'Safbwynt UKIP ar Orgreave yn gwneud cam â'r glowyr' - Bethan Jenkins

BJenkins.jpg

Plaid Cymru yn galw am ryddhau unrhyw wybodaeth am y Cymry yn Orgreave

Ddylai pleidleiswyr yn y Cymoedd fod yn hollol glir am natur UKIP, yn ôl Plaid Cymru.

Siaradodd Aelod Cynulliad UKIP Gareth Bennett, a etholwyd i gynrychioli rhanbarth Canol De Cymru, yn erbyn galwadau yn y Cynulliad Cenedlaethol am ymchwiliad i ymddygiad gwladwriaeth y DG yn ystod ‘brwydr Orgreave’ ym 1984.

Condemniodd gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros y Cymoedd, Bethan Jenkins safbwynt UKIP fel un oedd yn erbyn y glowyr ac yn erbyn y cymoedd, gan ddweud fod hyn yn dangos nad oes ots gan UKIP am gynrychioli pleidleiswyr o gymunedau diwydiannol Cymru.

Galwodd Gweinidog Economi cysgodol Plaid Cymru Adam Price, y bu ei dad yn Orgreave i gefnogi’r glowyr, hefyd am i Lywodraeth Cymru weithio gyda phedwar Comsiynydd Heddlu a Throsedd Cymru i ryddhau unrhyw wybodaeth berthnasol am Orgreave. Mae dau o bedwar Comsiynydd Heddlu Cymru yn cynrychioli Plaid Cymru.

Meddai Bethan Jenkins AC:

“Ddylai pleidleiswyr yn y cymoedd beidio â chael eu twyllo am natur UKIP. Datgelodd sylwadau un o’u Haelodau Cynulliad safbwynt oedd yn wrthwynebus i’r glowyr ac yn erbyn y cymoedd, gan siarad yn erbyn pwnc sydd yn agos at galonnau llawer ohonom a fagwyd neu sy’n byw mewn cymunedau glofaol.

“Etholwyd Aelodau Cynulliad UKIP i ‘roi ysgytwad i’r sefydliad’. Yn lle hynny, ochrodd UKIP heddiw gyda’r sefydliad. Fe wnaethant siarad yn erbyn cyfiawnder i’r glowyr, a phenderfynu peidio â chynrychioli’r bobl o’r cymunedau diwydiannol hynny a bleidleisiodd drostynt yn y gorffennol.

“Rhaid i natur UKIP yn y cymoedd gael ei ddatgelu’n glir gan iddynt wrthod cefnogi ymchwiliad i Orgreave. Plaid ydynt nad yw’n cefnogi Cymry dosbarth gweithiol, ond fydd yn ochri gyda’r Ceidwadwyr yn San Steffan ar unrhyw gyfle a gânt.”

Ychwanegodd Adam Price AC:

“Mae Plaid Cymru, yn wahanol i UKIP, yn gweithio i gael cyfiawnder i’n pobl. Ym mis Mai, fe wnaethom ennill hanner y seddi Comsiynwyr Heddlu yng Nghymru. Rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda’r pedwar Comsiynydd Heddlu er mwyn casglu, ac os bydd angen, rhyddhau, gwybodaeth berthnasol ynghylch Orgreave a’r caethiwo a’r annog a ddigwyddod i’r glowyr oedd yn streicio.

“Byddai hyn yn dangos dewis arall yn lle gwleidyddiaeth sefydliadol UKIP a’r Ceidwadwyr, a byddai’n dangos y gallwn ni yng Nghymru ddefnyddio’r pwerau sydd gennym i ddatgelu anghyfiawnderau San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.