Plaid Cymru

Ewch i’n gwefan ymgyrch newydd sbon / Visit our brand new campaign website

Ymlaen! Forward!

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

30/05/2016  Ewrop yn well i hawliau LGBT, medd AC Plaid Cymru
Ewrop yn well i hawliau LGBT, medd AC Plaid Cymru

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb ac AC Arfon, Siân Gwenllian wedi dweud fod parhau yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd yn well i hawliau LGBT, ac i unigolion LGBT bleidleisio i Aros yn y refferendwm fis nesaf.

Darllena fwy...

28/05/2016  Adam Price: Dyma'r amser am strategaeth economaidd newydd
Adam Price: Dyma'r amser am strategaeth economaidd newydd

Mae cyfres o ddangosyddion economaidd a ryddhawyd yr wythnos yma yn dangos yn glir pam fod angen i Lywodraeth Cymru fabwysiadu strategaeth economaidd newydd, medd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Darllena fwy...

25/05/2016  Cyhoeddi tîm cryf i gyflawni dros bobl Cymru a dal y llywodraeth i gyfrif
Cyhoeddi tîm cryf i gyflawni dros bobl Cymru a dal y llywodraeth i gyfrif

    Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi enwi ei Chabinet Cysgodol am dymor nesaf y Cynulliad.   Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi enwi ei Chabinet Cysgodol am dymor nesaf y Cynulliad.

Darllena fwy...

25/05/2016  Canolfan ymchwil Bae Abertawe yn “sylfaen i adeiladu dyfodol y diwydiant dur”
Canolfan ymchwil Bae Abertawe yn “sylfaen i adeiladu dyfodol y diwydiant dur”

Plaid Cymru yn gwneud yr achos dros ganolfan ymchwil a datblygu dur ym Mhrifysgol Abertawe 

Darllena fwy...

25/05/2016  Diplomyddiaeth yn allweddol ar yr adeg dyngedfennol hon
Diplomyddiaeth yn allweddol ar yr adeg dyngedfennol hon

Plaid Cymru yn herio’r Prif Weinidog dros sylwadau ynghylch pryniant Tata

Darllena fwy...

23/05/2016  Yr UE yn hanfodol er mwyn gwereiddo hawliau cymdeithasol: Sturgeon, Lucas a Wood i ganolbwyntio ar fanteision aelodaeth o'r UE
Yr UE yn hanfodol er mwyn gwereiddo hawliau cymdeithasol: Sturgeon, Lucas a Wood i ganolbwyntio ar fanteision aelodaeth o'r UE

Mae Prif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon, arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac AS y Gwyrddion Caroline Lucas heddiw wedi galw ar y sawl sy’n rhannu gwerthoedd blaengar, sy’n credu mewn amddiffyn hawliau dynol a chymdeithasol ac yn cefnogi cydraddoldeb i gefnogi aelodaeth o’r UE yn y refferendwm y mis nesaf. Wrth annog pobl i gofrestru i bleidleisio, er mwyn amddiffyn manteision yr UE, cyfarfu’r tair gwleidydd enwog yng nghysgod cerflun Emmeline Pankhurst yn San Steffan i gyhoeddi datganiad ar y cyd yn cefnogi aelodaeth o’r UE.

Darllena fwy...

20/05/2016  Mae’r bobl yn haeddu llywodraeth wnaiff gyflawni drostynt
Mae’r bobl yn haeddu llywodraeth wnaiff gyflawni drostynt

Leanne Wood yn croesawu’r llywodraeth newydd ond yn rhybuddio y bydd canlyniadau os byddant yn methu

Darllena fwy...

18/05/2016  Plaid Cymru yn sicrhau buddugoliaeth o bwys mewn cytundeb yn y Cynulliad
Plaid Cymru yn sicrhau buddugoliaeth o bwys mewn cytundeb yn y Cynulliad

Plaid Cymru yn rhyddhau manylion cytundeb sy'n golygu bod y blaid wedi cyflawni mwy mewn wythnos fel gwrthblaid nag unrhyw Blaid yn hanes y Cynulliad.

Darllena fwy...

18/05/2016  Mwy o feddygon teulu, mwy o ofal plant am ddim, mwy o brentisiaethau, mwy o brosiectau i hybu'r economi, a gwell mynediad at gyffuriau a thriniaethau newydd...
Mwy o feddygon  teulu,  mwy o ofal  plant am ddim, mwy o brentisiaethau, mwy  o brosiectau i hybu'r economi,  a gwell mynediad at gyffuriau a thriniaethau newydd...

