Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


15/07/2016
Newyddion Diweddara'

Mae'r newyddion diweddara' am Blaid Cymru i'w weld ar ein gwefan newydd www.plaid2016.cymru. 

06/07/2016
Rhaid cyfoesi Mesur Cymru

  Leanne Wood yn dadlau dros i Gymru gael yr un lefel o gymhwysedd â deddfwriaethau datganoledig eraill, oherwydd bod dyfodol y DG “yn anwadal”

05/07/2016
Leanne Wood yn galw ar i’r genedl cael cyfle i ddweud ‘Diolch’ i dîm pêl-droed Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i dîm pêl-droed Cymru gael taith mewn bws agored o gwmpas y wlad yn dilyn eu llwyddiannau ym Mhencampwriaethau Ewrop.

04/07/2016
Leanne Wood yn galw am gytundeb gan y Cynulliad ar drafodaethau am Gymru a’r UE

  Nid yw’r drefn i Gymru adael yr UE yn fater i Lywodraeth Cymru yn unig

03/07/2016
Rhaid i Honiadau “Undeb Cryf” Gove Beidio â Golygu Cipio Pwerau oddi ar Gymru

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price wedi rhybuddio na ddylai arweinydd nesaf y Toriaid ddehongli’r bleidlais i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd fel cyfle i gipio pwerau Cymru yn ôl.

Gweld popeth

Gweld popeth

25 Jul 2016
Jonathan Edwards: Brexit - mae argyfwng cyfansoddiadol Cymreig ar droed

Yn dilyn canlyniad y refferendwm mae’r effaith ar ddyfodol yr Undeb wedi bod ymhlith y prif ystyriaethau.

19 May 2016
Plaid Cymru yn cyflawni dros Gymru fel gwrthblaid gref

Yn ein cytundeb un-bleidlais, mae Plaid Cymru wedi llwyddo i sicrhau pump o’r naw addewid allweddol oedd yn ein

12 May 2016
Leanne Wood: Mae'n bryd am gydweithrediad a pharch

Mae digwyddiadau’r wythnos hon yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi torri tir newydd yng ngwleidyddiaeth Cymru.

11 May 2016
Colofn Hywel Williams

Bu’r Tŷ braidd yn wag a thawel ers wythnosau tra bod yr ASau allan yn ymgyrchu yn etholiadau lleol Lloegr,

17 Mar 2016
Datganiad gan Elin Jones ar benderfyniad Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn Mesur Iechyd y Cyhoedd

gan Elin Jones AC Efallai y bydd hyn yn synnu llawer o bobl, ond mae yna’r fath beth ag ymddiriedaeth mewn

Gweld popeth