Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Newyddion - 7th March 2013

07/03/2013    Ateb Plaid Cymru i Ymchwiliad Heddlu Caerffili

 Wrth ymateb i’r newyddion y bydd Heddlu Avon a Gwlad yr Haf yn ymchwilio i ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru i’r codiad cyflog i Brif Weithredwr Cyngor Caerffili, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar lywodraeth leol, Rhodri Glyn Thomas AC:

Darllena fwy...