Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Brad biliwn o bunnoedd Llafur: Plaid yn mynnu ymddiheuriad

08/02/2013

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi ymateb i’r cyhoeddiad y bydd Cyllideb yr UE yn cael ei thorri drwy fynegi pryderon dros effaith trychinebus hyn ar rai o gymunedau tlotaf Cymru a beirniadu ASau Llafur o Gymru am fradychu eu hetholwyr.

Mae’n debygol y bydd Cymru’n colli oddeutu £1bn dros y 7 mlynedd nesaf, gan beryglu dyfodol meysydd hollbwysig megis addysg ac amaeth.

Dywedodd Mr Edwards fod yr ASau Llafur a bleidleisiodd gyda’r Toriaid Ewrosgeptic wedi gwneud hynny am resymau sinigaidd, gan ddangos mwy o deyrngarwch i’w cydweithwyr yn Llundain na’r bobl maent i fod i’w cynrychioli yng Nghymru.

Galwodd ar ASau Llafur o Gymru i ymddiheuro’n gyhoeddus dros ystyried buddiannau tymor-byr yn fwy o flaenoriaeth na lles eu hetholwyr.

Dywedodd Mr Edwards:

"Mae’r cadarnhad fod Cyllideb yr UE yn wynebu toriad yn newyddion trychinebus i Gymru.

“Fel cenedl sy’n elwa’n ariannol o aelodaeth yr UE, mae rhai ardaloedd o Gymru’n derbyn nawdd strwythurol ar gyfer meysydd hollbwysig megis addysg ac amaeth – nawdd sy’n hollbwysig i rai o’n cymunedau sydd nid yn unig ymysg y tlotaf yng Nghymru ond ledled Ewrop hefyd.

“Bydd ardaloedd megis Gorllewin Cymru a’r Cymoedd nawr yn colli arian UE hanfodol a fyddai wedi helpu i ddatblygu’n heconomi.

“Rhaid i’r ASau Llafur hynny a bleidleisiodd gyda’r Toriaid Ewrosgeptic nawr ymddiheuro’n gyhoeddus i’r bobl maent wedi eu bradychu dros eu rol yn y bleidlais a ddechreuodd y gyfres o ddigwyddiadau sydd wedi arwain at gyhoeddiad heddiw.

“Mae Plaid Cymru yn mynnu mai y tu mewn i Ewrop y mae dyfodol Cymru. Mae hi nawr yn fwy amlwg nag erioed mai ni yw’r unig blaid sy’n gweithio dros ddiddordebau cenedlaethol Cymru.”