GIG Cymru i dalu am erthyliadau menywod o Ogledd Iwerddon

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Leanne Wood yn derbyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi derbyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru na chodir tâl am y driniaeth ar fenywod o ogledd Iwerddon sy’n teithio i Gymru am erthyliad.
Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:
“Mae’n bwysig fod Llywodraeth Cymru yn gadael i fenywod o ogledd Iwerddon fynd at wasanaethau erthyliad am ddim, ac yr wyf yn falch fy mod wedi derbyn ymrwymiad gan y Prif Weinidog ar y mater hwn.
“Mater o gydraddoldeb triniaeth yw hyn. Nid yw menywod yng ngogledd Iwerddon yn gallu cael erthyliadau cyfreithlon, diogel yno. Allan nhw ddim cael penderfynu beth sy’n digwydd i’w cyrff. Dyw hynny ddim yn iawn.
“Mae Plaid Cymru yn cefnogi’r symudiad hwn ac yr wyf yn falch fod Llywodraeth Cymru wedi cymryd y cam pwysig hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.