Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Croeso a rhybudd ynglŷn â chynlluniau i ostwng sŵn ceir

06/02/2013

Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw dros gyfraith newydd i ostwng sŵn ceir, faniau, loriau a bysys. Gall bod o amgylch sŵn traffig yn gyson gynyddu'r perygl o gael afiechydon yn ymwneud a'r galon a phwysedd gwaed uchel, yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd. Mae'r safonau cyfredol sy'n ymwneud a sŵn o gerbydau yn dyddio'n ôl i 1995 ac mae angen ei ddiweddaru ar frys er mwyn gwella iechyd ac ansawdd bywyd.

Fodd bynnag, rhybuddiodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans y gallai'r cynlluniau fod yn beryglus i rai cerddwyr oni bai y caiff mesurau ychwanegol eu gweithredu. Ni fyddai pobl ddall neu rhannol ddall yn clywed ceir trydanol a hybrid tawel oni bai bod sŵn injan artiffisial yn ofynnol mewn ceir a adeiladir o fewn yr Undeb Ewropeaidd, fel yn yr Unol Daleithiau o 2015. 

Wrth siarad ar ôl y bleidlais, dywedodd Jill Evans ASE:

“Er fy mod yn croesawu'r ffaith y bydd rhan gyntaf o'r gyfraith newydd yma'n gymorth i iechyd pobl yng Nghymru, mae’n drueni y cafodd y lobïwyr diwydiannol gymaint o ddylanwad ar y cyfyngiadau ar sŵn.

“Rwyf hefyd yn falch fod y perygl a achosir gan gerbydau tawel i gerddwyr sydd naill ai'n ddall neu'n rhannol ddall wedi cael ei gydnabod. Daeth nifer o etholwyr i gyswllt a fi ynglŷn â'r mater yma, gan gynnwys Cwn Tywys Cymru \ Guide Dogs Cymru, sydd wedi dangos bod ceir trydan a hybrid sy'n teithio dan 20 m.y.a. yn gallu cael eu clywed llai nac eiliad cyn iddo daro. Rwyf wedi rhoi fy nghefnogaeth lawn i'w hymgyrch 'Safe and Sound'.  Yn y dyfodol bydd rhaid sicrhau fod pob cerbyd yn gallu cael i’w clywed, er lles y dall neu'r sawl sydd yn rhannol ddall."