Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

02/09/2015  Beirniadu 'creulondeb' AS Torïaidd dros argyfwng Syria
Beirniadu 'creulondeb' AS Torïaidd dros argyfwng Syria

Mae Hywel Williams wedi beirniadu sylwadau gan David Davies, sydd wedi cyhuddo Cadeirydd y Cyngor Ffoaduriaid yng Nghymru o gael "gwaed ar ei dwylo" dros argyfwng ffoaduriaid Syria.

Darllena fwy...

01/09/2015  Rhaid i'r Canghellor wneud mwy i ailgydbwyso'r economi - Leanne
Rhaid i'r Canghellor wneud mwy i ailgydbwyso'r economi - Leanne

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi ymateb i ffigyrau wedi eu cyhoeddi heddiw ar wariant isadeiledd yn Lloegr gan annog i Canghellor i sicrhau mwy o fuddsoddiad y tu allan i Lundain er mwyn ailgydbwyso economi'r DG.

Darllena fwy...

31/08/2015  Leanne yn condemnio "blaenoriaethau anfoesol" y Canghellor ar arfau niwclear
Leanne yn condemnio "blaenoriaethau anfoesol" y Canghellor ar arfau niwclear

Mae Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru, heddiw wedi condemnio "blaenoriaethau anfoesol" y Canghellor George Osborne wrth iddo ymweld a Faslane yn yr Alban ble mae system Trident y DG wedi ei lleoli.

Darllena fwy...

28/08/2015  AS yn galw am labelu gwell ar gig i helpu'r diwydiant cig oen Cymreig
AS yn galw am labelu gwell ar gig i helpu'r diwydiant cig oen Cymreig

Liz Saville Roberts AS, yn galw ar well labelu cigoedd mewn archfarchnadoedd, ar ôl darganfod bod cig oen o Seland Newydd yn cael ei werthu a’i hysbysebu fel cig ffres, er ei fod mewn gwirionedd yn cymryd tri mis iddo gyrraedd y DU ar gefn llongau o’r Dwyrain pell.  

Darllena fwy...

25/08/2015  Llywodraeth Plaid am ymrwymo i gydraddoldeb yn y gweithle
Llywodraeth Plaid am ymrwymo i gydraddoldeb yn y gweithle

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi dweud y byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio tuag at sicrhau cydraddoldeb yn gweithle a chau’r bwlch cyflog presennol rhwng dynion a menywod.

Darllena fwy...

25/08/2015  'Mae'r iaith Gymraeg yn rhan o wead cymdeithasol Caerdydd'
'Mae'r iaith Gymraeg yn rhan o wead cymdeithasol Caerdydd'

Mae Neil McEvoy wedi lansio deiseb yn galw ar gyngor Caerdydd i gydnabod bod yr iaith Gymraeg yn rhan o wead cymdeithasol y ddinas.

Darllena fwy...

24/08/2015  AS yn galw ar y cyhoedd i gadw draw o sioe anifeiliaid gwyllt ym Mhorthmadog
AS yn galw ar y cyhoedd i gadw draw o sioe anifeiliaid gwyllt ym Mhorthmadog

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, yn galw ar y cyhoedd i gadw draw o sioe llewod a teigrod sydd ar fin cychwyn ym Mhorthmadog yr wythnos hon, ac yn annog ei hetholwyr i gefnogi ei galwad i wahardd y defnydd o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau.

Darllena fwy...

24/08/2015  Rhestrau aros hirach am driniaeth i gleifion y GIG yng Nghymru, datgela Plaid Cymru
Rhestrau aros hirach am driniaeth i gleifion y GIG yng Nghymru, datgela Plaid Cymru

 Mae cleifion yng Nghymru yn aros yn hirach o lawer i gychwyn triniaeth nac yr oeddent yn 2011, yn ôl gwaith ymchwil a wnaed gan Blaid Cymru. 

Darllena fwy...

22/08/2015  Rhaid atal preifateiddio'r gwasanaeth iechyd drwy'r drws cefn
Rhaid atal preifateiddio'r gwasanaeth iechyd drwy'r drws cefn

Mae Jill Evans ASE Plaid Cymru wedi rhybuddio am effaith Cytundeb Masnach Rydd yr UDA-UE ar y Gwasanaeth Iechyd Cymreig, cyn diwrnod o weithredu sy'n cael ei gynnal heddiw (Dydd Sadwrn) gan y grwp ymgyrchu 38 Degrees.

Darllena fwy...

21/08/2015  Plaid yn annog diwedd i ddatganoli 'ar hap'
Plaid yn annog diwedd i ddatganoli 'ar hap'

Heddiw (Dydd Gwener) mae Plaid Cymru wedi cyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor Dethol yr Arglwyddi ar Faterion Economaidd sydd ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i ddatganoli gyllido cyhoeddus y Deyrnas Gyfunol.

