RSS NEWYDDION

Newyddion

25/04/2015  Defnyddiwch eich pleidlais gyntaf i gael datganoli o’r radd flaenaf
Defnyddiwch eich pleidlais gyntaf i gael datganoli o’r radd flaenaf

Leanne Wood yn dweud wrth bleidleiswyr ifanc i geisio’r fargen orau i Gymru

Darllena fwy...

24/04/2015  'Helpwch ni i adeiladu'r Gymru newydd' - apel arweinydd Plaid i bobl ifanc
'Helpwch ni i adeiladu'r Gymru newydd' - apel arweinydd Plaid i bobl ifanc

Bydd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru heddiw yn apelio i bobl ifanc i ymuno a'i phlaid i adeiladu'r Gymru newydd a dechrau chwyldro democrataidd drwy ymwneud a gwleidyddiaeth.

Darllena fwy...

23/04/2015  Arweinydd yn amlinellu cynllun i greu Pwerdy Grym i'r Gogledd
Arweinydd yn amlinellu cynllun i greu Pwerdy Grym i'r Gogledd

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi defnyddio araith ym Mangor heddiw i amlinellu cynlluniau ei phlaid i greu Pwerdy Grym i ogledd Cymru.

Darllena fwy...

22/04/2015  Mil o feddygon yn ychwanegol yng Nghymru
Mil o feddygon yn ychwanegol yng Nghymru

Dim ond cynlluniau Plaid Cymru wnaiff arbed a chryfhau’r GIG

Darllena fwy...

21/04/2015  Addewid band-eang am roi hwb i'r Gymru wledig
Addewid band-eang am roi hwb i'r Gymru wledig

Angen gwell gwasanaethau digidol i gysylltu cymunedau cefn gwlad

Darllena fwy...

20/04/2015  Nicola Sturgeon yn cefnogi galwad Plaid am gydraddoldeb gyda'r Alban
Nicola Sturgeon yn cefnogi galwad Plaid am gydraddoldeb gyda'r Alban

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi croesawu cefnogaeth Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, i Gymru dderbyn cydraddoldeb gyda'r Alban - un o brif flaenoriaethau Plaid Cymru yn yr etholiad hwn.

Darllena fwy...

20/04/2015  Caroline Lucas yn annog pleidleiswyr i gefnogi ymgeisyddion Plaid Cymru lle nad yw'r Gwyrddion yn sefyll
Caroline Lucas yn annog pleidleiswyr i gefnogi ymgeisyddion Plaid Cymru lle nad yw'r Gwyrddion yn sefyll

Mae Caroline Lucas o’r Blaid Werdd wedi galw ar holl bleidleiswyr Cymru i gefnogi’r ymgeisydd Plaid Cymru lleol ymhob etholaeth lle nad yw’r Gwyrddion yn sefyll.

Darllena fwy...

19/04/2015  Plaid Cymru yn galw am bwerdy grym i ogledd Cymru
Plaid Cymru yn galw am bwerdy grym i ogledd Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi amlinellu gweledigaeth ei phlaid i greu ‘pwerdy grym y gogledd’ i ddatgloi potensial economaidd gogledd Cymru. Wrth siarad y bore yma ar raglen Sunday Politics Wales, dywedodd Leanne Wood, fel yn y DG yn gyfan, na ddylid caniatáu i gyfoeth a grym yng Nghymru ganoli yn unig ar dde-ddwyrain y genedl.

Darllena fwy...

16/04/2015  Wood yn herio Miliband: Gwrthod toriadau'r Ceidwadwyr i adeiladu cynghrair flaengar
Wood yn herio Miliband: Gwrthod toriadau'r Ceidwadwyr i adeiladu cynghrair flaengar

Mae Plaid Cymru heddiw (dydd Iau) wedi herio Llafur i roi'r gorau i'w ymrwymiad i doriadau'r Ceidwadwyr.

Darllena fwy...

15/04/2015  Bydd cynlluniau Llafur yn arwain at doriadau yng Nghymru
Bydd cynlluniau Llafur yn arwain at doriadau yng Nghymru

“Y Blaid Lafur yn rhoi ag un llaw ac yn dwyn gyda’r llall”

Darllena fwy...

15/04/2015  Leanne Wood yn cefnogi llythyr agored ynghylch honiadau arweinydd UKIP am fewnfudwyr sy’n HIV positif
Leanne Wood yn cefnogi llythyr agored ynghylch honiadau arweinydd UKIP  am fewnfudwyr sy’n HIV positif

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llofnodi llythyr agored yn herio honiadau a wnaed gan Nigel Farage am fewnfudwyr HIV positif.

Darllena fwy...

15/04/2015  Dyfodol gwasanaethau cyhoeddus Cymru 'yn y fantol' - Leanne Wood
Dyfodol gwasanaethau cyhoeddus Cymru 'yn y fantol' - Leanne Wood

Gyda chamau tuag breifateiddio gwasanaethau cyhoeddus allweddol yn Lloegr ynghyd a than-gyllido hanesyddol Cymru, mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog pobl Cymru gefnogi'r blaid yn yr etholiad er mwyn cadw gwasanaethau cyhoeddus mewn dwylo cyhoeddus ac yn addas i'r 21ain ganrif.

Darllena fwy...

14/04/2015  1.2 biliwn o resymau i gefnogi Plaid Cymru ar Fai 7
1.2 biliwn o resymau i gefnogi Plaid Cymru ar Fai 7

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw (Mawrth) wedi dweud fod cyhoeddi maniffestos y prif bleidiau yn cadarnhau mai dim ond pleidlais dros Blaid Cymru wnaiff sicrhau cydraddoldeb ariannol i Gymru.

Darllena fwy...

13/04/2015  Cynlluniau Plaid am roi'r gorau i esgeuluso economi gogledd Cymru
Cynlluniau Plaid am roi'r gorau i esgeuluso economi gogledd Cymru

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi addo y byddai cynlluniau economaidd ei theulu yn gwrthdroi esgeulustod gogledd Cymru.

Darllena fwy...

13/04/2015  Rhaid i Lafur ddweud y gwir am doriadau i Gyllideb Cymru
Rhaid i Lafur ddweud y gwir am doriadau i Gyllideb Cymru

Wrth ymateb i lansiad Maniffesto Llafur, dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards: “Mae tudalen gyntaf manifesto Llafur yn nodi eu “clo llymder” – yn cadarnhau eu bod cynllunio toriadau difrifol yn ystod y Senedd nesaf. Rhaid iddynt nawr ddweud y gwir ar ble fydd y fwyell yn syrthio a sut fydd hyn yn effeithio Cymru.

Darllena fwy...

13/04/2015  Cynlluniau Plaid am sicrhau fod ymchwil Cymreig gyda'r gorau yn y byd
Cynlluniau Plaid am sicrhau fod ymchwil Cymreig gyda'r gorau yn y byd

Trwy gynyddu cyfran Cymru o wariant Ymchwil a Datblygu (R&D), byddai cynlluniau Plaid Cymru yn buddsoddi yn ein prifysgolion, gan gefnogi busnesau sy’n edrych ar ddatblygu a chryfhaueconomi Cymru o’r tu mewn.

Darllena fwy...

11/04/2015  Plaid yn galw am gais Prifddinas Diwylliant gan Aberystwyth
Plaid yn galw am gais Prifddinas Diwylliant gan Aberystwyth

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cefnogi galwadau gan ymgeisydd Ceredigion Mike Parker i Aberystwyth wneud cais am statws Prifddinas Diwylliant y DG gan ddilyn Hull ar ol 2017.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 102 - Nesaf - Olaf