Plaid Cymru

Ewch i’n gwefan ymgyrch newydd sbon / Visit our brand new campaign website

Ymlaen! Forward!

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

28/04/2016  Nid yw’n bosib ymddiried yn y llywodraeth i amddiffyn ffermwyr Cymru medd AS Plaid
Nid yw’n bosib ymddiried yn y llywodraeth i amddiffyn ffermwyr Cymru medd AS Plaid

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o fethu ac amddiffyn ffermwyr Cymru ar ôl iddi ddod i’r amlwg eu bod wedi methu a dadlau o blaid darparu cymorth gwladwriaethol i ffermwyr yn ystod y Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd fis diwethaf.

Darllena fwy...

17/04/2016  Llywodraeth Plaid Am Ymestyn Rhaglenni Sgrinio Canser
Llywodraeth Plaid Am Ymestyn Rhaglenni Sgrinio Canser

Mae Elin Jones Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru wedi addo heddiw y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ymestyn rhaglenni sgrinio canser fel rhan o gynlluniau ehangach i wella diagnosis canser.

Darllena fwy...

13/04/2016  Galwad i gryfhau rôl y Comisiynydd plant yn sgil canfyddiadau Macur
Galwad i gryfhau rôl y Comisiynydd plant yn sgil canfyddiadau Macur

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd a Llefarydd y Blaid ar Faterion Cartref a Chyfiawnder, Liz Saville Roberts yn dadlau y dylai Comisiynnydd Plant Cymru gael mwy o bwerau i ddelio â cham drin plant.   

Darllena fwy...

11/04/2016  Angen gwarant gan y Prif Weinidog y bydd osgoi trethi yn anghyfreithlon yn ei holl ffurfiau
Angen gwarant gan y Prif Weinidog y bydd osgoi trethi yn anghyfreithlon yn ei holl ffurfiau

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi galw ar y Prif Weinidog i ddefnyddio’i bwerau i sicrhau fod osgoi talu trethi ym mhob ffordd yn anghyfreithlon gan rybuddio bydd ei weithredoedd o hyn allan yn debygol o brofi ei hygrydedd fel Prif Weinidog.  

Darllena fwy...

10/04/2016  Angen cynllun eglur i drawsnewid yr economi Gymreig, medd Adam Price
Angen cynllun eglur i drawsnewid yr economi Gymreig, medd Adam Price

  Mae Adam Price, Llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid a'r Trysorlys, wedi galw am gynllun hir-dymor i drawsnewid tynged economaidd Cymru

Darllena fwy...

10/04/2016   Plaid yn addo sefydlu ysgol feddygol ym Mangor
 Plaid yn addo sefydlu ysgol feddygol ym Mangor

Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn sefydlu Ysgol Feddygol yng ngogledd Cymru i ddatrys y prinder meddygon ar draws y rhanbarth yn dilyn 17 mlynedd o reolaeth Gweinidogion Iechyd Llafur.

Darllena fwy...

09/04/2016  Plaid Cymru am gymryd camau cadarn i daclo gwastraff
Plaid Cymru am gymryd camau cadarn i daclo gwastraff

 Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy wedi amlinellu cynlluniau uchelgeisiol y blaid i gyrraedd targed dim gwastraff i gladdfa sbwriel erbyn 2030 - cenhedlaeth cyn y flwyddyn darged presennol o 2050.

Darllena fwy...

07/04/2016  Leanne Wood yn ymateb i ddatguddiad y Prif Weinidog ei fod wedi elwa o hafanau rhag trethi
Leanne Wood yn ymateb i ddatguddiad y Prif Weinidog ei fod wedi elwa o hafanau rhag trethi

  Wrth ymateb i'r datguddiad fod y Prif Weinidog wedi elwa o ymddiriedolaethau treth pell-o'r-lan, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:   "Mae'r datguddiad hwn gan y Prif Weinidog yn dangos rhagrith rhonc. Siaradodd yn gyhoeddus am osgoi treth a hafanau rhag trethi, tra'n gwybod ei fod wedi elwa'n bersonol o gwmnioedd o'r fath ei hun."   Wrth ymateb i'r datguddiad fod y Prif Weinidog wedi elwa o ymddiriedolaethau treth pell-o'r-lan, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru: "Mae'r datguddiad hwn gan y Prif Weinidog yn dangos rhagrith rhonc. Siaradodd yn gyhoeddus am osgoi treth a hafanau rhag trethi, tra'n gwybod ei fod wedi elwa'n bersonol o gwmnioedd o'r fath ei hun. "Mae hyn yn codi cwestiynau difrifol am ei hygrededd - roedd yn gwybod fod hyn yn anghywir ond aeth ati beth bynnag. "Os nad oedd gan y Prif Weinidog unrhyw beth i'w guddio yna pam ei bod hi wedi cymryd cyhyd iddo gadarnhau ei fod wedi elwa o ymddiriedolaeth ei dad? "Dylai'r Prif Weinidog gyfeirio ei hun i'r Pwyllgor Safonau er mwyn ymchwilio i'r mater yn y modd priodol."

Darllena fwy...

04/04/2016  Amser gwneud i ddatganoli gyfrif
Amser  gwneud i ddatganoli gyfrif

Mae gan Lywodraeth Cymru “gwestiynau i’w hateb heddiw”: Leanne Wood

Darllena fwy...

29/03/2016  Sylwadau Plaid Cymru ar “ddiwrnod anodd” i’r gymuned ddur
Sylwadau Plaid Cymru ar “ddiwrnod anodd” i’r gymuned ddur

Sylw Leanne Wood o flaen cyfarfod tyngedfennol o fwrdd Tata Steel i drafod dyfodol safle’r cwmni ym Mhort Talbot.

Darllena fwy...

24/03/2016  Yr Alban yn ennill cytundeb i’r diwydiant dur: gadewch i ni ei sicrhau yng Nghymru
Yr Alban yn ennill cytundeb i’r diwydiant dur: gadewch i ni ei sicrhau yng Nghymru

Plaid Cymru yn galw ar y llywodraeth i wethredu i achub y diwydiant dur yng Nghymru.

Darllena fwy...

23/03/2016  AS Plaid yn galw am sicrwydd o ddiogelwch cefnogwyr pêl droed cymru yn dilyn ymosodiad terfysgol Brwsel
AS Plaid yn galw am sicrwydd o ddiogelwch cefnogwyr pêl droed cymru yn dilyn ymosodiad terfysgol Brwsel

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i wneud popeth o fewn ei gallu i ddiogelu cefnogwyr pêl-droed Cymru sy’n teithio i Bencampwriaeth Euro 2016 yr haf hwn yn Ffrainc, yn dilyn yr ymosodiad terfysgol ym Mrwsel ddoe.

Darllena fwy...

23/03/2016  AS Plaid yn cymryd camau yn San Steffan i sicrhau cyfran deg o arian HS2 i Gymru
AS Plaid yn cymryd camau yn San Steffan i sicrhau cyfran deg o arian HS2 i Gymru

Mae Llefarydd Plaid Cymru ar faterion y Trysorlys, Jonathan Edwards AS wedi cyflwyno gwelliant i'r Mesur HS2, a fydd yn cael ei drafod yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mercher, sy’n galw ar Lywodraeth y DU i gyfaddef faint yn fwy o arian y byddai Cymru wedi derbyn petai prosiect seilwaith HS2 wedi ei ddynodi yn brosiect ‘Lloegr yn unig’.

Darllena fwy...

16/03/2016  ASE Plaid Cymru – “Llywodraeth y DG yn rhwystro ymdrechion i fynd i’r afael â’r argyfwng dur”
ASE Plaid Cymru – “Llywodraeth y DG yn rhwystro ymdrechion i fynd i’r afael â’r argyfwng dur”

Yn ôl Aelod Seneddol Ewropeaidd (ASE) Plaid Cymru, Jill Evans, mae llywodraeth y Deyrnas Gyfunol (DG) yn sefyll yn ffordd ymdrechion i fynd i’r afael â’r problemau sydd yn wynebu’r diwydiant dur.

Darllena fwy...

15/03/2016  Methiant Llafur i ymladd cornel Cymru yn gosod cynsail peryglus dros gyllido yn y dyfodol.
Methiant Llafur i ymladd cornel Cymru yn gosod cynsail peryglus dros gyllido yn y dyfodol.

Mae AS Plaid Cymru a Llefarydd y Blaid ar y Trysorlys, Jonathan Edwards yn dweud bod methiant llwyr Llywodraeth Lafur Cymru i ymladd cornel Cymru ar fater ariannu teg o HS2 wedi gosod cynsail peryglus i Lywodraeth San Steffan i yrru drwodd buddsoddiad mewn prosiectau seilwaith enfawr yn Lloegr, gan adael i Gymru i godi briwsion unrhyw arian canlyniadol.

Darllena fwy...

15/03/2016  Llafur yn osgoi craffu ar wario biliynau o bunnoedd ar yr M4
Llafur yn osgoi craffu ar wario biliynau o bunnoedd ar yr M4

  Llyr Gruffydd yn beirniadu ymdrechion Llafur i afradu’r gyllideb tra bod neb yn edrych

Darllena fwy...

13/03/2016  Ymdrechion cartrefi gwyrdd Llafur yn methu ateb yr her
Ymdrechion cartrefi gwyrdd Llafur yn methu ateb yr her

  Llyr Gruffydd yn gosod allan gynlluniau Plaid Cymru ar gyfer “y rhaglen effeithiolrwydd ynni fwyaf a welodd Cymru erioed”

Darllena fwy...

12/03/2016  Tro pedol Osborne ar bensiynau o fantais eto i’r cyfoethog
Tro pedol Osborne ar bensiynau o fantais eto i’r cyfoethog

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y bydd tro pedol George Osborne ar ddiwygio pensiynau yn symud baich Cyllideb y Canghellor i'r rhai sydd lleiaf abl i ddygymod â’r newid. 

Darllena fwy...

11/03/2016  Plaid yn croesawu safbwynt NFU Cymru ar Refferendwm Ewrop
Plaid yn croesawu safbwynt NFU Cymru ar Refferendwm Ewrop

Mae llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig, Llyr Gruffydd AC, heddiw wedi croesawu datganiad NFU Cymru y bydd buddiannau amaeth Cymreig yn cael eu gwarchod orau drwy aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 126 - Nesaf - Olaf