Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

30/06/2015  ASE Plaid Cymru yn datgan cefnogaeth i bobl Gwlad Groeg
ASE Plaid Cymru yn datgan cefnogaeth i bobl Gwlad Groeg

Mae Jill Evans ASE heddiw wedi mynegi cefnogaeth i bobl Gwlad Groeg ar y diwrnod y mae’r wlad yn wynebu terfynau amser yr IMF ac achub ariannol.

Darllena fwy...

30/06/2015  Plaid yn galw am gronfa anabledd newydd i Gymru
Plaid yn galw am gronfa anabledd newydd i Gymru

Mae llefarydd lles Plaid Cymru, Hywel Williams AS, wedi annog Llywodraeth Lafur Cymru i fabwysiadu’r un agwedd a’r Alban a sefydlu Cronfa Byw’n Annibynnol Gymreig i helpu miloedd o bobl anabl yng Nghymru.

Darllena fwy...

30/06/2015  Llafur yn methu cyfiawnhau eu camdriniaeth o Gymru
Llafur yn methu cyfiawnhau eu camdriniaeth o Gymru

Mae Prif Weinidog Llafur Cymru wedi methu ag amddiffyn y ffaith i'w blaid dangyllido Cymru yn fwriadol yn yr holl amser roeddent mewn grym yn San Steffan rhwng 1997 a 2000.

Darllena fwy...

30/06/2015  ‘Leanne yw’r arweinydd mwyaf adnabyddus – a’r cydradd fwyaf poblogaidd – yng Nghymru’
‘Leanne yw’r arweinydd mwyaf adnabyddus – a’r cydradd fwyaf poblogaidd – yng Nghymru’

Mae Plaid Cymru wedi croesawu canfyddiadau arolwg barn diweddaraf YouGov ar gyfer ITV/Canolfan Llywodraethiant Cymru sy’n dangos mai Leanne Wood yw’r arweinydd mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Darllena fwy...

30/06/2015  'Gwnewch ddysgu yn alwedigaeth llwyr broffesiynol'
'Gwnewch ddysgu yn alwedigaeth llwyr broffesiynol'

Mae Plaid Cymru wedi amlinellu sut y bydd yn codi safonau proffesiynol yn y gweithlu addysg yn eu hymdrechion i godi lefelau cyrhaeddiad mewn ysgolion.

Darllena fwy...

27/06/2015  Plaid Cymru yn annog y gwasanaethau milwrol, heddlu a thân i gefnogi’r sector bwyd Cymreig yn well
Plaid Cymru yn annog y gwasanaethau milwrol, heddlu a thân i gefnogi’r sector bwyd Cymreig yn well

Ychydig dros un o bob pump o bryniannau bwyd a diod gan y gwasanaethau milwrol, heddlu a thân yng Nghymru sy’n dod o Gymru, dengys ffigyrau newydd.

Darllena fwy...

26/06/2015  'Newidiadau i gymorth cyfreithiol yn 'peryglu' cyfiawnder' meddai Leanne Wood
'Newidiadau i gymorth cyfreithiol yn 'peryglu' cyfiawnder' meddai Leanne Wood

Leanne Wood yn beirniadu toriadau i gymorth cyfreithiol wnaiff niweidio'r proffesiwn ac achosi caledi i bobl ddifreintiedig sydd angen cefnogaeth.

Darllena fwy...

26/06/2015  Plaid Cymru yn croesawu cefnogaeth gynyddol i gynlluniau am dreth pop
Plaid Cymru yn croesawu cefnogaeth gynyddol i gynlluniau am dreth pop

Mae cogydd byd enwog wedi rhoi ei gefnogaeth i un o bolisïau Plaid Cymru.

Darllena fwy...

26/06/2015  Ni ddylai rheilffyrdd Cymru gael eu hesgeuluso am eiliad yn rhagor
Ni ddylai rheilffyrdd Cymru gael eu hesgeuluso am eiliad yn rhagor

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod ymrwymiad Llywodraeth y DG i drydaneiddio rhwng Llundain ac Abertawe wedi ei orchuddio mewn cwmwl o amwysedd.

Darllena fwy...

25/06/2015  Ffigyrau newydd yn amlygu methiant y Llywodraeth Lafur i fynd i’r afael â thlodi plant
Ffigyrau newydd yn amlygu methiant y Llywodraeth Lafur i fynd i’r afael â thlodi plant

Ffigyrau newydd yn dangos mai gan Gymru y mae’r gyfran uchaf o blant mewn tlodi y tu allan i Lundain

Darllena fwy...

