Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

09/02/2016  Ewrop yw "cartref naturiol Cymru" - Jill Evans ASE
Ewrop yw "cartref naturiol Cymru" - Jill Evans ASE

Heddiw bydd Jill Evans ASE Plaid Cymru yn lansio ymgyrch 'Cymru yn Ewrop' ei phlaid gyda galwad i'r genedl uno i sicrhau parhad aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Darllena fwy...

09/02/2016  Prif Weinidog Llafur Cymru yn cael ei fychanu gan ASau dros ddyddiad refferendwm yr UE
Prif Weinidog Llafur Cymru yn cael ei fychanu gan ASau dros ddyddiad refferendwm yr UE

Mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru Hywel Williams AS wedi datgan fod swyddogaeth Prif Weinidog Cymru wedi ei wanhau ar ôl i nifer helaeth o ASau Llafur ymatal ar Gynnig yn galw ar Lywodraeth y DU i ohirio Refferendwm UE tan ar ôl Etholiad y Cynulliad ar 5 Mai, er gwaethaf Prif Weinidog Cymru yn cyd-arwyddo llythyr at y Prif Weinidog yn galw am roi pellter rhwng etholiad y Cynulliad a Refferendwm yr UE.

Darllena fwy...

09/02/2016  “Nid yw Llafur wedi cymryd oblygiadau eu toriadau o ddifrif”: Simon Thomas
“Nid yw Llafur wedi cymryd oblygiadau eu toriadau o ddifrif”: Simon Thomas

Bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn cyllideb y llywodraeth Lafur

Darllena fwy...

09/02/2016  ASE Plaid Cymru’n lleisio barn ynglŷn â thoriadau cyllido prifysgolion
ASE Plaid Cymru’n lleisio barn ynglŷn â thoriadau cyllido prifysgolion

Fe allai toriadau i gyllido prifysgolion Cymru roi’r sector dan anfantais difrifol wrth gystadlu gyda sefydliadau academaidd ar lefel Ewropeaidd, yn ôl ASE Plaid Cymru, Jill Evans.

Darllena fwy...

08/02/2016  Plaid yn galw am system bleidleisio sy'n fwy democrataidd ac atebol.
Plaid yn galw am system bleidleisio sy'n fwy democrataidd ac atebol.

Mae Plaid Cymru heddiw (08.02.16) wedi lansio ymgyrch trawsbleidiol i alw am gynrychiolaeth gyfrannol, mewn ymgais i unioni annhegwch y system etholiadol bresennol.

Darllena fwy...

08/02/2016  Undeb Ewropeaidd yn 'hanfodol' i warchod hawliau gweithwyr
Undeb Ewropeaidd yn 'hanfodol' i warchod hawliau gweithwyr

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi nodi dechrau wythnos 'Caru Undebau' gyda galwad i aros yn yr Undeb Ewropeaidd fel modd o warchod hawliau gweithwyr.

Darllena fwy...

07/02/2016  Leanne Wood yn addo gwneud i'r pwrs cyhoeddus weithio i gwmniau Cymreig
Leanne Wood yn addo gwneud i'r pwrs cyhoeddus weithio i gwmniau Cymreig

Bydd Plaid Cymru yn rhoi hwb i'r economi Gymreig drwy gefnogi cwmniau cartref - dyna addewid yr arweinydd Leanne Wood heddiw.

Darllena fwy...

06/02/2016  Plaid am ddod a Gemau'r Gymanwlad a'r Tour de France i Gymru
Plaid am ddod a Gemau'r Gymanwlad a'r Tour de France i Gymru

Wrth i ni aros cic gyntaf Pencampwriaeth Rygbi'r Chwe Gwlad 2016 heddiw, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi amlinellu sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio i wneud Cymru'n llwyfan chwaraeon byd-enwog drwy ddenu rhai o dwrnamentau a phencampwriaethau gorau'r byd yma.

Darllena fwy...

05/02/2016  Toriadau i gyllideb Gwasanaeth Erlyn y Goron yn fygythiad i’n cymunedau
Toriadau i gyllideb Gwasanaeth Erlyn y Goron yn fygythiad i’n cymunedau

Ymgeisydd Plaid Cymru am swydd CHTh yn addo ymladd yn erbyn toriadau’r Torïaid

Darllena fwy...

04/02/2016  Plaid Cymru yn cynllunio gwell gofal i gleifion canser
Plaid Cymru yn cynllunio gwell gofal i gleifion canser

Ar Ddiwrnod Canser y Byd, mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i wella gofal i gleifion canser yng Nghymru.

Darllena fwy...

03/02/2016  Rhaid i’r bleidlais Brexit barchu bob rhan o’r DG
Rhaid i’r bleidlais Brexit barchu bob rhan o’r DG

Ni ddylai fod gan Lywodraeth y DG fandad i adael yr Undeb Ewropeaidd oni bai bod pedair rhan gyfansoddiadol y Deyrnas Gyfunol yn pleidleisio i adael yn y refferendwm sydd ar ddigwydd, meddai ASE Plaid Cymru, Jill Evans mewn dadl yn Senedd Ewrop.   Roedd Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn trafod y cytundeb ailnegodi yn Strasbwrg gyda Llywydd Comisiwn Ewrop, Jean Claude Juncker wrth baratoi am yr Uwchgynhadledd Ewropeaidd Allweddol a gynhelir ar Chwefror 18 – 19.

Darllena fwy...

03/02/2016  Dim croeso yng Nghaerdydd i 'safbwyntiau ffiaidd' Roosh V
Dim croeso yng Nghaerdydd i 'safbwyntiau ffiaidd' Roosh V

Mae ymgeisyddion Plaid Cymru ar gyfer etholiad y Cynulliad wedi uno i anfon neges glir i Roosh V - unigolyn sydd wedi dod yn adnabyddus am hyrwyddo trais yn erbyn merched - nad oes croeso iddo ym mhrifddinas Cymru.

Darllena fwy...

03/02/2016  Plaid yn galw am ddiwygiadau sylweddol i Fesur Cymru gan ei fod yn bygwth tanseilio datganoli
Plaid yn galw am ddiwygiadau sylweddol i Fesur Cymru gan ei fod yn bygwth tanseilio datganoli

Mae ASau Plaid Cymru wedi annog Ysgrifennydd Gwladol Cymru i newid yn sylweddol Mesur Drafft Cymru cyn ei gyhoeddi, neu fygwth tanseilio sefydlogrwydd setliad datganoli Cymru a pheryglu effeithiolrwydd llywodraethu Cymru.

Darllena fwy...

03/02/2016  Rhaid i dro-pedol cyllido S4C fod 'y cyntaf o sawl cam' i warchod dyfodol y sianel
Rhaid i dro-pedol cyllido S4C fod 'y cyntaf o sawl cam' i warchod dyfodol y sianel

Mae Liz Saville Roberts AS wedi croesawu cyhoeddiad llywodraeth y DG na fydd yn gwneud y flwyddyn gyntaf o doriadau arfaethedig i grant S4C, ond pwysleisiodd fod yn rhaid i hwn fod "y cyntaf o sawl cam" i warchod dyfodol y sianel.

Darllena fwy...

02/02/2016  Rhaid i Gymru gael 'cerdyn coch' ar Brexit medd ASE Plaid Cymru
Rhaid i Gymru gael 'cerdyn coch' ar Brexit medd ASE Plaid Cymru

Ar ddatblygiadau heddiw ar yr ail-drafod am berthynas y Deyrnas Gyfunol â'r Undeb Ewropeaidd, dywedodd ASE Plaid Cymru Jill Evans:   "Mae gan bobl Cymru yr hawl i ddewis eu dyfodol eu hunain.   "Golyga hynny os yw Cymru yn pleidleisio i aros yn yr UE, ni ddylem gael ein llusgo allan yn groes i'n hewyllys petai rhannau eraill o'r DG yn pleidleisio i adael. Dylai'r DG gael mandad i adael yr UE dim ond os yw pob rhan yn pleidleisio dros hynny.   "Ddylai fod gan Lywodraeth Cymru 'gerdyn coch' ar Brexit.   "Byddai'n gwbl annerbyniol i Brydain adael yr UE heb gytundeb Cymru."

Darllena fwy...

02/02/2016  Prif Weinidog Llafur 'wedi ei danseilio'n llwyr' gan ei blaid ei hun dros Ewrop
Prif Weinidog Llafur 'wedi ei danseilio'n llwyr' gan ei blaid ei hun dros Ewrop

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi ymateb i adroddiadau y bydd y Blaid Lafur yn cefnogi cynnal refferendwm yr UE ym mis Mehefin drwy honni fod Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, "wedi ei danseilio'n llwyr" gan ei blaid ei hun.

Darllena fwy...

02/02/2016  Plaid Cymru yn galw am weithredu i achub ein dur
Plaid Cymru yn galw am weithredu i achub ein dur

  Bethan Jenkins yn galw am gefnogaeth i gymuned Port Talbot

Darllena fwy...

02/02/2016  Leanne yn cyhoeddi cynlluniau am Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl newydd i Gymru
Leanne yn cyhoeddi cynlluniau am Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl newydd i Gymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi amlinellu cynlluniau ei phlaid i adfywio democratiaeth Cymru a chyflwyno llywodraeth Plaid Cymru agored ac atebol os caiff ei hethol ym mis Mai.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 123 - Nesaf - Olaf