Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

30/07/2015  Leanne yn cadarnhau ymrwymiad i gwmni ynni mewn perchenogaeth gyhoeddus
Leanne yn cadarnhau ymrwymiad i gwmni ynni mewn perchenogaeth gyhoeddus

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cadarnhau ymrwymiad ei phlaid i sefydlu cwmni ynni hyd-braich sydd mewn dwylo cyhoeddus, wrth i’r newyddion ymddangos fod Nwy Prydain wedi dyblu eu helw ac wedi cyhoeddi y bydd 6,000 o swyddi yn diflannu.

Darllena fwy...

30/07/2015  Leanne yn galw am ymateb dyngarol i argyfnwg ffoaduriaid Calais
Leanne yn galw am ymateb dyngarol i argyfnwg ffoaduriaid Calais

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi galw am ymateb dyngarol i argyfwng y ffoaduriaid yn Calais, gan ddweud na fydd mwy o ffensys a heddlu yn gwneud dim mwy na phapuro dros graciau sy’n lledu’n ehangach fyth.

Darllena fwy...

30/07/2015  Plaid Cymru yw'r 'blaid ar gyfer busnesau Cymru’, medd Wood
Plaid Cymru yw'r 'blaid ar gyfer busnesau Cymru’, medd Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi amlinellu’r rhesymau pam mai ei phlaid hi yw'r blaid ar gyfer busnesau Cymru cyn cyfarfod â pherchenogion busnesau bach yn y gogledd.

Darllena fwy...

29/07/2015  Plaid Cymru yn lleisio pryderon am “arbrawf peryglus” gydag ambiwlansys
Plaid Cymru yn lleisio pryderon am “arbrawf peryglus” gydag ambiwlansys

Simon Thomas AC yn beirniadu'r Llywodraeth Lafur am symud pyst y gôl yn hytrach na mynd i'r afael â'r problemau mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn eu hwynebu.

Darllena fwy...

28/07/2015  Rhaid i Gymru ddod yn “genedl o gynhyrchwyr” unwaith eto, medd y Blaid
Rhaid i Gymru ddod yn “genedl o gynhyrchwyr” unwaith eto, medd y Blaid

  Plaid Cymru yn annog gweithredu ar sgiliau gweithgynhyrchu er mwyn hybu cynhyrchedd

Darllena fwy...

28/07/2015  Rhaid i Cameron fod yn onest ynghylch honiadau am ysbio ar y Cynulliad
Rhaid i Cameron fod yn onest ynghylch honiadau am ysbio ar y Cynulliad

AC Plaid Cymru yn galw ar Prif Weinidiog y DG i ddatgelu manylion newid polisi

Darllena fwy...

21/07/2015  Leanne: ‘Dim ond un blaid flaengar sydd ar ôl yng Nghymru ac mae croeso i chi ymuno’
Leanne: ‘Dim ond un blaid flaengar sydd ar ôl yng Nghymru ac mae croeso i chi ymuno’

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi gwahodd pobl sydd wedi eu dadrithio â Llafur i ymgartrefu o fewn Plaid Cymru, gan ddweud mai ei phlaid hi bellach yw’r unig blaid flaengar ar ôl yng Nghymru.

Darllena fwy...

21/07/2015  Liz Saville yn galw am gyhoeddi ffigyrau marwolaethau yn sgil toriadau lles
Liz Saville yn galw am gyhoeddi ffigyrau marwolaethau yn sgil toriadau lles

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi galw ar yr Ysgrifenydd Gwaith a Phensiynau, Iain Duncan Smith i ddatgelu gwir effaith toriadau llês ei adran.

Darllena fwy...

20/07/2015  Llafur a'r Torïaid yn uno i gondemnio teuluoedd i fwy o doriadau
Llafur a'r Torïaid yn uno i gondemnio teuluoedd i fwy o doriadau

Mae ASau Plaid Cymru wedi pleidleisio heno (nos Lun) yn erbyn Ail Ddarlleniad y Mesur Gwaith a Diwygio Lles a fydd yn cyflwyno sawl agwedd o'r diwygio lles a gyhoeddwyd yng Nghyllideb ddiweddar y Canghellor.

Darllena fwy...

20/07/2015  AS yn galw am gadw llys ynadon ym Meirionnydd
AS yn galw am gadw llys ynadon ym Meirionnydd

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi cyhuddo Llywodraeth San Steffan o gosbi cymunedau gwledig ar ôl i’r Weinyddiaeth Cyfiawnder gyhoeddi cynlluniau i gau nifer y llysoedd yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys Llys Ynadon Dolgellau ym Meirionnydd.

