Na i HS2

Mae Boris Johnson newydd gyhoeddi bydd llywodraeth San Steffan yn bwrw ymlaen gyda prosiect HS2.

Ni fydd Cymru yn cael unrhyw fudd economaidd gan y prosiect ac eto mae disgwyl i drethdalwyr Cymru talu biliynau o bunnoedd tuag at adeiladu’r rheilffordd newydd. I ddweud y gwir, mi fydd HS2 yn niweidio economi Cymru gan sugno buddsoddiad i mewn i Loegr.

Gyda’r arian y byddai Cymru yn cael ei wario ar y prosiect, gallwn ni ail-agor ein rheilffyrdd ein hunain o’r de i’r gogledd, gan gysylltu ein cymunedau a’n cenedl yn y cyfamser.

 

Mynnwn nad yw Cymru yn talu ceiniog tuag at y prosiect hwn. Mynnwn degwch i’n gwlad.

Gan lofnodi'r ddesieb yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.

359 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 277 o ymatebion

 • Wyn Jones
  @wynjer tweeted link to this page. 2020-02-11 13:44:43 +0000
 • Lowri Davies
  signed 2020-02-11 13:44:38 +0000
 • Llywelyn Hughes
  signed 2020-02-11 13:44:37 +0000
 • Gareth Llewelyn Williams
  signed 2020-02-11 13:44:35 +0000
 • Wyn Jones
  signed 2020-02-11 13:44:28 +0000
 • medyr llewelyn
  @MedsLlew tweeted link to this page. 2020-02-11 13:43:10 +0000
 • Medyr Llewelyn
  signed 2020-02-11 13:42:56 +0000
 • Peter Rees
  signed 2020-02-11 13:42:29 +0000
 • Dafydd Wynne
  signed 2020-02-11 13:42:14 +0000
 • Simon Rodway
  signed 2020-02-11 13:40:56 +0000
 • Gwenno Dafydd Williams
  signed 2020-02-11 13:40:17 +0000
 • Clive ac Eleri Betts
  signed 2020-02-11 13:40:12 +0000
 • Gwenno Huws
  signed 2020-02-11 13:39:37 +0000
 • Hawdd Cwyno
  @HawddCwyno tweeted link to this page. 2020-02-11 13:39:34 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Na i HS2,......H2 nid HS2 https://www.plaid.cymru/no_to_hs2?recruiter_id=51190
 • Tim Pearce
  signed 2020-02-11 13:39:13 +0000
 • Gwynfor Owen
  @GwynforO tweeted link to this page. 2020-02-11 13:39:05 +0000
 • Brian Thomas
  signed 2020-02-11 13:39:02 +0000
 • Jane Aaron
  signed 2020-02-11 13:38:47 +0000
 • Gwynfor Owen
  signed 2020-02-11 13:38:44 +0000
 • dai howells
  signed 2020-02-11 13:38:00 +0000
 • Ann Williams
  followed this page 2020-02-11 13:37:20 +0000
 • Gwyn Jones
  signed 2020-02-11 13:37:07 +0000
 • Dafydd Roberts
  signed 2020-02-11 13:36:51 +0000
 • Angharad Edwards
  signed 2020-02-11 13:36:44 +0000
 • Ann Williams
  signed 2020-02-11 13:36:42 +0000
 • Haf Williams
  signed 2020-02-11 13:36:11 +0000
 • Jeff Crwys
  signed 2020-02-11 13:35:36 +0000
 • Eleanor Evans
  signed 2020-02-11 13:34:58 +0000
 • miriam williams
  signed 2020-02-11 13:34:30 +0000
 • Eifion ap Dafydd
  signed 2020-02-11 13:34:15 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd