Plaid Cymru

Ewch i’n gwefan ymgyrch newydd sbon / Visit our brand new campaign website

Ymlaen! Forward!

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


28/04/2016
Nid yw’n bosib ymddiried yn y llywodraeth i amddiffyn ffermwyr Cymru medd AS Plaid

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o fethu ac amddiffyn ffermwyr Cymru ar ôl iddi ddod i’r amlwg eu bod wedi methu a dadlau o blaid darparu cymorth gwladwriaethol i ffermwyr yn ystod y Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd fis diwethaf.

17/04/2016
Llywodraeth Plaid Am Ymestyn Rhaglenni Sgrinio Canser

Mae Elin Jones Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru wedi addo heddiw y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ymestyn rhaglenni sgrinio canser fel rhan o gynlluniau ehangach i wella diagnosis canser.

13/04/2016
Galwad i gryfhau rôl y Comisiynydd plant yn sgil canfyddiadau Macur

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd a Llefarydd y Blaid ar Faterion Cartref a Chyfiawnder, Liz Saville Roberts yn dadlau y dylai Comisiynnydd Plant Cymru gael mwy o bwerau i ddelio â cham drin plant.   

11/04/2016
Angen gwarant gan y Prif Weinidog y bydd osgoi trethi yn anghyfreithlon yn ei holl ffurfiau

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi galw ar y Prif Weinidog i ddefnyddio’i bwerau i sicrhau fod osgoi talu trethi ym mhob ffordd yn anghyfreithlon gan rybuddio bydd ei weithredoedd o hyn allan yn debygol o brofi ei hygrydedd fel Prif Weinidog.  

10/04/2016
Angen cynllun eglur i drawsnewid yr economi Gymreig, medd Adam Price

  Mae Adam Price, Llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid a'r Trysorlys, wedi galw am gynllun hir-dymor i drawsnewid tynged economaidd Cymru

Gweld popeth

Gweld popeth

17 Mar 2016
Datganiad gan Elin Jones ar benderfyniad Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn Mesur Iechyd y Cyhoedd

gan Elin Jones AC Efallai y bydd hyn yn synnu llawer o bobl, ond mae yna’r fath beth ag ymddiriedaeth mewn

15 Feb 2016
Cymru Addysgedig - Plaid yn cynnig polisïau o’r crud i’r yrfa i fod o les i’n cymdeithas

Gan Simon Thomas Yr wythnos hon diwethaf cyhoeddais fy mholisïau ar gyfer addysg yng Nghymru -o’r crud i yrfa -

27 Jan 2016
Datganiad Diwrnod Cofio'r Holocost - Leanne Wood

"Peidiwch Anwybyddu": anodd yw meddwl am eiriau a fyddai'n gallu atseinio mor bwerus heddiw â thema Diwrnod Cofio'r

20 Jan 2016
Teyrnged i Glyn Erasmus

Fe ddysgodd aelodau Plaid Cymru am farwolaeth ein Trysorydd Glyn Erasmus gyda thristwch mawr yr wythnos ddiwethaf, wedi

14 Jan 2016
'Plaid Cymru i ailsefydlu Cymru fel pwerdy economaidd a diwydiannol' - Rhun ap Iorwerth

Yr wythnos hon, cyhoeddais ein gweledigaeth ar gyfer yr economi Gymreig - cynllun economaidd hirdymor i Gymru i greu

Gweld popeth