Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

25/11/2015  Ceidwadwyr yn euog o gladdu newyddion drwg dros oedi ar drydaneiddio
Ceidwadwyr yn euog o gladdu newyddion drwg dros oedi ar drydaneiddio

Wrth ymateb i'r newyddion y bydd oedi cyn trydaneiddio rheilfordd y Great Western hyd at rhywbryd rhwng 2019 a 2024, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys Jonathan Edwards AS:   "Mae'r cyhoeddiad hwn yn cadarnhau ofnau mae Plaid Cymru wedi eu lleisio ers sbel bellach.

Darllena fwy...

25/11/2015  Tro pedol y Ceidwadwyr ar gyllido S4C yn sarhad i Gymru
Tro pedol y Ceidwadwyr ar gyllido S4C yn sarhad i Gymru

Mae Liz Saville Roberts AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd wedi rhoi beirniadaeth hallt o benderfyniad Llywodraeth y DG i dorri cyllideb S4C yn sgil yr Adolygiad Gwariant heddiw.

Darllena fwy...

25/11/2015   Buddugoliaeth i'r Blaid wrth i Gymru gael pwerau treth incwm heb refferendwm
 Buddugoliaeth i'r Blaid wrth i Gymru gael pwerau treth incwm heb refferendwm

Jonathan Edwards AS yn croesawu cyhoeddiad heddiw yn yr Adolygiad Gwariant yn nodi y bydd Cymru yn derbyn pwerau treth incwm heb refferendwm.

Darllena fwy...

25/11/2015  Leanne yn cyhuddo'r Prif Weinidog o ragrith dros gyllideb teg i Gymru
Leanne yn cyhuddo'r Prif Weinidog o ragrith dros gyllideb teg i Gymru

Leanne Wood yn cyhuddo’r blaid Lafur yng Nghymru o “ragrith syfrdanol” ar y mater o gyllido teg i Gymru ar ôl i’r Prif Weinidog Llafur wneud tro-pedol rhyfeddol.

Darllena fwy...

25/11/2015  “Gadewch i bobl ifanc arwain y ffordd i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod” - Jocelyn Davies
“Gadewch i bobl ifanc arwain y ffordd i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod” - Jocelyn Davies

Jocelyn Davies AC yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn Erbyn Menywod  trwy ddathlu rhan pobl ifanc yng Nghymru sydd yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o drais seiliedig ar ryw.

Darllena fwy...

25/11/2015  Plaid Cymru yn arwain dadl dros gyhoeddi data am y diciâu
Plaid Cymru yn arwain dadl dros gyhoeddi data am y diciâu

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw yn trafod ac yn pleidleisio ar ddeddfwriaeth fyddai’n caniatáu i Lywodraeth Cymru gyhoeddi gwybodaeth am ffermydd a heintiwyd â’r diciâu.

Darllena fwy...

24/11/2015  Plaid yn croesawu penderfyniad i gynnwys llywodraethau datganoledig ym mharatoadau y refferendwm UE
Plaid yn croesawu penderfyniad i gynnwys llywodraethau datganoledig ym mharatoadau y refferendwm UE

Llywodraeth Cymru i gael rôl mewn llunio adroddiad ar yr UE diolch i bwysau gan Dafydd Wigley yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Darllena fwy...

24/11/2015  Cost Trident yn cynyddu i £2,800 y pen
Cost Trident yn cynyddu i £2,800 y pen

Arweinydd Seneddol Plaid Cymru Hywel Williams AS yn beirniadu’r amcangyfrifon diweddaraf ar gyfer adnewyddu’r system arfau niwclear, gan alw am gael gwared arni yn gyfan gwbl.

Darllena fwy...

24/11/2015  Plaid yn addo buddsoddi cannoedd o filiynau mewn iechyd a gofal cymdeithasol
Plaid yn addo buddsoddi cannoedd o filiynau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Leanne Wood yn addo y bydd llywodraeth Blaid Cymru yn clustnodi siâr Cymru o’r arian canlyniadol ar iechyd i fuddsoddi yng ngwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru.

Darllena fwy...

22/11/2015  Cartrefi Cymreig am golli £459 y flwyddyn yn sgil toriadau'r Ceidwadwyr
Cartrefi Cymreig am golli £459 y flwyddyn yn sgil toriadau'r Ceidwadwyr

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi ymteb i ffygrau newydd gan yr Institute for Fiscal Studies yn dangos y bydd pob cartref Cymreig yn colli tua £459 y flwyddyn yn sgil newidiadau Llywodraeth y DU i dreth a budd-daliadau.

Darllena fwy...

20/11/2015  Diwrnod Rhyngwladol y Dynion: Neil McEvoy yn galw am ganolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd
Diwrnod Rhyngwladol y Dynion: Neil McEvoy yn galw am ganolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion, mae Plaid Cymru wedi galw am fesurau i wella iechyd dynion yng Nghymru. 

Darllena fwy...

20/11/2015  Llywodraeth Lafur yn anwybyddu eu canllawiau eu hunain trwy ddileu cylchgrawn ‘Gwlad’
Llywodraeth Lafur yn anwybyddu eu canllawiau eu hunain trwy ddileu cylchgrawn ‘Gwlad’

Plaid Cymru yn beriniadu cynlluniau Llywodraeth Cymru i roi’r gorau i’r fersiwn brintiedig o ffynhonnell allweddol o wybodaeth i ffermwyr.

Darllena fwy...

20/11/2015  AC Plaid Cymru yn annog dathliad i ddilynwyr pêl-droed Cymru cyn pencampwriaethau Ewrop
AC Plaid Cymru yn annog dathliad i ddilynwyr pêl-droed Cymru cyn pencampwriaethau Ewrop

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Chwaraeon, Bethan Jenkins AC, wedi galw eto am gynnal digwyddiad dathlu i beldroedwyr Cymru cyn iddynt adael am Bencampwriaethau Ewrop yn Ffrainc y flwyddyn nesaf.

Darllena fwy...

20/11/2015  ‘Peidiwch â Chau’r Drws ar Wybodaeth’, dywed Leanne Wood wrth Ymgynghoriad RhG San Steffan
‘Peidiwch â Chau’r Drws ar Wybodaeth’, dywed Leanne Wood wrth Ymgynghoriad RhG San Steffan

  Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am warchod y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ymysg ofnau y gallai gael ei gwanhau yn ddifrifol gan Lywodraeth y DG. 

Darllena fwy...

20/11/2015  Rhaid i'r adolygiad amddiffyn ddod a'n milwyr adre i Gymru - Hywel Williams AS
Rhaid i'r adolygiad amddiffyn ddod a'n milwyr adre i Gymru - Hywel Williams AS

Cyn cyhoeddiad yr Adolygiad Diogelwch ac Amddiffyn Strategol ddydd Llun nesaf, mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Hywel Williams AS, wedi ailadrodd galwad ei blaid i leoli catrodau Cymreig yng Nghymru pan nad ydynt yn gwasanaethu.

Darllena fwy...

19/11/2015  Cynnydd cost HS2 yn peryglu buddsoddiad yn ffyrdd a rheilffyrdd Cymru
Cynnydd cost HS2 yn peryglu buddsoddiad yn ffyrdd a rheilffyrdd Cymru

Cyn yr Adolygiad Gwariant wythnos nesaf, mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys Jonathan Edwards AS wedi rhybuddio dros gost cynyddol HS2 a'r potensial y bydd yn amddifadu Cymru o fuddsoddiad isadeiledd.

Darllena fwy...

19/11/2015  Llafur yn gwrthod cefnogi dewisiadau blaengar yn lle Trident
Llafur yn gwrthod cefnogi dewisiadau blaengar yn lle Trident

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu’r llywodraeth Lafur wedi iddynt wrthod cefnogi cynnig ei phlaid i beidio ag adnewyddu Trident.

Darllena fwy...

18/11/2015  Strategaeth Ynni y DG y tu ôl ymlaen, medd Plaid Cymru
Strategaeth Ynni y DG y tu ôl ymlaen, medd Plaid Cymru

Croesawu’r newid o lo, ond mae torri ffynonellau adnewyddol yn gam yn ôl

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 116 - Nesaf - Olaf