Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


03/09/2015
Leanne Wood yn trafod yr argyfwng ffoaduriaid ar Good Morning Britain

Wood yn galw ar y DU a Chymru i gymryd cwota o ffoaduriaid fel rhan o ymateb dyngarol.

02/09/2015
Beirniadu 'creulondeb' AS Torïaidd dros argyfwng Syria

Mae Hywel Williams wedi beirniadu sylwadau gan David Davies, sydd wedi cyhuddo Cadeirydd y Cyngor Ffoaduriaid yng Nghymru o gael "gwaed ar ei dwylo" dros argyfwng ffoaduriaid Syria.

01/09/2015
Rhaid i'r Canghellor wneud mwy i ailgydbwyso'r economi - Leanne

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi ymateb i ffigyrau wedi eu cyhoeddi heddiw ar wariant isadeiledd yn Lloegr gan annog i Canghellor i sicrhau mwy o fuddsoddiad y tu allan i Lundain er mwyn ailgydbwyso economi'r DG.

31/08/2015
Leanne yn condemnio "blaenoriaethau anfoesol" y Canghellor ar arfau niwclear

Mae Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru, heddiw wedi condemnio "blaenoriaethau anfoesol" y Canghellor George Osborne wrth iddo ymweld a Faslane yn yr Alban ble mae system Trident y DG wedi ei lleoli.

28/08/2015
AS yn galw am labelu gwell ar gig i helpu'r diwydiant cig oen Cymreig

Liz Saville Roberts AS, yn galw ar well labelu cigoedd mewn archfarchnadoedd, ar ôl darganfod bod cig oen o Seland Newydd yn cael ei werthu a’i hysbysebu fel cig ffres, er ei fod mewn gwirionedd yn cymryd tri mis iddo gyrraedd y DU ar gefn llongau o’r Dwyrain pell.  

Gweld popeth

Gweld popeth

12 Aug 2015
Yr hen a ŵyr, yr ifanc a dybir

Sut mae gwleidyddiaeth yn amddifadu pobl ifanc Darlith Liz Saville Roberts o Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015 Un o

16 Jul 2015
Elin Jones: Bydd treth ar ddiodydd llawn siwgr yn gwella canlyniadau iechyd

Mae cefnogaeth i dreth ar ddiodydd llawn siwgr wedi bod yn cynyddu wrth i fwy a mwy o bobl weld y manteision mawr y

10 Jul 2015
Plaid Cymru'n barod i amddiffyn Cymru rhag arbrawf ideolegol peryglus y Torïaid

Y Gyllideb Frys hon yw’r bennod ddiweddaraf yn ymdrechion y blaid Geidwadol i ail-ddiffinio rôl y Wladwriaeth.

20 May 2015
'Croesi bysedd' a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Dyma fi, yn ôl yn y ddinas ddihenydd, a diolch i bobl Arfon am fy nanfon yma eto, efo gwell mwyafrif a chan adael

02 May 2015
Dafydd Trystan yn dadansoddi canlyniadau arolwg barn newydd YouGov

Newyddion da ... a newyddion campus. Dafydd Trystan yn dadansoddi arolwg barn diweddaraf YouGov Mae disgwyl am yr

Gweld popeth