Na i HS2

Mae Boris Johnson newydd gyhoeddi bydd llywodraeth San Steffan yn bwrw ymlaen gyda prosiect HS2.

Ni fydd Cymru yn cael unrhyw fudd economaidd gan y prosiect ac eto mae disgwyl i drethdalwyr Cymru talu biliynau o bunnoedd tuag at adeiladu’r rheilffordd newydd. I ddweud y gwir, mi fydd HS2 yn niweidio economi Cymru gan sugno buddsoddiad i mewn i Loegr.

Gyda’r arian y byddai Cymru yn cael ei wario ar y prosiect, gallwn ni ail-agor ein rheilffyrdd ein hunain o’r de i’r gogledd, gan gysylltu ein cymunedau a’n cenedl yn y cyfamser.

 

Mynnwn nad yw Cymru yn talu ceiniog tuag at y prosiect hwn. Mynnwn degwch i’n gwlad.

Gan lofnodi'r ddesieb yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.

359 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 277 o ymatebion

 • Eryl Davies
  signed 2020-02-11 15:20:08 +0000
 • Osian Roberts
  signed 2020-02-11 15:18:09 +0000
 • Christopher Mann
  signed 2020-02-11 15:11:06 +0000
 • Bruce Lane
  signed 2020-02-11 15:09:54 +0000
 • Andrew Walton
  signed 2020-02-11 15:05:56 +0000
 • John Cross
  signed 2020-02-11 15:05:19 +0000
 • Briallen Scott-Jones
  signed via 2020-02-11 15:04:38 +0000
 • Gareth Rhys
  signed 2020-02-11 15:04:15 +0000
 • Ann Swindale
  signed 2020-02-11 15:03:12 +0000
 • Williams Medwen
  signed 2020-02-11 15:00:05 +0000
 • Meurig Jones
  signed 2020-02-11 14:59:40 +0000
 • Ifor Glyn
  signed 2020-02-11 14:51:32 +0000
 • Gwerfyl Roberts
  signed 2020-02-11 14:50:56 +0000
 • Ann Morgan
  signed 2020-02-11 14:49:16 +0000
 • Ben Jones
  signed 2020-02-11 14:47:51 +0000
 • Colin Williams
  @coolinscarlet tweeted link to this page. 2020-02-11 14:44:09 +0000
 • Colin Williams
  signed 2020-02-11 14:43:48 +0000
 • Elin Hefin
  signed 2020-02-11 14:39:07 +0000
 • Aled Rowlands
  signed 2020-02-11 14:35:02 +0000
 • Arwynj Jones
  signed 2020-02-11 14:34:30 +0000
 • Thomas Northcote
  signed 2020-02-11 14:33:25 +0000
 • Rhiannon Gomer
  signed 2020-02-11 14:32:59 +0000
 • Elwyn Malethan
  signed 2020-02-11 14:30:52 +0000
 • Tomos Boore
  signed 2020-02-11 14:29:06 +0000
 • Myrddin ap Dafydd
  signed 2020-02-11 14:28:46 +0000
 • Gwilym John
  signed 2020-02-11 14:28:19 +0000
 • Stephen Phillips
  signed 2020-02-11 14:26:48 +0000
 • Alwena Owen
  signed 2020-02-11 14:24:50 +0000
 • Janet Wyn Hughes
  signed 2020-02-11 14:23:25 +0000
 • Gareth Jones
  signed 2020-02-11 14:22:38 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd