Oedi Band Eang yn 'anerbyniol'

040119.jpg

Ni fydd rhai rhannau o Gymru yn gweld unrhyw waith i osod cysylltiadau band eang am bron i ddwy flynedd.

Ni fydd rhai rhannau o Gymru yn gweld unrhyw waith i osod cysylltiadau band eang am bron i ddwy flynedd.

Meddai Gweinidog Cabinet Cysgodol Plaid Cymru Dros Sgiliau ac Arloesedd, Bethan Sayed AC, bod yr oedi amhenodol wrth gyflwyno mynediad band eang i rai rhannau o Gymru yn annerbyniol.

Daeth y cytundeb diwethaf i ben diwedd 2017. Ar ddiwedd tymor diwethaf y Cynulliad, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y byddai'r contract newydd yn dechrau cael ei gysylltu erbyn diwedd 2019 - sy'n golygu y bydd oedi o ddwy flynedd cyn y gall unrhyw waith barhau.

Dywedodd Ms Sayed y byddai'n cael effaith andwyol ar ffermydd neu fusnesau bach sy'n cynnal eu busnes ar-lein.

Meddai Bethan Sayed AC,

“Mae’n flwyddyn ers i’r cytundeb ddiwethaf ddod i ben a nid oes arwydd o waith ar lawr gwlad ers bron i flwyddyn.

“Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai’r contract newydd yn dechrau cael ei gysylltu erbyn “diwedd 2019” fydd yn golygu bron i ddwy flynedd heb unrhyw waith gan Lywodraeth Cymru ar lawr gwlad.

“Mae hyn yn  annerbyniol. Mae cymunedau gwledig yn arbennig yn parhau heb gysylltiad gweddus. Mae’n cael effaith andwyol ar ffermwyr a busnesau bach sy'n gweinyddu a gwerthu cynhyrchion ar-lein – gall gael effaith enbyd ar adeg mor brysur o’r flwyddyn. 

"Dylai pobl ym mhob rhan o Gymru gael mynediad digonol i'r rhyngrwyd waeth ble maent yn byw.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.