‘Gadewch i ni greu Openreach Cymreig gan adael dim cartref na busnes ar ôl’ – AC Plaid

Adam-Conf-221.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Adam Price wedi manteisio ar benderfyniad y rheolydd, Ofcom, i orfodi mwy o bellter rhwng BT a’i adran Openreach gan alw ar Lywodraeth Cymru i ystyried creu cwmni seilwaith digidol mewn perchnogaeth gyhoeddus i Gymru.

Cafodd y syniad ei hyrwyddo gyntaf gan Blaid Cymru yn ei maniffesto ar gyfer Etholiad y Cynulliad 2016. Ymrwymodd y blaid i archwilio i “ddatblygu rhwydwaith band-llydan eiddo-cyhoeddus neu gilyddol, cwmni telegyfathrebu a Darparydd Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP) tebyg i Euskaltel, sy’n rhannoleiddo i’r Llywodraeth Gwlad y Basg, i fynd i’r afael â chysylltedd wael mewn rhannau o Gymru.”

Awgrymodd awdur y maniffesto, Adam Price AC, greu ‘Openreach Cymreig’ yn ystod sesiwn Cwestiynau i’r Prif Weinidog heddiw, gyda Carwyn Jones yn nodi fod Llywodraeth Cymru yn agored i’r syniad.

Dywedodd Mr Price y gall menter ar-y-cyd gyda’r sector breifat ar sail y model a gafodd ei fabwysiadu gan Lywodraeth Gwlad y Basg sicrhau “nad oes unrhyw gartref neu fusnes yng Nghymru yn cael eu gadael ar ôl wrth i fand-eang cyflym iawn gael ei gyflwyno” gyda’r potensial i bawb gael “band-eang cyflymder ultra o fewn degawd.”

Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Busnes a Chyllid, Adam Price AC:

“Mae cyhoeddiad heddiw gan Ofcom yn ymyriad arwyddocaol ac yn arwydd clir nad yw’r system bresennol yn gweithio.

“Mae’n bryd cyflymu cyfradd hynod araf cyflwyno band-eang cyflym iawn a chreu Openreach Cymreig sy’n medru buddsoddi’n iawn yn seilwaith digidol ein cenedl.

“Gall cyfleoedd ar gyfer cytundeb menter ar-y-cyd 50/50 gyda’r sector preifat – boed gyda Openreach mwy annibynnol neu gyda chwmniau telegyfathrebu eraill megis Google/Alphabet neu Apple – yn debyg i’r hyn sydd wedi ei sefydlu’n barod gan Lywodraeth Gwlad y Basg sicrhau nad oes yr un cartref neu fusnes Cymreig yn cael eu gadael ar ôl wrth i fand-eang cyflym iawn gael ei gyflwyno.

“Yn wir, mae gan gread cwmni band-eang, ISP a thelegyfathrebu cyhoeddus Cymreig y potensial o sicrhau fod gan bawb gysylltiad band-eang cyflymder ultra o fewn degawd.

“Mae’n galonogol fod y Prif Weinidog yn agored i’r syniad hwn. Rydym nawr angen symudiad cyflym gan Lywodraeth Cymru i wireddu hyn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.