Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

15/07/2016  Newyddion Diweddara'
Newyddion Diweddara'

Mae'r newyddion diweddara' am Blaid Cymru i'w weld ar ein gwefan newydd www.plaid2016.cymru. 

Darllena fwy...

06/07/2016  Rhaid cyfoesi Mesur Cymru
Rhaid cyfoesi Mesur Cymru

  Leanne Wood yn dadlau dros i Gymru gael yr un lefel o gymhwysedd â deddfwriaethau datganoledig eraill, oherwydd bod dyfodol y DG “yn anwadal”

Darllena fwy...

05/07/2016  Leanne Wood yn galw ar i’r genedl cael cyfle i ddweud ‘Diolch’ i dîm pêl-droed Cymru
Leanne Wood yn galw ar i’r genedl cael cyfle i ddweud ‘Diolch’ i dîm pêl-droed Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i dîm pêl-droed Cymru gael taith mewn bws agored o gwmpas y wlad yn dilyn eu llwyddiannau ym Mhencampwriaethau Ewrop.

Darllena fwy...

04/07/2016  Leanne Wood yn galw am gytundeb gan y Cynulliad ar drafodaethau am Gymru a’r UE
Leanne Wood yn galw am gytundeb gan y Cynulliad ar drafodaethau am Gymru a’r UE

  Nid yw’r drefn i Gymru adael yr UE yn fater i Lywodraeth Cymru yn unig

Darllena fwy...

03/07/2016  Rhaid i Honiadau “Undeb Cryf” Gove Beidio â Golygu Cipio Pwerau oddi ar Gymru
Rhaid i Honiadau “Undeb Cryf” Gove Beidio â Golygu Cipio Pwerau oddi ar Gymru

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price wedi rhybuddio na ddylai arweinydd nesaf y Toriaid ddehongli’r bleidlais i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd fel cyfle i gipio pwerau Cymru yn ôl.

Darllena fwy...

02/07/2016  Plaid Cymru am Wneud Pob Ymdrech Bosib i Sicrhau Dyfodol Cymru
Plaid Cymru am Wneud Pob Ymdrech Bosib i Sicrhau Dyfodol Cymru

Mae Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Cymru wedi cyfarfod yn Rhaeadr Gwy heddiw i drafod effaith y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd ar Gymru.

Darllena fwy...

30/06/2016  Cynllun Marshall i ail-godi economi Cymru
Cynllun Marshall i ail-godi economi Cymru

Adam Price yn gosod allan gynllun i ail-godi economi Cymru yn sgil Cymru yn gadael yr UE

Darllena fwy...

29/06/2016  'Gwrthodwch hiliaeth yn ein cymunedau' - Bethan Jenkins
'Gwrthodwch hiliaeth yn ein cymunedau' - Bethan Jenkins

Mae Gweinidog Cymunedau cysgodol Plaid Cymru Bethan Jenkins wedi condemnio’r sôn am gynnydd mewn digwyddiadau hiliol ers y refferendwm. Adleisiwyd ei sylwadau gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac Aelodau Cynulliad eraill.

Darllena fwy...

27/06/2016  'Mae’n bryd rhoi annibyniaeth ar yr agenda' – Leanne Wood
'Mae’n bryd rhoi annibyniaeth ar yr agenda' – Leanne Wood

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi cynnig undeb newydd o genhedloedd annibynnol er mwyn diogelu dyfodol Cymru a chynnal perthynas adeiladol rhwng bob rhan o’r Deyrnas Gyfunol yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllena fwy...

26/06/2016  Rhaid i ddyfodol Cymru fod yn ddiogel - Leanne Wood
Rhaid i ddyfodol Cymru fod yn ddiogel - Leanne Wood

Mae Leanne Wood wedi dweud y dylid ystyried pob opsiwn i sicrhau dyfodol cryf i Gymru fel cenedl.

Darllena fwy...

20/06/2016  Gwrandewch ar yr arbenigwyr ar ddiagnosis cancr
Gwrandewch ar yr arbenigwyr ar ddiagnosis cancr

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth, wedi herio’r Gweinidog Iechyd i wrando ar yr arbenigwyr a chyflwyno targed o 28 diwrnod am brofion i roi diagnosis o gancr.

Darllena fwy...

14/06/2016  Bydd ansicrwydd ynghylch pleidlais i adael yn effeithio waethaf ar fusnesau Cymreig
Bydd ansicrwydd ynghylch pleidlais i adael yn effeithio waethaf ar fusnesau Cymreig

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r Prif Weinidog Llafur i greu cynllun wrth gefn os digwydd i bleidlais Gadael gario’r dydd yn refferendwm yr UE.

Darllena fwy...

14/06/2016  “Dylai pawb allu byw eu bywydau heb ofni niwed” - Adam Price AC yn ymuno gyda’r gymuned LGBT yn dilyn ymosodiadau Orlando
“Dylai pawb allu byw eu bywydau heb ofni niwed” - Adam Price AC yn ymuno gyda’r gymuned LGBT yn dilyn ymosodiadau Orlando

AC Plaid Cymru Adam Price wedi sefyll yn unedig gyda’r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol mewn gwylnos yn dilyn ymosodiadau Orlando.

Darllena fwy...

14/06/2016  Mesur Cymru yn ‘aneglur, ansefydlog ac anghynaladwy’ medd Plaid Cymru
Mesur Cymru yn ‘aneglur, ansefydlog ac anghynaladwy’ medd Plaid Cymru

Mae'r Mesur Cymru newydd yn ‘aneglur, ansefydlog ac anghynaladwy’ ac yn ymgais i gadw cymaint o rym a phosib yng nghoridorau Whitehall, medd Plaid Cymru.

Darllena fwy...

14/06/2016  Plaid Cymru yn croesawu symud ymlaen ar Goleg Milfeddygol i Aberystwyth
Plaid Cymru yn croesawu symud ymlaen ar Goleg Milfeddygol i Aberystwyth

Simon Thomas yn croesawu’r newyddion fod cynlluniau ar y gweill am ysgol filfeddygol gyntaf Cymru yn Aberystwyth.

Darllena fwy...

13/06/2016  Plaid Cymru yn ymgynghori ar gorff seilwaith
Plaid Cymru yn ymgynghori ar gorff seilwaith

Annog lleisiau busnes i gynnig eu gweledigaeth am ddyfodol economaidd Cymru

Darllena fwy...

10/06/2016  Ymchwil Cancr yn cefnogi polisi Plaid Cymru
Ymchwil Cancr yn cefnogi polisi Plaid Cymru

Elusen yn galw am ddiagnosis cynt a diwedd ar loteri cod post

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 128 - Nesaf - Olaf