Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


05/10/2015
Mae'n rhaid i'r comisiwn isadeiledd ystyried datganoli - Jonathan Edwards

Mae'r stori hon yn y broses o gael ei chyfieithu, ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn achosi.

05/10/2015
Leanne Wood: Ni ddylai’r Mesur Undebau Llafur adweithiol fod mewn grym yng Nghymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi dweud na ddylai Mesur Undebau Llafur adweithiol Llywodraeth y DG fod mewn grym yng Nghymru.

05/10/2015
'Mae angen ymddiried mewn athrawon i godi safonau addysg' - Simon Thomas

Mae'r stori hon yn y broses o gael ei chyfieithu, ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

05/10/2015
AS yn arwain wythnos i gofio trychineb Capel Celyn

Bydd AS Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts yn arwain wythnos o ddigwyddiadau i nodi 50 mlynedd ers boddi pentref Capel Celyn.

29/09/2015
Elin Jones: Dylai'r Lywodraeth Lafur wneud tro pedol ar benderfyniad ar adroddiadau am benderfyniadau’r cabinet

Mae cyn-weinidog llywodraeth Plaid Cymru wedi galw ar y llywodraeth Lafur i wneud tro pedol ynghylch cyhoeddi adroddiadau am benderfyniadau gweinidogion cabinet ac addo adfer tryloywder. 

Gweld popeth

Gweld popeth

28 Sep 2015
Cynlluniau Plaid Cymru ar gyfer materion tai yng Nghymru, gan Dr Ian Johnson

  Fe wnaeth ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Bro Morgannwg yn etholiad Cynulliad 2016, Ian Johnson, siarad mewn

19 Sep 2015
Mater o Fywyd a Marwolaeth

Mater o Fywyd a Marwolaeth Allen i ddim gadael i’r wythnos hon fynd heibio heb achub ar y cyfle i drafod penderfyniad

18 Sep 2015
Elin Jones: Bydd Plaid Cymru yn gostwng amseroedd aros am ddiagnosis - a dyma sut

Elin Jones yn siarad am y cynlluniau gyda ITV Wales Gan Elin Jones Yr wythnos hon, cyhoeddodd Plaid Cymru y buasem yn

14 Sep 2015
Dafydd Wigley: Oes Corbyn / Jones a’r cyfleoedd i Blaid Cymru

gan Dafydd Wigley Mae arweinyddiaeth Plaid Lafur y DG yn amlwg yn fater i aelodau’r blaid honno, ym mhob cwr o’r DG.

Gweld popeth