24/06/2015  Hwb i ymgyrch rheilffordd Aberystwyth - Caerfyrddin
Hwb i ymgyrch rheilffordd Aberystwyth - Caerfyrddin

Mae Elin Jones, AC Plaid Cymru dros Geredigion, wedi croesawu hwb mawr i’r ymgyrch dros ailagor y linell rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Darllena fwy...

24/06/2015  Cynigion dewis a dethol y Torïaid am ddatganoli yn brin o ddisgwyliadau Cymru
Cynigion dewis a dethol y Torïaid am ddatganoli yn brin o ddisgwyliadau Cymru

  Plaid Cymru yn rhybuddio y bydd pecyn sy’n trin Cymru’n eilradd yn rhwym o fethu

Darllena fwy...

23/06/2015  Cadwch y momentwm - gwnewch M4 gwell yn flaenoriaeth
Cadwch y momentwm - gwnewch M4 gwell yn flaenoriaeth

  Wrth i’r Gweinidog baratoi i ymddeol, mae Plaid Cymru yn addo gwell gwerth ac ateb cyflymach

Darllena fwy...

23/06/2015  Dywedwch y gwir am fethiannau Betsi
Dywedwch y gwir am fethiannau Betsi

  AC Plaid Cymru yn annog y llywodraeth Lafur i “roi popeth ar y bwrdd”

Darllena fwy...

22/06/2015  Aelod Seneddol newydd yn cyflwyno araith forwynol yn San Steffan
Aelod Seneddol newydd yn cyflwyno araith forwynol yn San Steffan

Mae aelod etholedig newydd Plaid Cymru yn San Steffan ac AS benywaidd cyntaf y blaid, Liz Saville Roberts, wedi cyflwyno ei haraith forwynol yn y Tŷ Cyffredin heddiw.

Darllena fwy...

22/06/2015  AS Plaid yn rhybuddio rhag creu 'diwylliant o doriadau'
AS Plaid yn rhybuddio rhag creu 'diwylliant o doriadau'

Mae llefarydd Plaid Cymru ar faterion lles, Hywel Williams AS, wedi rhybuddio y bydd ‘diwylliant o doriadau’ y Prif Weinidog yn profi’n drychinebus i filoedd o bobl di-waith a rhai ar gyflogau isel fydd yn debygol o ddioddef toriadau i’w credydau treth a thaliadau eraill.

Darllena fwy...

21/06/2015  Plaid Cymru yn datgelu mai ychydig sydd yn manteisio ar frechiad yn erbyn yr eryr
Plaid Cymru yn datgelu mai ychydig sydd yn manteisio ar frechiad yn erbyn yr eryr

Llai na hanner y bobl sy’n gymwys i gael y brechiad rhag yr eryr yng Nghymru a fanteisiodd ar y cynnig, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

20/06/2015  SNP yn profi bod llwybr arall yn bosib i Gymru
SNP yn profi bod llwybr arall yn bosib i Gymru

Mae ymgeisydd Plaid Cymru yng Nghwm Cynon Cerith Griffiths wedi rhybuddio mai dim ond Plaid Cymru all lwyddo lle methodd Llafur yng Nghymru. Wrth annerch cynhadledd Grŵp Undebau Llafur yr SNP yn Sterling, dywedodd Cerith Griffiths fod yr SNP wedi profi fod ffordd arall yn bosib i Gymru.

Darllena fwy...

19/06/2015  Bydd addewid Lloegr am recriwtio meddygon teulu yn gadael Cymru ar ei hôl hi
Bydd addewid Lloegr am recriwtio meddygon teulu yn gadael Cymru ar ei hôl hi

Galwad Plaid Cymru i hyfforddi a recriwtio 1,000 yn ychwanegol o feddygon yng Nghymru

Darllena fwy...

19/06/2015  Plaid yn mynd ag ymgyrch Achub Pantycelyn i San Steffan
Plaid yn mynd ag ymgyrch Achub Pantycelyn i San Steffan

Mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, wedi mynd ag ymgyrch achub neuadd preswyl Pantycelyn yn Aberystwyth i Senedd San Steffan drwy osod Cynnig Bore Cynnar yn y Ty Cyffredin.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 107 - Nesaf - Olaf