Dim ond gan Blaid Cymru mae’r cynlluniau i ddatrys yr argyfwng recriwtio meddygon teulu

C-W9BtJXYAAaXyS.jpg

Amser hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon
Plaid Cymru yw’r unig blaid i roi cynigion cadarnhaol gerbron er mwyn datrys yr argyfwng meddygon teulu sy’n wynebu Cymru, medd ymgeisydd y blaid yng Ngorllewin Caerdydd, Michael Deem.

Dywedodd Michael Deem, gyda bron i 50% y meddygon teulu yng Nghymru yn nesáu at oedran ymddeol, ei bod yn hanfodol fod Llywodraeth Cymru yn cymryd y mater o ddifrif ac yn gweithredu cynllun Plaid Cymru i hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon yn ychwanegol i Gymru.
Dywedodd Michael Deem fod agenda llymder y blaid Geidwadol wedi golygu torri cyllid gwasanaethau cyhoeddus allweddol gan gynnwys y GIG, sydd wedi rhoi pwysau enbyd ar staff.
Meddai ymgeisydd Gorllewin Caerdydd Michael Deem:
“Mae Cymru yng nghanol argyfwng o ran recriwtio meddygon teulu. Ledled Cymru, mae bron i 50% o feddygon teulu yn nesau at oedran ymddeol, ac mewn llawer ardal, mae cleifion yn cael eu gorfodi i deithio pellteroedd annerbyniol o faith wedi i’w meddygfeydd gau neu gael eu hisraddio.
“Nid problem a ymddangosodd dros nos mo hon, ond mae’n ganlyniad i fethiant Llywodraeth Lafur Cymru i gynllunio a rheoli’r gweithlu yn iawn.
“Gwnaeth y Ceidwadwyr y broblem yn waeth trwy ddilyn agenda llymder sydd wedi torri cyllidebau ac ymestyn staff i’r eithaf.
“Nawr yw’r amser i weithredu cynllun Plaid Cymru i hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon a 5,000 o nyrsys i GIG Cymru. Trwy gynyddu nifer y meddygon y byddwn yn eu hyfforddi yng Nghymru, trwy ddenu mwy o feddygon i weithio mewn ardaloedd lle mae recriwtio’n anodd, a thrwy gymryd camau arloesol, gallwn adeiladu GIG cryf a sefydlog sy’n addas ar gyfer cleifion Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.