Na i HS2

Mae Boris Johnson newydd gyhoeddi bydd llywodraeth San Steffan yn bwrw ymlaen gyda prosiect HS2.

Ni fydd Cymru yn cael unrhyw fudd economaidd gan y prosiect ac eto mae disgwyl i drethdalwyr Cymru talu biliynau o bunnoedd tuag at adeiladu’r rheilffordd newydd. I ddweud y gwir, mi fydd HS2 yn niweidio economi Cymru gan sugno buddsoddiad i mewn i Loegr.

Gyda’r arian y byddai Cymru yn cael ei wario ar y prosiect, gallwn ni ail-agor ein rheilffyrdd ein hunain o’r de i’r gogledd, gan gysylltu ein cymunedau a’n cenedl yn y cyfamser.

 

Mynnwn nad yw Cymru yn talu ceiniog tuag at y prosiect hwn. Mynnwn degwch i’n gwlad.

Gan lofnodi'r ddesieb yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.

359 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 277 o ymatebion

 • Margaret Davies
  signed 2020-02-19 20:01:58 +0000
 • Siân Cwper
  signed 2020-02-19 10:49:16 +0000
 • Philip Williams
  signed 2020-02-18 14:23:06 +0000
 • Osian Lewis
  signed 2020-02-17 12:32:14 +0000
 • falyri jenkins
  signed 2020-02-16 18:41:12 +0000
 • Dafydd Griffiths
  signed 2020-02-16 17:41:56 +0000
 • Annwen Jones
  signed 2020-02-15 22:11:47 +0000
 • Daniel Heneghan
  signed 2020-02-15 13:15:07 +0000
 • Celt Roberts
  signed 2020-02-14 18:49:57 +0000
 • Guto Prys ap Gwynfor
  signed 2020-02-14 13:35:16 +0000
 • Ceri Jones
  signed 2020-02-14 09:15:42 +0000
 • Daniel Southall
  signed 2020-02-13 22:48:14 +0000
 • Philip Hughes
  signed 2020-02-13 18:19:15 +0000
 • Aled Williams
  signed 2020-02-13 17:20:04 +0000
 • Lesley Conran
  signed 2020-02-13 15:11:46 +0000
 • Edward M. Jones
  signed 2020-02-13 12:59:40 +0000
 • Gareth Ioan
  signed 2020-02-13 12:57:54 +0000
 • Gwydion Jones
  signed 2020-02-13 08:41:22 +0000
 • Ann Jones
  signed 2020-02-13 08:16:08 +0000
 • Beryl Vaughan
  signed 2020-02-13 07:20:29 +0000
 • Aled Jones
  signed 2020-02-12 21:37:09 +0000
 • Eirian Jones
  signed 2020-02-12 20:28:09 +0000
 • Cathryn Charnell-White
  signed 2020-02-12 20:26:11 +0000
 • Mererid Jones
  @MerJone tweeted link to this page. 2020-02-12 20:18:56 +0000
 • Mererid Boswell
  signed 2020-02-12 20:18:37 +0000
 • Moi Parri
  signed 2020-02-12 19:33:04 +0000
 • Owain Williams
  signed 2020-02-12 19:21:55 +0000
 • Ffion Appleton Jones
  signed 2020-02-12 18:34:34 +0000
 • Kevin Chambers
  signed 2020-02-12 18:28:27 +0000
 • Gwawr Ifan
  signed 2020-02-12 18:28:08 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.