Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


07/02/2016
Leanne Wood yn addo gwneud i'r pwrs cyhoeddus weithio i gwmniau Cymreig

Bydd Plaid Cymru yn rhoi hwb i'r economi Gymreig drwy gefnogi cwmniau cartref - dyna addewid yr arweinydd Leanne Wood heddiw.

06/02/2016
Plaid am ddod a Gemau'r Gymanwlad a'r Tour de France i Gymru

Wrth i ni aros cic gyntaf Pencampwriaeth Rygbi'r Chwe Gwlad 2016 heddiw, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi amlinellu sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio i wneud Cymru'n llwyfan chwaraeon byd-enwog drwy ddenu rhai o dwrnamentau a phencampwriaethau gorau'r byd yma.

05/02/2016
Toriadau i gyllideb Gwasanaeth Erlyn y Goron yn fygythiad i’n cymunedau

Ymgeisydd Plaid Cymru am swydd CHTh yn addo ymladd yn erbyn toriadau’r Torïaid

04/02/2016
Plaid Cymru yn cynllunio gwell gofal i gleifion canser

Ar Ddiwrnod Canser y Byd, mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i wella gofal i gleifion canser yng Nghymru.

03/02/2016
Rhaid i’r bleidlais Brexit barchu bob rhan o’r DG

Ni ddylai fod gan Lywodraeth y DG fandad i adael yr Undeb Ewropeaidd oni bai bod pedair rhan gyfansoddiadol y Deyrnas Gyfunol yn pleidleisio i adael yn y refferendwm sydd ar ddigwydd, meddai ASE Plaid Cymru, Jill Evans mewn dadl yn Senedd Ewrop.   Roedd Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn trafod y cytundeb ailnegodi yn Strasbwrg gyda Llywydd Comisiwn Ewrop, Jean Claude Juncker wrth baratoi am yr Uwchgynhadledd Ewropeaidd Allweddol a gynhelir ar Chwefror 18 – 19.

Gweld popeth

Gweld popeth

27 Jan 2016
Datganiad Diwrnod Cofio'r Holocost - Leanne Wood

"Peidiwch Anwybyddu": anodd yw meddwl am eiriau a fyddai'n gallu atseinio mor bwerus heddiw â thema Diwrnod Cofio'r

20 Jan 2016
Teyrnged i Glyn Erasmus

Fe ddysgodd aelodau Plaid Cymru am farwolaeth ein Trysorydd Glyn Erasmus gyda thristwch mawr yr wythnos ddiwethaf, wedi

14 Jan 2016
'Plaid Cymru i ailsefydlu Cymru fel pwerdy economaidd a diwydiannol' - Rhun ap Iorwerth

Yr wythnos hon, cyhoeddais ein gweledigaeth ar gyfer yr economi Gymreig - cynllun economaidd hirdymor i Gymru i greu

11 Jan 2016
Elin Jones: Bydd Cytundeb Canser Plaid Cymru yn torri amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion

Yr wythnos ddiwethaf fe wnaeth Plaid Cymru gyhoeddi ein ‘cytundeb canser ’ newydd  – Cynllun Canser

14 Dec 2015
Euro 2016: Deiseb Cymru v Lloegr

Nodyn: Mae'n bosib na fydd y ddeiseb hon yn ymddangos yn gywir ar Internet Explorer.

Gweld popeth