Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


25/11/2015
Ceidwadwyr yn euog o gladdu newyddion drwg dros oedi ar drydaneiddio

Wrth ymateb i'r newyddion y bydd oedi cyn trydaneiddio rheilfordd y Great Western hyd at rhywbryd rhwng 2019 a 2024, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys Jonathan Edwards AS:   "Mae'r cyhoeddiad hwn yn cadarnhau ofnau mae Plaid Cymru wedi eu lleisio ers sbel bellach.

25/11/2015
Tro pedol y Ceidwadwyr ar gyllido S4C yn sarhad i Gymru

Mae Liz Saville Roberts AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd wedi rhoi beirniadaeth hallt o benderfyniad Llywodraeth y DG i dorri cyllideb S4C yn sgil yr Adolygiad Gwariant heddiw.

25/11/2015
Buddugoliaeth i'r Blaid wrth i Gymru gael pwerau treth incwm heb refferendwm

Jonathan Edwards AS yn croesawu cyhoeddiad heddiw yn yr Adolygiad Gwariant yn nodi y bydd Cymru yn derbyn pwerau treth incwm heb refferendwm.

25/11/2015
Leanne yn cyhuddo'r Prif Weinidog o ragrith dros gyllideb teg i Gymru

Leanne Wood yn cyhuddo’r blaid Lafur yng Nghymru o “ragrith syfrdanol” ar y mater o gyllido teg i Gymru ar ôl i’r Prif Weinidog Llafur wneud tro-pedol rhyfeddol.

25/11/2015
“Gadewch i bobl ifanc arwain y ffordd i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod” - Jocelyn Davies

Jocelyn Davies AC yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn Erbyn Menywod  trwy ddathlu rhan pobl ifanc yng Nghymru sydd yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o drais seiliedig ar ryw.

Gweld popeth

Gweld popeth

17 Nov 2015
Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai

Gan Jocelyn Davies AC Yr wythnos hon cawsom y cyfnod olaf i welliannau i Fil Rhentu Cartrefi (Cymru) yn y Senedd.

06 Nov 2015
Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd

  Gan ein Gweinidog Addysg Cysgodol Simon Thomas Gan y DG mae’r gofal plant ail ddrutaf yn y byd datblygedig a dal i

13 Oct 2015
'Bydd Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i bawb dros 65 ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol' - Elin Jones

  Yn ddiweddar fe wnaeth Elin Jones gyhoeddi y byddai Plaid Cymru yn darparu gofal cymdeithasol am ddim i bawb dros 65

12 Oct 2015
Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus: Papur Polisi Plaid Cymru

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn ganolog i genedl y Cymry; dyma’r glud sydd yn clymu ein cymdeithas ynghyd.

12 Oct 2015
Siarad efo Siân Gwenllian

Sian Gwenllian yw ymgeisydd Plaid Cymru dros Arfon yn Etholiad y Cynulliad fis Mai nesaf.

Gweld popeth