Paul Rowlinson

Paul_Rowlinson_5.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Delyn a'r trydydd ymgeisydd ar restr ranbarthol Gogledd Cymru

Ganwyd Paul Rowlinson yn Swydd Gaer, gan symud i Gymru ym 1983 i hyfforddi fel athro. Gwnaeth ran o’i hyfforddiant yn Ysgol Sant Richard Gwyn, Y Fflint.

Mae wedi gweithio yn y diwydiant cemegol ac mewn llywodraeth leol ac yn awr mae’n gyfieithydd llawrydd ac yn Gydlynydd Bugeiliaid Stryd Bangor, elusen gofrestredig sy’n gofalu am bobl ifanc ac eraill ac yn helpu i sicrhau eu bod yn ddiogel wrth fynd allan yn hwyr yn y nos.

Mae Paul yn weithgar yn ei gymuned leol. Fe yw Cadeirydd Partneriaeth Ogwen, a ffurfiwyd gan dri chyngor cymuned gyda’r nod o ehangu eu gweithgareddau a datblygu prosiectau er budd pobl yr ardal.

Gydag eraill fe sefydlodd Falchder Bro Ogwen, grŵp gwirfoddol llwyddiannus sy’n gofalu ar yr amgylchedd lleol. Mae’n gwasanaethu fel Is-gadeirydd Bwrdd Llywodraethu ei ysgol uwchradd leol.

Mae Paul wedi sefyll dros Blaid Cymru yn etholaeth Delyn yn etholiad San Steffan 2001 a 2015 ac etholiad y Cynulliad yn 2003. Yn briod, mae ganddo dri o blant.

Helpwch ymgyrch Paul

Nôl i’r map etholaethau

 

 

 

 

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.