Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

29/09/2015  Elin Jones: Dylai'r Lywodraeth Lafur wneud tro pedol ar benderfyniad ar adroddiadau am benderfyniadau’r cabinet
Elin Jones: Dylai'r Lywodraeth Lafur wneud tro pedol ar benderfyniad ar adroddiadau am benderfyniadau’r cabinet

Mae cyn-weinidog llywodraeth Plaid Cymru wedi galw ar y llywodraeth Lafur i wneud tro pedol ynghylch cyhoeddi adroddiadau am benderfyniadau gweinidogion cabinet ac addo adfer tryloywder. 

Darllena fwy...

29/09/2015  Y Llywodraeth Lafur lechwraidd yn cuddio rhag sgrwtini
Y Llywodraeth Lafur lechwraidd yn cuddio rhag sgrwtini

Mae Simon Thomas AC wedi beirniadu Prif Weinidog Llafur Cymru am ragrith ei blaid mewn cysylltiad â thryloywder.

Darllena fwy...

29/09/2015  Plaid Cymru yw’r newid y mae ar Gymru ei angen
Plaid Cymru yw’r newid y mae ar Gymru ei angen

Mae Simon Thomas o Blaid Cymru wedi beirniadu’r llywodraeth Lafur am israddio targedau dro ar ol tro pan fyddant yn methu eu cyrraedd ac wedi dweud mai Plaid Cymru yw'r unig blaid all newid pethau er gwell.

Darllena fwy...

27/09/2015  Mae ar Gymru angen llywodraeth newydd: Llafur yn methu ym mhob maes cyfrifoldeb
Mae ar Gymru angen llywodraeth newydd: Llafur yn methu ym mhob maes cyfrifoldeb

Wrth i'r Blaid Lafur ymgynnull yn Brighton ar gyfer ei Chynhadledd Flynyddol heddiw (dydd Sul)l, mae Plaid Cymru wedi amlygu sut y mae Llywodraeth Lafur Cymru yn methu pobl Cymru ym mhob prif faes cyfrifoldeb.

Darllena fwy...

24/09/2015  Plaid Cymru yn mynnu bod Llafur yn condemnio honiadau gwrth-gig chwerthinllyd
Plaid Cymru yn mynnu bod Llafur yn condemnio honiadau gwrth-gig chwerthinllyd

Mae Llyr Gruffydd, wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i gondemnio honiadau chwerthinllyd a wnaed gan Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid Lafur dros Faterion Gwledig y dylai cig gael ei drin yn yr un modd â thybaco.

Darllena fwy...

24/09/2015  Plaid Cymru yn galw am ddarlledu Newyddion Chwech i Gymru
Plaid Cymru yn galw am ddarlledu Newyddion Chwech i Gymru

Mae Plaid Cymru wedi galw am i newyddion gyda’r nos ar yr awr frig gael ei gynhyrchu yng Nghymru, dros Gymru, er mwyn arwain cyfeiriad newydd mewn cyfryngau Cymreig brodorol.

Darllena fwy...

24/09/2015  'Awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru yn hanfodol' - Leanne Wood
'Awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru yn hanfodol' - Leanne Wood

Rhaid i Gymru gael ei awdurdodaeth gyfreithiol ei hun er mwyn i gam nesaf datganoli weithio er budd Cymru. Dyna alwad Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, heddiw yn sgil cyhoeddi adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ac Uned Gyfansoddiadol Prifysgol UCL sy'n honni y byddai cynlluniau presennol San Steffan yn gadael problemau cyfansoddiadol sylweddol heb eu datrys.

Darllena fwy...

23/09/2015  AS yn cefnogi galwad arbenigwyr cyfreithiol am system gyfiawnder i Gymru
AS yn cefnogi galwad arbenigwyr cyfreithiol am system gyfiawnder i Gymru

Mae Liz Saville Roberts o Blaid Cymru wedi croesawu galwad sydd wedi cael ei wneud heddiw gan grŵp o weithwyr proffesiynol o blaid sefydlu system gyfreithiol ar wahân i Gymru.

Darllena fwy...

23/09/2015  Plaid Cymru yn galw am fwy o gydnabyddiaeth i ddeurywioldeb mewn cymdeithas
Plaid Cymru yn galw am fwy o gydnabyddiaeth i ddeurywioldeb mewn cymdeithas

Mae esiamplau da ac adrodd mwy manwl gan yr heddlu yn angenrheidiol, medd Plaid Pride ar Ddiwrnod Amlygrwydd Deurywioldeb

Darllena fwy...

22/09/2015  FMQs: Mae gan Blaid Cymru gynllun i ateb yr argyfwng amseroedd aros am ddiagnosis, yn wahanol i Lafur
FMQs: Mae gan Blaid Cymru gynllun i ateb yr argyfwng amseroedd aros am ddiagnosis, yn wahanol i Lafur

Nid oes gan y Prif Weinidog Llafur ateb i'r argyfwng amseroedd aros am ddiagnosis. Mae gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

21/09/2015  Bydd mesurau effeithlonrwydd ynni Plaid Cymru yn arbed arian i aelwydydd ac yn hybu’r economi
Bydd mesurau effeithlonrwydd ynni Plaid Cymru yn arbed arian i aelwydydd ac yn hybu’r economi

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi heddiw wedi amlygu ymrwymiad ei blaid i gyflwyno’r rhaglen fwyaf cynhwysfawr o ôl-ffitio a welodd Cymru erioed.

Darllena fwy...

18/09/2015  “Mae pobl yng Nghymru yn haeddu gwell na GIG eilradd”: Elin Jones
“Mae pobl yng Nghymru yn haeddu gwell na GIG eilradd”: Elin Jones

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cau’r blwch gofal iechyd rhwng Cymru a Lloegr drwy adeiladu tair canolfan ddeiagnosis newydd, medd Gweinidog Iechyd cysgodol y blaid Elin Jones.

Darllena fwy...

15/09/2015  Plaid Cymru yn herio’r llywodraeth ar “ddiwylliant symud targedau”
Plaid Cymru yn herio’r llywodraeth ar “ddiwylliant symud targedau”

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru nad yw ei diwylliant o newid targedau pan mae’n methu eu cyrraedd yn ddigon da.

Darllena fwy...

14/09/2015  Beirniadu cynlluniau llym ar gyfer hawliau gweithwyr
Beirniadu cynlluniau llym ar gyfer hawliau gweithwyr

Jonathan Edwards yn rhybuddio yn erbyn cynlluniau 'llym' y Torïaid ar gyfer hawliau gweithwyr, a galw am Gomisiwn Brenhinol i archwilio problemau sy'n wynebu pobl mewn gwaith. 

Darllena fwy...

12/09/2015  Leanne Wood yn ymateb i ganlyniad arweinyddiaeth Llafur
Leanne Wood yn ymateb i ganlyniad arweinyddiaeth Llafur

Gan ymateb i'r cyhoeddiad fod Jeremy Corbyn wedi cael ei ethol yn arweinydd ar y blaid Lafur, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

Darllena fwy...

12/09/2015  Ymateb Leanne Wood i ethol Jeremy Corbyn
Ymateb Leanne Wood i ethol Jeremy Corbyn

Wood yn llongyfarch Jeremy Corbyn ond yn nodi na fydd yn gallu newid y ffaith bod record Llafur mewn llywodraeth yng Nghymru yn ofnadwy.

Darllena fwy...

10/09/2015  Plaid Cymru'n beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru dros amseroedd aros - 27,000 yn aros dros NAW MIS
Plaid Cymru'n beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru dros amseroedd aros - 27,000 yn aros dros NAW MIS

Elin Jones yn siarad wedi i ffigyrau ddangos fod 27,000 o bobl yn aros dros naw mis am driniaeth.

Darllena fwy...

10/09/2015  Rhybudd AS Plaid yn erbyn toriadau pellach i'r heddlu
Rhybudd AS Plaid yn erbyn toriadau pellach i'r heddlu

Mae Liz Saville Roberts AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd wedi ymateb i ddatganiad Llywodraeth y DG ar wirfoddolwyr yr heddlu gan ddadlau y bydd creu'r rolau newydd hyn yn "esgus" i gyfiawnhau toriadau pellach, a chyhuddo San Steffan o geisio adfer problem ddyfnach gyda datrysiad dros-dro.

Darllena fwy...

10/09/2015  Plaid Cymru yn beirniadu newidiadau i newyddiaduraeth sydd ar y gweill yn Media Wales
Plaid Cymru yn beirniadu newidiadau i newyddiaduraeth sydd ar y gweill yn Media Wales

Mae AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi beirniadu newidiadau arfaethedig i’r ffordd y bydd disgwyl i newyddiadurwyr weithredu gan grŵp Trinity Mirror ar eu gwefan Wales Online. 

Darllena fwy...

09/09/2015  Ni ddylid torri ar draul plismona cefn gwlad - Liz Saville
Ni ddylid torri ar draul plismona cefn gwlad - Liz Saville

Liz Saville Roberts AS, yn galw ar y Llywodraeth i wneud eu gorau glas i warchod cyllideb plismona cefn gwlad, o flaen adolygiad gwariant a allai arwain at 22,000 o heddweision yn colli eu swyddi gan adael y cyhoedd yn cael eu gwarchod gan y nifer lleiaf o heddweision ers y 1970au.  

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 111 - Nesaf - Olaf