Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Argymhellion clir a chyflawn Plaid i Silk yn cyferbynnu cecru'r pleidiau unoliaethol

06/03/2013

Mae Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd AS, wedi ymateb i dystiolaeth Llywodraeth y DU i’r Comisiwn Silk drwy feirniadu diffyg sylwedd a chyfeiriad y ddogfen 114 tudalen.

Dywedodd Mr Llwyd fod y dystiolaeth yn enghraifft arall o’r ffaith fod Llywodraeth y DU’n gwbl ddi-glem pan fo’r farn gyhoeddus yn y cwestiwn o ystyried cefnogaeth gynyddol i fwy o bwerau, a bod y dystiolaeth yn datgelu’r diffyg consensws o fewn y pleidiau unoliaethol rhwng cyd-weithwyr yn San Steffan a Chaerdydd.

Wrth siarad heddiw, dywedodd Mr Llwyd:

"Dyma ddogfen siomedig iawn sy’n dangos yn glir nad oes gan Lywodraeth y DU fawr o ddiddordeb mewn sicrhau setliad datganoli cryfach a mwy effeithlon i Gymru.

“Nid yw’n cynnig unrhyw wir uchelgais na gweledigaeth dros ein gwlad.

“Gellir maddau i rywun am ddisgwyl mwy o sylwedd mewn dogfen 114 tudalen ond yn anffodus mae’n llawn hen naratif ac yn dangos diffyg sylwedd a chyfeiriad.

“Dyma dystiolaeth bellach fod Llywodraeth y Du’n gwbl ddi-glem pan fo’r farn gyhoeddus yn y cwestiwn o ystyried fod sawl pôl diweddar yng Nghymru wedi dangos awydd am fwy o rym. Mae’r dystiolaeth hefyd yn dangos diffyg consensws rhwng y Glymblaid yn San Steffan a’i chyd-weithwyr yng Nghaerdydd sydd wedi eu tanseilio’n llwyr gan gyhoeddiad heddiw.

“Rhaid nawr aros i weld a fydd ASau Llafur o Gymru’n fodlon cefnogi tystiolaeth eu cyd-weithwyr yn Llywodraeth Cymru.

“Mewn cyferbyniad clir â’r cecru unoliaethol, mae tystiolaeth Plaid Cymru i’r Comisiwn yn dadlau achos unedig ac argyhoeddig dros setliad datganoli tecach a chryfach.

“Mae Plaid Cymru’n llwyr gefnogi trosglwyddo pwerau dros feysydd allweddol megis cyfiawnder a heddlu, cynhyrchu ynni, darlledu a thrafnidiaeth er mwyn sicrhau gwell atebolrwydd a thryloywder mewn Cymru well.”