Teyrngedau i gynghorydd unigryw

56629287_1988796281229513_5675525318585090048_n.jpg

Mae Plaid Cymru Ceredigion wedi talu teyrnged i’r Cynghorydd Paul James, a fu farw yn sydyn mewn gwrthdrawiad yr wythnos hon.

Roedd Paul James, cynghorydd Sir Ceredigion dros ward Llanbadarn Fawr, ward Sulien, wedi bod yn hyfforddi ar gyfer taith feicio o Aberystwyth i Abertawe, er mwyn codi £10,000 ar gyfer wardiau Cardiac ysbytai Bronglais a Threforys.

Dywedodd Elin Jones, Aelod Cynulliad Ceredigion:

“Mae’n newyddion torcalonnus i glywed am golli fy ffrind annwyl Paul James. Mae ei farwolaeth yn golled enfawr i gynifer o bobl ac i'r achosion a gefnogodd, ond yn arbennig i'w deulu.

“Roedd Paul James yn gymeriad mawr, ym mhob ystyr o’r gair. Bu iddo fyw bywyd llawn - o fod yn aelod o’r Lleng Tramor i fod yn gynghorydd Plaid Cymru. Roedd Paul James yn gorwynt o ddyn ac yn ffenomenon gwleidyddol – byth yn hapus os nad oedd yn ennill dros 80% o’r bleidlais yn ei ward – ac mi roedd yn gwneud hynny yn amlach na pheidio.

“I Paul, ei deulu ddaeth yn gyntaf, yna ei breswylwyr yn y ward, ac yna’r gweddill ohonom. Fe wasanaethodd ei gymuned, Llanbadarn Fawr – Sulien, gydag angerdd a brwdfrydedd ac fe roedd yn ffyddlon i’w holl achosion da.

“Mi fydd bywyd Ceredigion yn llawer gwacach heb Paul. Mi welai i ei eisiau yn fawr iawn.

“Diolch iddo am ei gwmni a’i gymwynas.”

Dywedodd Ben Lake AS:

“Roedd derbyn y newyddion am farwolaeth sydyn Paul yn sioc ac yn dristwch enbyd.

“I’r rheiny oedd yn ddigon ffodus o fod wedi’i adnabod, roedd Paul yn gymeriad heb ei ail ac yn gawr yn ei gymuned. Yr hyn oedd yn bwysig iddo bob amser oedd ei benderfynoldeb i helpu pobl mewn angen.

“Anfonaf fy nghymdeimladau dwysaf i’w deulu yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.