Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


27/05/2015
Rhaglen ddeddfwriaethol San Steffan yn bygwth buddiannau Cymru

Mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, wedi ymateb i Araith y Frenhines heddiw gan rybuddio fod rhaglen ddeddfwriaethol llywodraeth San Steffan yn peri bygythiad i fuddiannau Cymru.

26/05/2015
Plaid, yr SNP a'r Gwyrddion i barhau i gydweithio yn San Steffan

Mae Prif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon, arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac AS y Blaid Werdd, Caroline Lucas, wedi cadarnhau heddiw y bydd y dair plaid yn parhau i gydweithio yn San Steffan.

26/05/2015
Data newydd yn dangos yr angen am 'bwerau gyda phwrpas' i dyfu economi Cymru

Mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, wedi cyfeirio at ffigyrau newydd Eurostat sy'n dangos fod GDP y pen yng Nghymru yn parhau i fod yn is nag unrhyw genedl arall yn y DG, gyda'r ffigyrau ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn is na rhai cyn-wledydd Sofietaidd.

25/05/2015
"Dim achos busnes" yn yr Alban yn profi mai prosiect Lloegr-yn-unig yw HS2

Mae arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, wedi cyfeirio at sylwadau a wnaed gan HS2 Ltd sydd wedi nodi "nad oes achos busnes" o blaid cysylltiad rheilffordd cyflym i'r Alban fel tystiolaeth pellach fod y prosiect yn un Lloegr-yn-unig.

Gweld popeth

20 May 2015
'Croesi bysedd' a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Dyma fi, yn ôl yn y ddinas ddihenydd, a diolch i bobl Arfon am fy nanfon yma eto, efo gwell mwyafrif a chan adael

02 May 2015
Dafydd Trystan yn dadansoddi canlyniadau arolwg barn newydd YouGov

Newyddion da ... a newyddion campus. Dafydd Trystan yn dadansoddi arolwg barn diweddaraf YouGov Mae disgwyl am yr

17 Apr 2015
'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood

  Mae’r sylw digynsail i Blaid Cymru yn ystod yr etholiad hwn nid yn unig wedi rhoi’r cyfle i’r Blaid gyrraedd

02 Apr 2015
Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd

Y naratif gwleidyddol sy’n cael ei hybu gan brif bleidiau San Steffan ar hyn o bryd yw nad oes dewis ond dileu’r

25 Mar 2015
John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'

Erthygl gan John Rowlands, Ymgeisydd Seneddol Ynys Môn Dangosodd ymgyrch Hawliau Maenorol Treffos ar Ynys Môn yn

Gweld popeth