Na i HS2

Mae Boris Johnson newydd gyhoeddi bydd llywodraeth San Steffan yn bwrw ymlaen gyda prosiect HS2.

Ni fydd Cymru yn cael unrhyw fudd economaidd gan y prosiect ac eto mae disgwyl i drethdalwyr Cymru talu biliynau o bunnoedd tuag at adeiladu’r rheilffordd newydd. I ddweud y gwir, mi fydd HS2 yn niweidio economi Cymru gan sugno buddsoddiad i mewn i Loegr.

Gyda’r arian y byddai Cymru yn cael ei wario ar y prosiect, gallwn ni ail-agor ein rheilffyrdd ein hunain o’r de i’r gogledd, gan gysylltu ein cymunedau a’n cenedl yn y cyfamser.

 

Mynnwn nad yw Cymru yn talu ceiniog tuag at y prosiect hwn. Mynnwn degwch i’n gwlad.

Gan lofnodi'r ddesieb yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.

359 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 277 o ymatebion

 • Catrin Williams
  signed 2020-02-12 18:17:59 +0000
 • Malcolm Williams
  signed 2020-02-12 18:04:31 +0000
 • Dafydd Hws
  signed 2020-02-12 17:25:11 +0000
 • Rhys Llwyd
  signed 2020-02-12 17:15:15 +0000
 • Gillian Alderdice
  signed 2020-02-12 17:10:27 +0000
 • Carol Byrne Jones
  signed 2020-02-12 15:58:51 +0000
 • Brian Boyle
  signed 2020-02-12 15:06:13 +0000
 • Gwenda Williams
  signed 2020-02-12 14:57:28 +0000
 • Sharon Owen
  signed 2020-02-12 14:18:29 +0000
 • John Huws
  signed 2020-02-12 13:59:01 +0000
 • Gareth Brock
  signed 2020-02-12 13:52:16 +0000
 • Glenda Thomas
  signed 2020-02-12 13:13:04 +0000
 • Nansi Pritchard
  signed via 2020-02-12 12:57:01 +0000
 • Derec Stockley
  signed 2020-02-12 12:42:13 +0000
 • Heulwen Jones
  signed via 2020-02-12 11:28:16 +0000
 • e j huws
  signed 2020-02-12 11:16:27 +0000
 • Nia Dafydd
  @NiaSandall tweeted link to this page. 2020-02-12 11:07:18 +0000
 • Nia Dafydd Sandall
  signed 2020-02-12 11:06:32 +0000
 • Delyth Thompson
  signed 2020-02-12 10:49:08 +0000
 • Jean Jones
  signed 2020-02-12 10:25:49 +0000
 • Heledd Haf Williams
  followed this page 2020-02-12 10:23:34 +0000
 • Richard Wyn Jones
  signed via 2020-02-12 10:20:02 +0000
 • Iwan Llechid
  signed 2020-02-12 10:10:19 +0000
 • Rwth Tomos
  signed 2020-02-12 10:03:28 +0000
 • Geraint Percy Jones
  signed 2020-02-12 09:59:37 +0000
 • Owen Pooley
  signed 2020-02-12 09:58:12 +0000
 • Rhodri Thomas
  signed 2020-02-12 09:57:21 +0000
 • Idris Williams
  signed 2020-02-12 09:52:28 +0000
 • Cynog Dafis
  signed 2020-02-12 09:51:09 +0000
 • Nicolas Jacobs
  signed 2020-02-12 09:31:53 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd