Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Elin Jones yn ymateb i ddiffyg ‘brawychus’ y GIG

22/11/2012

Mewn ymateb i rybuddion gan Swyddfa Archwilio Cymru fod y GIG yng Nghymru yn wynebu diffyg ar ddiwedd y flwyddyn a all fod gymaint â £70 miliwn, dywedodd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, Elin Jones:

“Mae’r ffigyrau yn frawychus ac yn dangos mor hanfodol yw i’r Gweinidog Iechyd gymryd rheolaeth dros y sefyllfa hon. Mae’r toriadau llym sy’n cael eu gosod ar y sector cyhoeddus gan lywodraeth y Torïaid/Dem Rhyddion yn awr yn cael eu teimlo yn y GIG. Bu’r argyfwng hwn ar gerdded ers tro byd, ar waethaf sicrwydd y Gweinidog na fydd mwy o arian yn cael ei roi i achub BILl. Mae’n bryd iddi fod yn onest bellach am faint y broblem.

“Mae’n hollbwysig cael atebolrwydd ariannol yn y gwasanaeth iechyd, ac yn amlwg, mae yma le i wella. Un cam sylfaenol y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gymryd fuasai gwneud byrddau iechyd yn uniongyrchol gyfrifol i bwyllgor iechyd y Cynulliad am eu gwario. Buasem yn sefydlu system o fonitro rheolaidd er mwyn gofalu na chaniateir i gyllidebau hedfan allan o reolaeth bellach.”