‘Ni ddylai Brexit Di-gytundeb gael digwydd heb ganiatâd y bobl’ – Steffan Lewis AC

Steffan_Lewis.jpg

Gan ymateb i gyhoeddiad nodiadau technegol llywodraeth y DG mewn cysylltiad â pharatoadau ar gyfer scenario ‘dim cytundeb;, dywedodd llefarydd Materion Allanol Plaid Cymru Steffan Lewis AC:

“Mae’n dod yn gynyddol amlwg fod gadael yr UE heb gytundeb yn gamgymeriad o bwys hanesyddol fyddai’n achosi niwed mawr i fywoliaeth, lles a diogelwch pobl.

“Pan mae’r llywodraeth yn dweud wrth fusnesau ystyried talu am wasanaethau 'Broceriaid tollau, cludiant nwyddau neu ddarparwr logisteg' a’u cynghori i fuddsoddi mewn meddalwedd ac warysau, mae’n amlwg bod rhywbeth mawr o’i le.

“Fe gadarnhaodd yr Ysgrifennydd Iechyd heddiw fod cwmniau meddyginiaeth wedi cael gorchymyn i bentyrru stoc er mwyn paratoi ar gyfer y posibiliad o Brexit di-gytundeb – ni ddylai hyn fod yn digwydd mewn gwladwriaeth ddatblygedig yn yr 21ain ganrif.

“Rhybuddiodd yr NFU yn ddiweddar y byddai ‘Brexit cliff-edge yn arwain ffermydd at ymyl y dibyn’, a’r wythnos hon yng Nghyrmu dywedodd Cymdeithas Pysgotwyr Cymru na fyddai llawer o bysgotwyr Cymru yn goroesi Brexit di-gytundeb.

“Mae’n rhesymol i dybio bod y rhan fwyaf o bobl wnaeth bleidleisio dros adael yn disgwyl y byddai’r llywodraeth yn llwyddo i ddod i gytundeb gyda’r UE a na fyddai’n arwain at ddymchwel diwydiannau a camau argyfwng sydd ond fel arfer yn cael eu gweld yn ystod cyfnod o ryfel.

“Oherwydd hyn, cred Plaid Cymru yw nad oes mandad ar gyfer Brexit di-gytundeb trychinebus a dylai’r bobl gael pleidleisio a ddylai hyn gael digwydd, os nad oes cytundeb yn cael ei gytuno.

“Mae’r safbwynt hwn yn cael ei gefnogi gan bobl Cymru fel dangosodd arolwg barn YouGov diweddar, a dyma’r unig safbwynt synhwyrol o ystyried y posibiliad cynyddol o argyfwng economaidd allai gael ei osgoi.”

[1] https://www.nfuonline.com/news/latest-news/a-brexit-deal-fit-for-farming-and-the-environment/

[2] https://www.bbc.com/news/uk-wales-45221262

[3] https://www.theneweuropean.co.uk/top-stories/welsh-public-want-to-stay-in-the-eu-if-there-is-no-deal-1-5660861

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.