Darllena fwy...

20/08/2015  Croesawu graddau sefydlog ond Llywodraeth Lafur yn parhau i dan-berfformio
Croesawu graddau sefydlog ond Llywodraeth Lafur yn parhau i dan-berfformio

Er gwaethaf sefydlogrwydd graddau TGAU A*-C i fyfyrwyr Cymru ar y cyfan, mae Simon Thomas AC, wedi beirniadu hunanfoddhad Llywodraeth Lafur Cymru ynghylch y canlyniadau arholiadau diweddaraf.

Darllena fwy...

19/08/2015  Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid yn beirniadu’r llywodraeth Lafur ynghylch ffigyrau trin canser diweddaraf
Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid yn beirniadu’r llywodraeth Lafur ynghylch ffigyrau trin canser diweddaraf

Llafur yn parhau i fod yn methu targedau canser er bod y Prif Weinidog wedi addo y byddan nhw'n cael eu cyrraedd erbyn Hydref 2013.

Darllena fwy...

19/08/2015  Plaid yn addo gweithio i gau bwlch digidol Cymru
Plaid yn addo gweithio i gau bwlch digidol Cymru

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, wedi dweud fod angen gwneud mwy i gau'r bwlch digidol yng Nghymru wrth i ffigyrau diweddar ddangos fod mwy nag un o bob pump cartref Cymreig heb fynediad i'r rhyngrwyd a 19% o bobl ddim yn defnyddio'r wê o gwbl.

Darllena fwy...

19/08/2015  Gwnewch rhentu cartref yng Nghymru yn fwy tebyg i drefn Iwerddon
Gwnewch rhentu cartref yng Nghymru yn fwy tebyg i drefn Iwerddon

Bydd diwygio radical ar gyfraith ar dai gan lywodraeth Plaid Cymru yn rhoi gwell bargen i landlordiaid a thenantiaid.

Darllena fwy...

17/08/2015  Rhaid i'r Llywodraeth wneud mwy i daclo cyflogau prif weithredwyr
Rhaid i'r Llywodraeth wneud mwy i daclo cyflogau prif weithredwyr

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, wedi beirniadu Llywodraeth y DU am fethu gwneud digon i daclo cyflogau prif weithredwyr.

Darllena fwy...

15/08/2015  'Amser i gicio homoffobia o chwaraeon' - Glyn Wise
'Amser i gicio homoffobia o chwaraeon' - Glyn Wise

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Canol Caerdydd, Glyn Wise, wedi galw am ymdrech newydd i gicio homoffobia o chwaraeon wrth i Gymru baratoi i gynnal gemau Cwpan Rygbi’r Byd mewn mater o wythnosau

Darllena fwy...

14/08/2015  Rhaid i Lywodraeth Cymru wella’r gallu ar gyfer cynnal triniaethau’r galon, medd Plaid Cymru
Rhaid i Lywodraeth Cymru wella’r gallu ar gyfer cynnal triniaethau’r galon, medd Plaid Cymru

Dywedwyd bod pum deg wyth o gleifion wedi marw dros y ddwy flynedd ddiwethaf tra’u bod yn disgwyl am lawdriniaethau ar y galon dan GIG Cymru a allasai fod wedi achub eu bywydau, yn ôl ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru.  

Darllena fwy...

13/08/2015  Mae dal angen i Lywodraeth Cymru godi safonau yn dilyn y canlyniadau diweddaraf
Mae dal angen i Lywodraeth Cymru godi safonau yn dilyn y canlyniadau diweddaraf

Mae mwy o waith angen ei wneud i wella safonau yn ysgolion Cymru er bod cynnydd wedi bod yn y niferoedd wnaeth dderbyn y radd uchaf bosib medd Plaid Cymru.

Darllena fwy...

10/08/2015  Hwb £1 biliwn y Blaid i fusnesau Cymru
Hwb £1 biliwn y Blaid i fusnesau Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw eto am i fwy o gontractau’r sector cyhoeddus i fynd i gwmniau Cymreig, yn dweud y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth i sicrhau bod y sector cyhoeddus Cymreig yn gwella eu harferion pwrcasu ac yn anelu at sicrhau bod £1 biliwn ymhellach yn cael ei bwmpio i gwmniau Cymreig.

Darllena fwy...

07/08/2015  Pwysau Plaid Cymru yn arwain at Foratoriwm ar ffracio yng Nghymru
Pwysau Plaid Cymru yn arwain at Foratoriwm ar ffracio yng Nghymru

Datganiad gan Llyr Gruffydd AC ynghylch penderfyniad diweddaraf ar ffracio yng Nghymru.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 110 - Nesaf - Olaf