntaf i gael datganoli o’r radd flaenaf

Leanne Wood yn dweud wrth bleidleiswyr ifanc i geisio’r fargen orau i Gymru

24/04/2015
'Helpwch ni i adeiladu'r Gymru newydd' - apel arweinydd Plaid i bobl ifanc

Bydd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru heddiw yn apelio i bobl ifanc i ymuno a'i phlaid i adeiladu'r Gymru newydd a dechrau chwyldro democrataidd drwy ymwneud a gwleidyddiaeth.

23/04/2015
Arweinydd yn amlinellu cynllun i greu Pwerdy Grym i'r Gogledd

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi defnyddio araith ym Mangor heddiw i amlinellu cynlluniau ei phlaid i greu Pwerdy Grym i ogledd Cymru.

Gweld popeth

17 Apr 2015
'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood

  Mae’r sylw digynsail i Blaid Cymru yn ystod yr etholiad hwn nid yn unig wedi rhoi’r cyfle i’r Blaid gyrraedd

02 Apr 2015
Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd

Y naratif gwleidyddol sy’n cael ei hybu gan brif bleidiau San Steffan ar hyn o bryd yw nad oes dewis ond dileu’r

25 Mar 2015
John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'

Erthygl gan John Rowlands, Ymgeisydd Seneddol Ynys Môn Dangosodd ymgyrch Hawliau Maenorol Treffos ar Ynys Môn yn

11 Mar 2015
Liz Musa yn adrodd y stori o sut y gwnaeth hi ‘ddod allan’ dros Blaid Cymru

Efallai eich bod wedi gweld hysbyseb diweddar Plaid Cymru oedd yn cynnwys nifer o bobl wahanol yn ‘dod allan’ fel

07 Mar 2015
Mair Rowlands - Ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru yn Nyffryn Clwyd

Wrth ganfasio ar stepen y drws yn Nyffryn Clwyd, y neges rwy'n ei glywed yw fod pobl wedi cael digon o'r un hen

Gweld popeth