Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

20/05/2015  Jill Evans ASE wedi pleidleisio i gryfhau rheoliadau ynghylch y defnydd o fwynau gwrthdaro
Jill Evans ASE wedi pleidleisio i gryfhau  rheoliadau ynghylch y defnydd o fwynau gwrthdaro

Heddiw pleidleisiodd Jill Evans ASE yn Senedd Ewrop i gryfhau  rheoliadau ynghylch y defnydd o fwynau gwrthdaro.

Darllena fwy...

20/05/2015  Arweinydd Plaid Cymru yn tanio’r ergyd gyntaf yn etholiad cyffredinol Cymru
Arweinydd Plaid Cymru yn tanio’r ergyd gyntaf yn etholiad cyffredinol Cymru

  Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am i etholiadau’r Cynulliad y flwyddyn nesaf fod yn “gystadleuaeth syniadau”

Darllena fwy...

19/05/2015  Jonathan Edwards i arwain tîm Seneddol Plaid Cymru
Jonathan Edwards i arwain tîm Seneddol Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd Jonathan Edwards AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn arwain grŵp Plaid Cymru yn San Steffan.

Darllena fwy...

15/05/2015  Pryderon arweinydd y Blaid dros ddyfodol swyddi HMRC yng Nghymru
Pryderon arweinydd y Blaid dros ddyfodol swyddi HMRC yng Nghymru

Mae dyfodol swyddfeydd yr HMRC yng Nghymru yn ansicr – a hynny lai na blwyddyn cyn ad-drefnu mawr, yn ôl a ddeallodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Darllena fwy...

14/05/2015  Datganoli yn Lloegr yn gyfle a gollwyd i Gymru
Datganoli yn Lloegr yn gyfle a gollwyd i Gymru

Rhaid i Lafur yng Nghymru gyflwyno gweledigaeth genedlaethol

Darllena fwy...

14/05/2015  Tri Chynghorydd Llais Gwynedd yn ymuno â grwp Plaid Cymru Gwynedd
Tri Chynghorydd Llais Gwynedd yn ymuno â grwp Plaid Cymru Gwynedd

Plaid Cymru'n croesawu tri cyn gynghorwyr Llais Gwynedd i'w grŵp ar y cyngor.

Darllena fwy...

14/05/2015  Cyllido cyfartal i Gymru “yn bwysicach nac erioed”
Cyllido cyfartal i Gymru “yn bwysicach nac erioed”

Mae’r setliad cyllido presennol sydd gan Gymru yn ffaeledig ac angen ei thrwsio, rhybuddiodd Plaid Cymru heddiw.

Darllena fwy...

14/05/2015  Datgelwyd: cynnydd o 22% mewn pryderon am gartrefi gofal Cymru
Datgelwyd: cynnydd o 22% mewn pryderon am gartrefi gofal Cymru

 Mae pryderon a godwyd am gartrefi gofal a nyrsio yng Nghymru wedi cynyddu o 22% dros y 12 mis diwethaf, yn ôl ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Darllena fwy...

13/05/2015  Ffigyrau diweithdra yn dangos nad yw Llafur yn gymwys i redeg economi Cymru
Ffigyrau diweithdra yn dangos nad yw Llafur yn gymwys i redeg economi Cymru

Mae'r ffigyrau diweithdra diweddaraf i gael eu cyhoeddi yn dangos mai Cymru sydd â'r raddfa ddiweithdra uchaf yn y Deyrnas Gyfunol.

Darllena fwy...

12/05/2015  Wood yn holi Jones ynghylch amddiffyn Cymru rhag y toriadau
Wood yn holi Jones ynghylch amddiffyn Cymru rhag y toriadau

Fe wnaeth Leanne Wood holi'r Prif Weinidog ynghylch beth yr oedd yn ei wneud i amddiffyn Cymru rhag y toriadau sydd ar y ffordd o du'r Toriaid.

Darllena fwy...

12/05/2015  Bydd ar Gymru angen Plaid Cymru yn fwy nag erioed o’r blaen
Bydd ar Gymru angen Plaid Cymru yn fwy nag erioed o’r blaen

Bydd cwmwl bygythiad llywodraeth Geidwadol yn golygu y bydd Plaid Cymru yn bwysicach nag erioed o’r blaen yn ystod y senedd San Steffan hon, meddai Simon Thomas o Blaid Cymru.

Darllena fwy...

11/05/2015  Helpwch adeiladu'r blaid a fydd yn adeiladu'r wlad
Helpwch adeiladu'r blaid a fydd yn adeiladu'r wlad

Leanne Wood yn galw ar gefnogwyr i sianelu eu hegni a gweithio gyda'i gilydd dros Gymru

Darllena fwy...

08/05/2015  Bydd tim cryf Plaid yn rhoi llais i Gymru yn San Steffan
Bydd tim cryf Plaid yn rhoi llais i Gymru yn San Steffan

Mae Leanne Wood wedi dweud y bydd y tim cryf o dri AS Plaid Cymru sydd wedi eu hethol yn rhoi llais cryf i Gymru yn San Steffan.

Darllena fwy...

07/05/2015  'Rhowch eich ffydd ym Mhlaid Cymru i Ennill dros Gymru’ - Leanne
'Rhowch eich ffydd ym Mhlaid Cymru i Ennill dros Gymru’ - Leanne

Arweinydd y Blaid yn annog pleidleiswyr i wneud i Gymru gyfrif

Darllena fwy...

07/05/2015  'Rhowch eich ffydd ym Mhlaid Cymru i Ennill dros Gymru’ - Leanne
'Rhowch eich ffydd ym Mhlaid Cymru i Ennill dros Gymru’ - Leanne

Arweinydd y Blaid yn annog pleidleiswyr i wneud i Gymru gyfrif

Darllena fwy...

06/05/2015  Cwestiynau brys yn y Cynulliad wrth i’r Blaid erfyn ar y Gweinidog i wrando ar ffermwyr
Cwestiynau brys yn y Cynulliad wrth i’r Blaid erfyn ar y Gweinidog i wrando ar ffermwyr

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i ymestyn terfyn amser Taliad Sylfaenol PAC i ffermwyr

Darllena fwy...

06/05/2015  'Gwnewch Gymru'n rhan o'r newid sydd ar droed'
'Gwnewch Gymru'n rhan o'r newid sydd ar droed'

Mae gan bobl Cymru y cyfle i roi'r genedl wrth galon agenda'r DG trwy gefnogi ymgeisyddion lleol Plaid Cymru ledled y wlad, meddai Leanne Wood

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 104 - Nesaf - Olaf