Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Plaid Cymru yn symud ymlaen gyda newidiadau i strwythur y blaid

15/02/2013

Yfory bydd Plaid Cymru yn cynnal Cynhadledd Arbennig i benderfynu ar ei strwythurau yn y dyfodol wrth iddi baratoi am y cylch etholiadau sydd ar y gorwel.

Mae’r newidiadau i Gyfansoddiad a Rheolau Sefydlog y Blaid yn deillio o “Camu ‘Mlaen-Moving Forward’ – yr adolygiad pellgyrhaeddol o’r blaid a arweiniwyd gan y Dr Eurfyl ap Gwilym.

Ymysg y cynigion mae agor cynhadledd y Blaid i bob aelod yn hytrach na’i chyfyngu i gynrychiolwyr; mireinio strwythurau gwneud penderfyniadau a chraffu’r blaid; a chryfhau safle cyfansoddiadol yr arweinydd.

Meddai Cadeirydd Plaid Cymru Helen Mary Jones:

“Rwy’n credu’n gryf y bydd y newidiadau hyn yn cryfhau ein plaid ac yn trawsnewid ein strwythurau er mwyn ein galluogi i ddod yn gorff ymgyrchu fel yr ydym eisiau bod ac fel y mae angen i ni fod. Ein bwriad yw ennill hyder pobl Cymru ac arwain ein cenedl - bydd y cynigion hyn yn trawsnewid y modd yr ydym yn cyfleu ein neges i gymunedau ar hyd a lled Cymru. Yn wahanol i bleidiau eraill, mae Plaid Cymru yn parhau i roi parch a gwerth ar swyddogaeth pob un o’i haelodau o ran penderfynu polisi a chyfeiriad y blaid. Rwy’n arbennig o falch o’r cynnig fyddai yn caniatáu i bob aelod o’r blaid allu cymryd rhan lawn yn ein Cynhadledd Genedlaethol.”