Record pleidleisio Owen Smith yn ‘bradychu’ buddiannau cenedlaethol Cymru

JE.jpg

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru heddiw wedi rhybuddio pobl Cymru rhag cael eu denu gan y syniad o arweinydd Cymreig i’r Blaid Lafur, gan dynnu sylw at record Owen Smith o fethu â gwarchod buddiannau cenedlaethol Cymru dro ar ôl tro.

Daeth sylwadau Jonathan Edwards wrth i’r AS dros Bontypridd gyhoeddi ei fwriad i ymuno â’r ras i fod yn arweinydd nesaf Llafur wrth i ryfel cartref y blaid ddwysau.

Ychwanegodd fod record pleidleisio Owen Smith yn dangos fod ganddo fwy o ddiddordeb mewn rhoi hwb i’w yrfa ei hun yn San Steffan na gwneud yr hyn sydd orau i’r cymunedau Cymreig y mae wedi ei ethol i’w cynrychioli.

Dywedodd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Bydd y rhai sy’n gobeithio fod y posibilrwydd o AS Cymreig yn ymuno â’r ras i arwain Llafur yn newyddion da i’n cenedl yn cael eu siomi’n fawr wrth edrych ar record pleidleisio Owen Smith.

“O fethu a gwrthwynebu toriadau’r Ceidwadwyr i wrthod rhoi rheolaeth i Gymru dros feysydd allweddol megis ynni a phlismona, mae’r AS Llafur dros Bontypridd wedi eistedd ar ei ddwylo yn ystod pleidleisiau hanfodol di-ri.

“Drwy roi ei obeithion gyrfaol yn San Steffan cyn buddiannau ein cymunedau y mae wedi ei ethol i’w cynrychioli mae Owen Smith yn bradychu etholwyr Cymru.

“Gyda’r bennod ddiweddaraf hon yn hanes hir a diflas tranc Llafur yn dwysau’r rhyfel cartref, mae’n gwbl eglur nad yw’r blaid yn gymwys i lywodraethu.

“Mewn cyferbyniad clir, mae Plaid Cymru’n cynnig arweinyddiaeth gref a’r sicrhad mae pobl ei angen yn y cyfnod cythryblus mewn gwleidyddiaeth.

“Tra bod gwleidyddion Llafur yn parhau i ffraeo ymysg ei gilydd, bydd cynrychiolwyr Plaid Cymru yn parhau i wneud yr hyn maent wedi ei wneud erioed – brwydro’n ddiflino dros ein cenedl a’n cymunedau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.