Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


30/07/2015
Leanne yn cadarnhau ymrwymiad i gwmni ynni mewn perchenogaeth gyhoeddus

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cadarnhau ymrwymiad ei phlaid i sefydlu cwmni ynni hyd-braich sydd mewn dwylo cyhoeddus, wrth i’r newyddion ymddangos fod Nwy Prydain wedi dyblu eu helw ac wedi cyhoeddi y bydd 6,000 o swyddi yn diflannu.

30/07/2015
Leanne yn galw am ymateb dyngarol i argyfnwg ffoaduriaid Calais

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi galw am ymateb dyngarol i argyfwng y ffoaduriaid yn Calais, gan ddweud na fydd mwy o ffensys a heddlu yn gwneud dim mwy na phapuro dros graciau sy’n lledu’n ehangach fyth.

30/07/2015
Plaid Cymru yw'r 'blaid ar gyfer busnesau Cymru’, medd Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi amlinellu’r rhesymau pam mai ei phlaid hi yw'r blaid ar gyfer busnesau Cymru cyn cyfarfod â pherchenogion busnesau bach yn y gogledd.

29/07/2015
Plaid Cymru yn lleisio pryderon am “arbrawf peryglus” gydag ambiwlansys

Simon Thomas AC yn beirniadu'r Llywodraeth Lafur am symud pyst y gôl yn hytrach na mynd i'r afael â'r problemau mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn eu hwynebu.

28/07/2015
Rhaid i Gymru ddod yn “genedl o gynhyrchwyr” unwaith eto, medd y Blaid

  Plaid Cymru yn annog gweithredu ar sgiliau gweithgynhyrchu er mwyn hybu cynhyrchedd

Gweld popeth

01/08/2015 - 09/08/2015
Plaid Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dewch draw i ddweud helo wrth eich ffrindiau ym Mhlaid Cymru wrth i chi ymweld â'r Brifwyl.

Gweld popeth

16 Jul 2015
Elin Jones: Bydd treth ar ddiodydd llawn siwgr yn gwella canlyniadau iechyd

Mae cefnogaeth i dreth ar ddiodydd llawn siwgr wedi bod yn cynyddu wrth i fwy a mwy o bobl weld y manteision mawr y

10 Jul 2015
Plaid Cymru'n barod i amddiffyn Cymru rhag arbrawf ideolegol peryglus y Torïaid

Y Gyllideb Frys hon yw’r bennod ddiweddaraf yn ymdrechion y blaid Geidwadol i ail-ddiffinio rôl y Wladwriaeth.

20 May 2015
'Croesi bysedd' a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Dyma fi, yn ôl yn y ddinas ddihenydd, a diolch i bobl Arfon am fy nanfon yma eto, efo gwell mwyafrif a chan adael

02 May 2015
Dafydd Trystan yn dadansoddi canlyniadau arolwg barn newydd YouGov

Newyddion da ... a newyddion campus. Dafydd Trystan yn dadansoddi arolwg barn diweddaraf YouGov Mae disgwyl am yr

17 Apr 2015
'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood

  Mae’r sylw digynsail i Blaid Cymru yn ystod yr etholiad hwn nid yn unig wedi rhoi’r cyfle i’r Blaid gyrraedd

Gweld popeth