Bydd pethau’n well ar y genhedlaeth nesaf na’r un flaenorol

SimonThomas_3.jpg

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru wedi datgan y caiff y genhedlaeth nesaf fwy o gefnogaeth, mwy o gyfle a mwy o siawns i gyrraedd eu potensial na’r genhedlaeth flaenorol, dan lywodraeth Plaid Cymru.

Dywedodd Simon Thomas y byddai cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno pecyn nas gwelwyd ei fath o’r blaen o gefnogaeth i bobl ifanc yn agor y drysau mae arnynt angen i lwyddo.

Bwriad Plaid Cymru yw rhoi i bob plentyn gyfle am addysg o dair oed ymlaen, i hybu arbenigedd yn y sector dysgu, a chefnogi pobl ifanc wrth iddynt fynd i mewn i addysg uwch ac i fyd gwaith trwy hepgor ffioedd dysgu myfyrwyr sy’n gweithio yng Nghymru ar ôl graddio a thrwy greu 50,000 o brentisiaethau ychwanegol yng Nghymru i’r sawl sydd am ddilyn y llwybr galwedigaethol.

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas:

“Bydd Plaid Cymru yn rhoi cyfle i bob plentyn lwyddo. Bydd ein pecyn o gynigion nas gwelwyd ei debyg yn rhoi i bobl ifanc y gefnogaeth maent ei angen bob cam o’r ffordd o’r crud i’r yrfa.

“Mae diweithdra ymhlith ieuenctid yng Nghymru bron yn 17.5%, sy’n sylweddol uwch na chyfartaledd y DG a heb ymdrech bendant gan y llywodraeth, bydd ein pobl ifanc yn parhau i fod ar eu colled.

“Dan lywodraeth Plaid Cymru, bydd gan bobl ifanc y gefnogaeth maent ei angen i lwyddo ym mha beth bynnag y dymunant.

“Bydd Plaid Cymru yn sicrhau y bydd yn haws ar y genhedlaeth nesaf nac ar yr un flaenorol. Ond i hynny ddigwydd, mae arnom angen llywodraeth all gyflwyno’r weledigaeth honno i Gymru. Plaid Cymru yw’r newid mae ar Gymru ei angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.