Na i HS2

Mae Boris Johnson newydd gyhoeddi bydd llywodraeth San Steffan yn bwrw ymlaen gyda prosiect HS2.

Ni fydd Cymru yn cael unrhyw fudd economaidd gan y prosiect ac eto mae disgwyl i drethdalwyr Cymru talu biliynau o bunnoedd tuag at adeiladu’r rheilffordd newydd. I ddweud y gwir, mi fydd HS2 yn niweidio economi Cymru gan sugno buddsoddiad i mewn i Loegr.

Gyda’r arian y byddai Cymru yn cael ei wario ar y prosiect, gallwn ni ail-agor ein rheilffyrdd ein hunain o’r de i’r gogledd, gan gysylltu ein cymunedau a’n cenedl yn y cyfamser.

 

Mynnwn nad yw Cymru yn talu ceiniog tuag at y prosiect hwn. Mynnwn degwch i’n gwlad.

Gan lofnodi'r ddesieb yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.

359 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 277 o ymatebion

 • Tegwen Parri
  signed 2020-02-11 14:22:03 +0000
 • Wyn Williams
  signed 2020-02-11 14:21:05 +0000
 • Edward Evans
  signed 2020-02-11 14:18:12 +0000
 • Hefin Llwyd
  signed 2020-02-11 14:14:32 +0000
 • Amanda Skull
  signed 2020-02-11 14:12:50 +0000
 • Alanna Jones
  signed 2020-02-11 14:12:02 +0000
 • Menna Cravos
  signed 2020-02-11 14:11:16 +0000
 • Neville Evans
  signed 2020-02-11 14:09:46 +0000
 • Arwel Jones
  signed 2020-02-11 14:08:29 +0000
 • Paul Rowlinson
  @paul_rowlinson tweeted link to this page. 2020-02-11 14:05:15 +0000
 • Paul Rowlinson
  signed 2020-02-11 14:04:25 +0000
 • Tommie Collins
  signed via 2020-02-11 14:04:21 +0000
 • Cadi Dafydd
  signed 2020-02-11 14:01:07 +0000
 • Menna Davies
  followed this page 2020-02-11 13:59:43 +0000
 • ifan edwards
  signed 2020-02-11 13:58:59 +0000
 • arwel roberts
  signed 2020-02-11 13:57:44 +0000
 • Tegwen Parry
  signed via 2020-02-11 13:56:33 +0000
 • Goronwy Davies
  signed 2020-02-11 13:55:10 +0000
 • Rebecca Harries
  signed 2020-02-11 13:54:54 +0000
 • Lewis Beecham
  signed 2020-02-11 13:54:32 +0000
 • Geraint Roberts
  signed 2020-02-11 13:53:24 +0000
 • Branwen Gwyn
  signed 2020-02-11 13:52:58 +0000
 • Amy Roberts
  signed 2020-02-11 13:51:42 +0000
 • David Bullock
  signed 2020-02-11 13:51:26 +0000
 • Tomas Moore
  signed 2020-02-11 13:51:06 +0000
 • Gwynedd Williams
  signed 2020-02-11 13:49:44 +0000
 • Theston Jones
  signed 2020-02-11 13:49:36 +0000
 • Wendy Jones
  signed 2020-02-11 13:49:22 +0000
 • Glenys Hughes
  signed 2020-02-11 13:48:29 +0000
 • Rhisiart ap Gwilym
  signed 2020-02-11 13:47:23 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd