Ni ddylai taflen Pleidlais y Bobl gynnwys Llafur - maen nhw o blaid Brexit

Jonathan_Edwards_AS.jpg

Mae adroddiadau heddiw fod ymgyrch Pleidlais y Bobl wedi argraffu miliynau o daflenni sy'n annog pobl i bleidleisio dros bleidiau Pleidlais y Bobl ac maen nhw wedi cynnwys Llafur yn y disgrifiad hwn - er fod Llafur o blaid Brexit ac er fod maniffesto Llafur wedi methu cefnogi Pleidlais y Bobl yn ddiamod.

Wrth ymateb, dywedodd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards:

“Mae'n hynod o siomedig fod ymgyrch Pleidlais y Bobl wedi cynnwys Llafur ar y daflen hon.

"Gadewch inni fod yn glir: nid oes unrhyw ffordd o ddisgrifio Llafur fel plaid sy'n ffafrio Pleidlais y Bobl pan fo arweinyddiaeth y blaid yn gwneud popeth yn ei gallu i gyflawni Brexit heb un.

"Mae eu maniffesto yn gwneud cawlach llwyr o Brexit a Phleidlais y Bobl.

"Plaid Cymru yw'r unig blaid sy'n ffafrio Pleidlais y Bobl sy'n gallu ennill yng Nghymru. Rydym yn apelio am gefnogaeth gan bobl ar draws y sbectrwm gwleidyddol - ac yn benodol cefnogwyr Llafur sydd wedi cael digon o'r llanast mae eu plaid yn gwneud - i roi eu pleidlais i ni yn yr etholiad Ewropeaidd.

"Fel y dywedodd platfform pleidleisio tactegol Gina Miller, Remain United, ddoe, mae Llafur yn blaid sy'n ffafrio Brexit, a'r unig ffordd o atal Farage rhag ennill yng Nghymru yw i bleidleisio dros Blaid Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.