Darllena fwy...

20/07/2015  Plaid yn rhybuddio Llafur rhag bradychu Cymru dros newidiadau lles
Plaid yn rhybuddio Llafur rhag bradychu Cymru dros newidiadau lles

Wrth i ASau baratoi i drafod y Mesur Gwaith a Diwygio Lles yn y Ty Cyffredin heddiw (dydd Llun), mae llefarydd lles Plaid Cymru, Hywel Williams AS, wedi annog ASau Llafur o Gymru i ymuno a'i blaid i wrthwynebu cynlluniau'r Toriaid.

Darllena fwy...

19/07/2015  Glyn Wise wedi'i ddewis fel ymgeisydd Plaid Cymru dros Ganol Caerdydd
Glyn Wise wedi'i ddewis fel ymgeisydd Plaid Cymru dros Ganol Caerdydd

Mae’r cyn-ddarlledwr teledu a radio Glyn Wise wedi ei ddewis gan Blaid Cymru i sefyll yn etholaeth Canol Caerdydd yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol y flwyddyn nesaf.

Darllena fwy...

18/07/2015  Plaid Cymru yn cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer rhestr Gorllewin De Cymru
Plaid Cymru yn cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer rhestr Gorllewin De Cymru

Cyhoeddodd Plaid Cymru ei thri phrif ymgeisydd ar gyfer rhestr ranbarthol Gorllewin De Cymru yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaetholy flwyddyn nesaf, yn amodol ar gadarnhau gan Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y Blaid.

Darllena fwy...

18/07/2015  Plaid Cymru yn cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer rhestr Dwyrain De Cymru
Plaid Cymru yn cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer rhestr Dwyrain De Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi enwau’r tri ymgeisydd daeth i’r brig ar gyfer rhestr rhanbarthol Dwyrain De Cymru yn etholiadau’r Cynulliad y flwyddyn nesaf

Darllena fwy...

17/07/2015  Pryder Plaid Cymru bod y rhan fwyaf o arian ‘newydd’ y Metro yn gyllid i drydaneiddio Lein y Cymoedd
Pryder Plaid Cymru bod y rhan fwyaf o arian ‘newydd’ y Metro yn gyllid i drydaneiddio Lein y Cymoedd

Mae Rhun ap Iorwerth wedi rhybuddio fod cynlluniau diweddaraf y Llywodraeth Lafur ar gyfer Metro De-Ddwyrain Cymru yn cynnwys fawr ddim mwy na chynllun Trydaneiddio Lein y Cymoedd a gyhoeddwyd eisoes. 

Darllena fwy...

16/07/2015  Byddai Plaid Cymru yn cyflwyno treth pop yn y Cynulliad nesaf
Byddai Plaid Cymru yn cyflwyno treth pop yn y Cynulliad nesaf

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno treth pop yn y Cynulliad nesaf, dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol y Blaid, Elin Jones.

Darllena fwy...

16/07/2015  Jill Evans ASE am lansio Adroddiad Aelodaeth cyntaf yr UE yn y Sioe Fawr
Jill Evans ASE am lansio Adroddiad Aelodaeth cyntaf yr UE yn y Sioe Fawr

Bydd Jill Evans ASE yn lansio ei hadroddiad ar ‘Aelodaeth o’r UE: Buddion a Heriau i Gymru’ ar Ddydd Mercher. Gorffennaf  22 yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllena fwy...

15/07/2015  'Angen atebion' ynghylch gwerthu tir cyhoeddus am £15m yn llai na'i bris marchnad
'Angen atebion' ynghylch gwerthu tir cyhoeddus am £15m yn llai na'i bris marchnad

Alun Ffred Jones AC yn ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru wnaeth ddarganfod bod tir cyhoeddus wedi ei werthu am £15m yn llai na'i werth.

Darllena fwy...

15/07/2015  Leanne Wood: Erydu hawliau undebau yn ddrwg i weithwyr ac yn ddrwg i fusnes
Leanne Wood: Erydu hawliau undebau yn ddrwg i weithwyr ac yn ddrwg i fusnes

ASau ei phlaid yn pleidleisio yn erbyn cynlluniau Llywodraeth y DG i gwtogi ar weithgareddau undebau llafur a hawliau aelodau undebau llafur. 

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 109 - Nesaf - Olaf