"Rhaid i Lywodraeth Cymru ennill parch y Prif Weinidog newydd" - Leanne Wood

2016_LW_3.JPG

Wrth siarad cyn ymweliad Theresa May a Chymru heddiw, mae Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i geisio sicrhau'r canlyniad gorau posib i Gymru, wrth i'r Deyrnas Gyfunol baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae disgwyl i Brif Weinidog Cymru gyfarfod a'r Prif Weinidog Theresa May heddiw i drafod dyfodol yr Undeb, gadael yr Undeb Ewropeaidd, a'r diwydiant dur.

Yn sgil y penderfyniad i adael yr UE, mae Plaid Cymru'n mynnu fod yr addewid waned i Gymru yn ystod yr ymgyrch - y bydd iawndal am bob ceiniog o gyllid Ewropeaidd a gollir - yn cael ei gadw, ac y dylid cynnal asesiad annibynnol o'r cytundeb masnach gorau i'r economi Gymreig, ac yn achos yr Alban yn ennill annibyniaeth y dylai Cymru gael yr hawl i benderfynu ar ei dyfodol ei hun hefyd.

Dywedodd Leanne Wood AC:

"Mae ymweliad y Prif Weinidog newydd a Chymru yn rhywbeth cadarnhaol. Dyla Prif Weinidog Cymru ei gwneud yn glir fod gan Gymru fuddiannau penodol y dylid eu cynrychioli mewn unrhyw drafodaethau ar adael yr UE.

"Rydym wedi gweld yr Alban yn sicrhau llawer gwell cytundeb na Chymru gan San Steffan diolch i gryfder Llywodraeth yr Alban. Mae'n hanfodol fod Llywodraeth Cymru'n ennill parch y Prif Weinidog newydd yn yr un modd - rhywbeth y mae wedi methu ei wneud hyd yma gan ein gadael gyda setliad gwan.

"Mae Plaid Cymru eisiau i Gymru dderbyn iawndal am bob ceiniog o gyllid Ewropeaidd a gollir, ac i sicrhau'r cytundeb masnach gorau i'r economi Gymreig. Rydym yn datblygu Cynllun Gwarchod Economi Cymru fel plaid, a fydd yn amlinellu'n union beth sydd ei angen i liniaru effeithiau Brexit.

"Yn y byr dymor, rydym hefyd eisiau i Gymru gael yr un pwerau a'r hyn sydd gan Senedd yr Alban ar hyn o bryd. Yn achos yr Alban yn sicrhau annibyniaeth o fewn yr UE, dylem ni yng Nghymru hefyd gael yr hawl i benderfynu ar ein dyfodol ein hunain ac i archwilio ein opisynau cyfansoddiadol ein hunain hefyd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.