Achub gwasanaethau iechyd y Gogledd

Deiseb.png

Mae Llafur wedi bod yn rhedeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ers 19 mlynedd. Fe gymeron nhw reolaeth uniongyrchol o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, sydd yn gwasanaethu’r gogledd gyfan, ddwy flynedd a hanner yn ôl yn dilyn cyfres o sgandalau a pherfformiad gwael. Ond mae cleifion yn dal i orfod rhoi fyny gyda’r amseroedd aros gwaethaf yng Nghymru ac yn gorfod teithio pellteroedd afresymol i dderbyn triniaeth.

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd I ddarparu’r gwasanaeth iechyd â’r adnoddau mae eu hangen, i hyfforddi a recriwtio mwy o feddygol a nyrsys i dorri amseroedd aros a lleddfu’r pwysau ar staff sy’n gweithio’n galed ac i sefydlu Ysgol Feddygol yn y Gogledd.

A fyddwch yn llofnodi?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.