Mae Plaid Cymru wedi cyflawni mwy mewn wythnos fel gwrthblaid nac unrhyw Blaid yn hanes y Cynulliad, yn ôl Simon Thomas  AC. Dywedodd Simon Thomas fod bargen un-bleidlais y Blaid gyda'r llywodraeth Lafur yn golygu cyflawni pump o addewidion allweddol Plaid Cymru adeg yr etholiad.  

Darllena fwy...

17/05/2016  Plaid i fod yn ‘wrthblaid go iawn’ yn dilyn pum mlynedd o fethiant gan y Torïaid
Plaid i fod yn ‘wrthblaid go iawn’ yn dilyn pum mlynedd o fethiant gan y Torïaid

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi dweud y bydd Plaid Cymru yn “wrthblaid go iawn” yn y tymor Cynulliad hwn, gan ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif gan graffu’n ofalus.

Darllena fwy...

17/05/2016  Symud Cymru Ymlaen
Symud Cymru Ymlaen

Datganiad ar y cyd rhwng Plaid Cymru a Llafur yn dilyn trafodaethau ynghylch y bleidlais dros y brif weinidogaeth.

Darllena fwy...

17/05/2016  Plaid Cymru yn amlinellu mesurau amgen i Araith y Frenhines
Plaid Cymru yn amlinellu mesurau amgen i Araith y Frenhines

Mae Plaid Cymru wedi amlinellu mesurau amgen i Araith y Frenhines gan Agoriad Swyddogol Senedd San Steffan ddydd Mercher, gan gyflwyno trywydd gwahanol i flwyddyn arall o ideoleg Llundeinig San Steffan fydd yn amddifadu anghenion economaidd Cymru.

Darllena fwy...

28/04/2016  Nid yw’n bosib ymddiried yn y llywodraeth i amddiffyn ffermwyr Cymru medd AS Plaid
Nid yw’n bosib ymddiried yn y llywodraeth i amddiffyn ffermwyr Cymru medd AS Plaid

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o fethu ac amddiffyn ffermwyr Cymru ar ôl iddi ddod i’r amlwg eu bod wedi methu a dadlau o blaid darparu cymorth gwladwriaethol i ffermwyr yn ystod y Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd fis diwethaf.

Darllena fwy...

17/04/2016  Llywodraeth Plaid Am Ymestyn Rhaglenni Sgrinio Canser
Llywodraeth Plaid Am Ymestyn Rhaglenni Sgrinio Canser

Mae Elin Jones Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru wedi addo heddiw y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ymestyn rhaglenni sgrinio canser fel rhan o gynlluniau ehangach i wella diagnosis canser.

Darllena fwy...

13/04/2016  Galwad i gryfhau rôl y Comisiynydd plant yn sgil canfyddiadau Macur
Galwad i gryfhau rôl y Comisiynydd plant yn sgil canfyddiadau Macur

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd a Llefarydd y Blaid ar Faterion Cartref a Chyfiawnder, Liz Saville Roberts yn dadlau y dylai Comisiynnydd Plant Cymru gael mwy o bwerau i ddelio â cham drin plant.   

Darllena fwy...

11/04/2016  Angen gwarant gan y Prif Weinidog y bydd osgoi trethi yn anghyfreithlon yn ei holl ffurfiau
Angen gwarant gan y Prif Weinidog y bydd osgoi trethi yn anghyfreithlon yn ei holl ffurfiau

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi galw ar y Prif Weinidog i ddefnyddio’i bwerau i sicrhau fod osgoi talu trethi ym mhob ffordd yn anghyfreithlon gan rybuddio bydd ei weithredoedd o hyn allan yn debygol o brofi ei hygrydedd fel Prif Weinidog.  

Darllena fwy...

10/04/2016  Angen cynllun eglur i drawsnewid yr economi Gymreig, medd Adam Price
Angen cynllun eglur i drawsnewid yr economi Gymreig, medd Adam Price

  Mae Adam Price, Llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid a'r Trysorlys, wedi galw am gynllun hir-dymor i drawsnewid tynged economaidd Cymru

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 126 - Nesaf - Olaf