Llwyddiant mawr i Blaid Cymru wrth i’r Prif Weinidog gadarnhau Bil Parhad i Gymru

Steffan_Lewis.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis AC heddiw wedi croesawu llwyddiant arwyddocaol i’w blaid wrth i’r Prif Weinidog gadarnhau fod Llywodraeth Cymru wedi drafftio Bil Parhad.

Daeth sylwadau’r Prif Weinidog mewn ymateb i gwestiynu yn ystod sesiwn dydd Llun o Bwyllgor Materion Allanol y Cynulliad.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis:

“Mae Plaid Cymru wedi galw ers tro byd am gyflwyno Bil Parhad i Gymru a fyddai’n gwreiddio yng nghyfraith Cymru yr holl gamau gwarchod a’r hawliau yr ydym yn eu mwynhau ar hyn o bryd ac sy’n deillio o aelodaeth o’r UE. Yn bwysig iawn, byddai’n offeryn cyfreithiol i atal ymgais gan San Steffan i symud ymaith bwerau o’r Cynulliad Cenedlaethol – corff a sefydlwyd trwy ddau refferendwm.

“Cafodd ein cynigion am fil o’r fath eu hwfftio i ddechrau gan Lafur, ond rwyf yn awr yn croesawu’r ffaith iddynt newid eu meddwl, a buaswn yn eu hannog i baratoi ar gyfer cyflwyno’r bil. Mae’r cloc yn tician ac os bydd Mesur Ymadael San Steffan yn pasio heb welliannau hanfodol, buasai Cymru wedi colli pwerau a byddai gan Lundain rwydd hynt i wanhau neu ddileu safonau a hawliau sy’n bodoli mewn meysydd datganoledig.

“Y Bil Parhad yw ein polisi yswiriant yn erbyn cipio grym gan San Steffan ac y mae’n ddull o amddiffyn ein hamgylchedd, ein cymunedau a hawliau ein dinasyddion.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.