Oedi M4 Llafur wedi gwastraffu blynyddoedd

_104418718_price20nov18.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad na fydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen gyda yr M4, meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

“Rhybuddiodd Plaid Cymru am flynyddoedd y byddai’r llwybr du yn gamgymeriad costus ac amgylcheddol niweidiol, ond cael ein gwawdio gawsom ni gan Lafur Cymru. Wedi wyth mlynedd o fynd yn ôl ac ymlaen, ymddengys bod y Prif Weinidog wedi sylweddoli mai Plaid Cymru oedd yn iawn wedi’r cyfan ac o’r diwedd wedi penderfynu dileu’r llwybr du.

“Mae’r ymchwiliad a’r ymgynghori wedi costio dros £44m. Mae amhendantrwydd Mark Drakeford wedi costio i ni flynyddoedd pryd y gellid bod wedi bod wrthi’n cynllunio gwelliannau eraill a mwy cynaliadwy i’r ffyrdd yng Nghasnewydd a’r de-ddwyrain, buddsoddi’n sylweddol i gryfhau cludiant cyhoeddus i gael pobl oddi ar y ffyrdd ac allan o’u ceir, a datblygu prosiectau seilwaith gwyrdd newydd i Gymru.

“Mae hon yn ffordd warthus i lywodraeth ddod i benderfyniadau allweddol. Dro ar ôl tro, y cyfan welwn ni yw llywodraethiant di-drefn gan blaid Lafur flinedig nad ydynt yn ffit i fod yng ngofal ac i wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru.

“Dyma’r ail enghraifft o dro pedol mewn wythnos. Roedd y llwybr du yn un o bolisïau amlycaf Llywodraeth Lafur Cymru ac y mae’n ymddangos ym  maniffesto Mark Drakeford am yr arweinyddiaeth ac ym maniffesto Llafur Cymru yn 2016. Ei benderfyniad ef hefyd oedd ysgrifennu at Lywodraeth y DG fel Gweinidog Cyllid yn gofyn am bwerau benthyca fyddai’n cael eu defnyddio ar gyfer y llwybr du.

“Rhaid i gyllid a neilltuwyd yn wreiddiol i’r llwybr du yn awr gael ei ail-gyfeirio at ddewisiadau eraill gwyrdd a chynaliadwy – rhywbeth ddylasai fod wedi digwydd o’r dechrau’n deg.

“Mae ar Gymru angen arweinyddiaeth go-iawn. Byddai Plaid Cymru yn creu pecyn trafnidiaeth gwyrdd a chynaliadwy i Gymru gyfan fyddai’n cynnig atebion modern ac arloesol i broblemau seilwaith a thrafnidiaeth Cymru. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.