Peidiwch a chyflwyno model Airbnb i ysbytai yng Nghymru, rhybuddia Rhun ap Iorwerth

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Plaid Cymru yn annog newid y polisi o gau gwelyau mewn Ysbytai Cymunedol

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Lles a Chwaraeon, Rhun ap Iorwerth, wedi rhybuddio’r Ysgrifennydd Iechyd rhag cyflwyno arbrawf ar batrwm Airbnb yng Nghymru i gleifion sy’n gwella wedi bod yn yr ysbyty, yn dilyn cyhoeddiad am gynllun peilot o’r fath yn Lloegr.

Rhybuddiodd Rhun ap Iorwerth Lywodraeth Cymru i beidio cael eu temtio i fabwysiadu cynllun o’r fath er mwyn datrys argyfwng blocio gwelyau a ddigwyddodd o ganlyniad i benderfyniad y llywodraeth Lafur i gau llawer o welyau mewn Ysbytai Cymunedol. Yn hytrach, meddai, dylai’r llywodraeth wrthdroi’r toriadau.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Lles a Chwaraeon, Rhun ap Iorwerth:

“Mae polisi’r Llywodraeth Lafur o gau gwelyau mewn Ysbytai Cymunedol yn costio’n ddrud i’r GIG. Mae wedi golygu colli’r gallu i ryddhau cleifion o welyau drud mewn Ysbytai Cyffredinol iddynt gael amser i wella.

“Yr hyn sydd angen i ni ei wneud yw edrych o’r newydd ar sut i ail-gyflwyno’r gallu hwn, nid chwilio am atebion sy’n gwneud dim ond rhoi plastar ar y briw fel yr arbrawf hwn o ddull Airbnb, sydd yn peri pryder o ran rhoi elw ym mhocedi buddsoddwyr, a chodi cwestiynau difrifol ynghylch y safonau gofal tebygol.

“Rwy’n gofyn am sicrwydd gan weinidogion Llafur na fydd hyn yn digwydd yma, ac am iddynt newid eu rhaglen o dorri nifer y gwelyau mewn Ysbytai Cymunedol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.