Nigel Copner

Niger_Copner.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Blaenau Gwent a thrydydd ar restr y De Ddwyrain

Daw Nigel Copner o Flaenau Gwent, a chafodd ei addysg yn yr ysgol gyfun leol, a Phrifysgolion Reading ac Abertawe. Mae wedi gweithio dramor - yng Nghanada a Silicon Valley, ac ar ôl sefydlu ei enw da yn academaidd mewn optoelectroneg, dychwelyd i dref ei febyd, Glyn Ebwy, i fagu ei deulu yn 2003. Bellach, mae’n Bennaeth ac yn Gadeirydd Canolfan Ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru.

Aeth ei blant i ysgolion lleol, a daeth ef yn llywodraethwr yn 2007. Buan iawn y datblygodd bryderon am safonau a rhai agweddau eraill o’r system, a arweiniodd at iddo herio’r awdurdod lleol.

Yn sgil hynny, ymestynnodd ei bryderon at feysydd llywodraethiant eraill, a sylweddolodd mai rhan o’r broblem oedd goruchafiaeth y blaid oedd yn llywodraethu ar lefel leol a chenedlaethol; rhaid oedd newid hyn cyn gallu gwneud gwelliannau.

Ac felly, ymunodd â’r Blaid.

Ef yn awr yw’r ymgeisydd Cynulliad dros etholaeth Blaenau Gwent yn etholiad 2016, ac y mae eisoes yn trafod gyda llawer o gyrff ynghylch mewnfuddsoddi, gwella sgiliau, a chyfleoedd gwaith yn y fwrdeistref sirol.

Does arno ddim ofn herio’r status quo, ac y mae ganddo ymrwymiad dwfn i bobl Blaenau Gwent, y mae eu blaenoriaethau wedi eu gwthio i’r gwaelod gan y sawl a etholwyd i’w cynrychioli. Mae yn canolbwyntio ar ffyniant Blaenau Gwent at y dyfodol, a neges ei ymgyrch yw Gadewch i ni wneud i hyn ddigwydd nawr!

Helpwch ymgyrch Nigel

Nôl i’r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.