Na i HS2

Mae Boris Johnson newydd gyhoeddi bydd llywodraeth San Steffan yn bwrw ymlaen gyda prosiect HS2.

Ni fydd Cymru yn cael unrhyw fudd economaidd gan y prosiect ac eto mae disgwyl i drethdalwyr Cymru talu biliynau o bunnoedd tuag at adeiladu’r rheilffordd newydd. I ddweud y gwir, mi fydd HS2 yn niweidio economi Cymru gan sugno buddsoddiad i mewn i Loegr.

Gyda’r arian y byddai Cymru yn cael ei wario ar y prosiect, gallwn ni ail-agor ein rheilffyrdd ein hunain o’r de i’r gogledd, gan gysylltu ein cymunedau a’n cenedl yn y cyfamser.

 

Mynnwn nad yw Cymru yn talu ceiniog tuag at y prosiect hwn. Mynnwn degwch i’n gwlad.

Gan lofnodi'r ddesieb yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.

359 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 277 o ymatebion

 • Gruffydd Williams
  signed 2020-02-11 21:32:51 +0000
 • Alun Jones
  signed 2020-02-11 21:15:42 +0000
 • joanna lewis
  signed via 2020-02-11 20:53:05 +0000
 • Roger Owen
  signed 2020-02-11 20:49:23 +0000
 • Llinos Parri
  signed 2020-02-11 20:34:55 +0000
 • Ceri Adams-Lewis
  signed 2020-02-11 20:22:49 +0000
 • Neville Hughes
  signed 2020-02-11 20:18:08 +0000
 • Sian Roberts
  signed 2020-02-11 20:14:10 +0000
 • Carey Thomas
  signed 2020-02-11 20:08:36 +0000
 • Dyfan Roberts
  signed 2020-02-11 20:03:56 +0000
 • Idris Jones
  signed 2020-02-11 19:47:52 +0000
 • Siân Rees
  signed 2020-02-11 19:41:05 +0000
 • D H Chilton
  signed 2020-02-11 19:29:21 +0000
 • Gwenda Williams
  signed 2020-02-11 19:28:54 +0000
 • Helen Owen
  signed 2020-02-11 19:28:01 +0000
 • Lleucu Myrddin
  signed 2020-02-11 19:21:21 +0000
 • Richard Leonard Jones
  signed 2020-02-11 19:18:18 +0000
 • Glyn Tomos
  signed 2020-02-11 19:17:17 +0000
 • Gwen Edwards
  signed 2020-02-11 19:13:16 +0000
 • Bethan Jones Parry
  signed 2020-02-11 19:12:01 +0000
 • Meinir Williams
  signed 2020-02-11 19:03:37 +0000
 • Gavin Humphreys
  @GavlaaHumphreys tweeted link to this page. 2020-02-11 18:57:16 +0000
 • Gavin Humphreys
  signed 2020-02-11 18:56:08 +0000
 • Gwenfair Jones
  signed 2020-02-11 18:55:55 +0000
 • Robert Jones
  signed 2020-02-11 18:55:20 +0000
 • Nêst Efans
  signed 2020-02-11 18:49:45 +0000
 • Gethin Jones
  signed 2020-02-11 18:36:21 +0000
 • william griffiths
  signed 2020-02-11 18:34:01 +0000
 • Eirlys Jones
  signed 2020-02-11 18:27:39 +0000
 • Elwyn Jones
  signed 2020-02-11 18:15:40 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd