Na i HS2

Mae Boris Johnson newydd gyhoeddi bydd llywodraeth San Steffan yn bwrw ymlaen gyda prosiect HS2.

Ni fydd Cymru yn cael unrhyw fudd economaidd gan y prosiect ac eto mae disgwyl i drethdalwyr Cymru talu biliynau o bunnoedd tuag at adeiladu’r rheilffordd newydd. I ddweud y gwir, mi fydd HS2 yn niweidio economi Cymru gan sugno buddsoddiad i mewn i Loegr.

Gyda’r arian y byddai Cymru yn cael ei wario ar y prosiect, gallwn ni ail-agor ein rheilffyrdd ein hunain o’r de i’r gogledd, gan gysylltu ein cymunedau a’n cenedl yn y cyfamser.

 

Mynnwn nad yw Cymru yn talu ceiniog tuag at y prosiect hwn. Mynnwn degwch i’n gwlad.

Gan lofnodi'r ddesieb yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.

359 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 277 o ymatebion

 • Carys Aaron
  signed 2020-02-11 18:11:46 +0000
 • William Evans
  signed via 2020-02-11 18:10:12 +0000
 • Lis Williams
  signed 2020-02-11 18:10:01 +0000
 • Lowri Mitchell
  signed 2020-02-11 18:08:08 +0000
 • Lewis Davies
  signed 2020-02-11 18:05:47 +0000
 • Gareth Jones
  signed 2020-02-11 18:05:30 +0000
 • Siw Hughes
  @SiwHughes tweeted link to this page. 2020-02-11 18:02:06 +0000
 • Ken Robinson
  signed 2020-02-11 17:59:33 +0000
 • Ffion Owen
  signed via 2020-02-11 17:45:42 +0000
 • W. Huw Davies
  signed 2020-02-11 17:43:15 +0000
 • Allan Wynne Jones
  signed 2020-02-11 17:42:38 +0000
 • Erddyn Davies
  signed 2020-02-11 17:42:07 +0000
 • Dei Y
  signed 2020-02-11 17:40:22 +0000
 • Fiona Shand
  signed 2020-02-11 17:34:15 +0000
 • Ffion Thomas
  signed via 2020-02-11 17:33:15 +0000
 • Alcwyn Evans
  signed 2020-02-11 17:30:34 +0000
 • Elin Young
  signed 2020-02-11 17:26:01 +0000
 • Llio Owen
  @LlioElenid tweeted link to this page. 2020-02-11 17:24:30 +0000
 • Llio Owen
  signed 2020-02-11 17:23:42 +0000
 • Catrin Jones
  signed via 2020-02-11 17:20:48 +0000
 • Gwenyth Davies
  signed 2020-02-11 17:11:06 +0000
 • Elfyn Pritchard
  signed 2020-02-11 17:04:44 +0000
 • Sharon Williams
  signed 2020-02-11 17:01:52 +0000
 • John Adams-Lewis
  signed 2020-02-11 16:54:24 +0000
 • Ywain Myfyr
  signed via 2020-02-11 16:52:28 +0000
 • Hefin Elis
  signed 2020-02-11 16:51:02 +0000
 • Gwen Henry
  signed 2020-02-11 16:46:49 +0000
 • Trefor Wyn Jones
  signed 2020-02-11 16:38:16 +0000
 • Sian Williams
  signed 2020-02-11 16:35:08 +0000
 • Gareth Owen
  signed 2020-02-11 16:27:30 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd