Argyfwng cynllunio gweithlu’r Llywodraeth Lafur yn taro llefydd mewn cartrefi nyrsio

Mae’n bryd cynllunio a rheoli gofal iechyd a chymdeithasol yn iawn00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod methiant y Llywodraeth Lafur i gynllunio a rheoli’r gweithlu gofal iechyd a chymdeithasol yn iawn yn taro llefydd mewn cartrefi nyrsio.
Daw hyn wedi i ffigyrau newydd ddatgelu bod nifer y llefydd mewn cartrefi nyrsio wedi cwympo o fwy na 400 yng Nghymru dros y tair blynedd ddiwethaf. Dywedodd Fforwm Gofal Cymru fod llawer o gwmnïau yn cael trafferth i recriwtio nyrsys, a bod rhai wedi eu gorfodi i gau.
Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth:
“Mae methiant Llywodraeth Cymru i gynllunio a rheoli’r gweithlu iechyd a gofal yn iawn yn taro gwasanaethau yn galed.
“Cyhoeddwyd rhai llefydd hyfforddi newydd yn ddiweddar, ond nid problem yw hon a ymddangosodd dros nos, a bu’r Llywodraeth yn rhy araf o lawer yn ymateb.
“Mae gwasgfa Llafur ar gyllidebau Cynghorau wedi taro’r gallu yn y maes gofal cymdeithasol – ac y mae colli llefydd mewn cartrefi nyrsio yn rhoi mwy fyth o bwysau ar y gwasanaeth iechyd.
“Mae Plaid Cymru yn wastad wedi dweud yn glir y dylem integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn iawn - mae angen staffio’r elfennau iechyd a gofal yn iawn. Neu wnaiff pethau ddim gweithio.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.