Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


01/07/2015
Plaid Cymru i godi statws athrawon llanw a dileu'r asiantaethau cyflogi preifat

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i helpu i godi statws athrawon llanw a rhoi iddynt y sgiliau mae arnynt eu hangen er mwyn sicrhau safonau addysg cyson uchel.

30/06/2015
ASE Plaid Cymru yn datgan cefnogaeth i bobl Gwlad Groeg

Mae Jill Evans ASE heddiw wedi mynegi cefnogaeth i bobl Gwlad Groeg ar y diwrnod y mae’r wlad yn wynebu terfynau amser yr IMF ac achub ariannol.

30/06/2015
Plaid yn galw am gronfa anabledd newydd i Gymru

Mae llefarydd lles Plaid Cymru, Hywel Williams AS, wedi annog Llywodraeth Lafur Cymru i fabwysiadu’r un agwedd a’r Alban a sefydlu Cronfa Byw’n Annibynnol Gymreig i helpu miloedd o bobl anabl yng Nghymru.

30/06/2015
Llafur yn methu cyfiawnhau eu camdriniaeth o Gymru

Mae Prif Weinidog Llafur Cymru wedi methu ag amddiffyn y ffaith i'w blaid dangyllido Cymru yn fwriadol yn yr holl amser roeddent mewn grym yn San Steffan rhwng 1997 a 2000.

30/06/2015
‘Leanne yw’r arweinydd mwyaf adnabyddus – a’r cydradd fwyaf poblogaidd – yng Nghymru’

Mae Plaid Cymru wedi croesawu canfyddiadau arolwg barn diweddaraf YouGov ar gyfer ITV/Canolfan Llywodraethiant Cymru sy’n dangos mai Leanne Wood yw’r arweinydd mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Gweld popeth

25/06/2015 - 18/07/2015
Cyfarfodydd dewis ymgeiswyr rhestrau rhanbarthol

Os oeddech wedi ymuno gyda’r Blaid cyn Ebrill 1af 2015 mi fyddwch yn gymwys i bleidleisio er mwyn dewis ymgeiswyr

Gweld popeth

20 May 2015
'Croesi bysedd' a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Dyma fi, yn ôl yn y ddinas ddihenydd, a diolch i bobl Arfon am fy nanfon yma eto, efo gwell mwyafrif a chan adael

02 May 2015
Dafydd Trystan yn dadansoddi canlyniadau arolwg barn newydd YouGov

Newyddion da ... a newyddion campus. Dafydd Trystan yn dadansoddi arolwg barn diweddaraf YouGov Mae disgwyl am yr

17 Apr 2015
'Gwawr newydd i Gymru' - gan Leanne Wood

  Mae’r sylw digynsail i Blaid Cymru yn ystod yr etholiad hwn nid yn unig wedi rhoi’r cyfle i’r Blaid gyrraedd

02 Apr 2015
Cynlluniau’r Blaid i leihau’r diffyg a chynnal swyddi a chreu buddsoddiad ar yr un pryd

Y naratif gwleidyddol sy’n cael ei hybu gan brif bleidiau San Steffan ar hyn o bryd yw nad oes dewis ond dileu’r

25 Mar 2015
John Rowlands: 'Ein brwydr yn erbyn Ystadau’r Goron'

Erthygl gan John Rowlands, Ymgeisydd Seneddol Ynys Môn Dangosodd ymgyrch Hawliau Maenorol Treffos ar Ynys Môn yn

Gweld popeth