Arwyddwch lythyr Leanne Wood i gael gwared ar gap cyflog Llafur

Scrap_the_cap_banner_Cymraeg.jpg

Ers 2010 mae nyrsys, staff y gwasanaeth iechyd a gweithwyr ledled ein sector cyhoeddus wedi eu gorfodi i gymryd toriad o hyd at 14% yn eu cyflogau mewn termau real o ganlyniad i'r cap cyflog. Llofnodwch ynghyd â Leanne Wood yn ei llythyr i'r Prif Weinidog yn galw ar ei lywodraeth Lafur i gael gwared ar y cap cyflog yn y gwasanaeth iechyd.

Gallwch ddarllen y llythyr a llofnodi gyda Leanne isod i ddangos eich cefnogaeth i'n gweithwyr GIG. Plis rhannwch y llythyr ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #NaIrCap 

 

Annwyl Brif Weinidog,

Talwch gyflog teg i weithwyr ein gwasanaeth iechyd – Codwch gap cyflog sector cyhoeddus y llywodraeth Lafur

Mae’r penderfyniad i godi’r cap cyflog GIG yn fater i Lywodraeth Lafur Cymru. Ers 2010, gorfodwyd nyrsys Cymru, staff y GIG a gweithwyr ar draws ein sector cyhoeddus i oddef toriadau o hyd at 14% mewn termau real yn eu cyflogau o ganlyniad i’r cap cyflog. Rhaid i Lywodraeth Cymru yn awr wneud y peth iawn i weithwyr ein gwasanaeth iechyd a rhoi iddynt y codiad cyflog maent yn haeddu.

Dywed tudalen 65 o faniffesto etholiad Llafur am 2017 yng Nghymru:

“Bydd Llafur yn dileu cap cyflog y GIG, yn rhoi penderfyniadau am gyflogau yn ôl yn nwylo’r corff annibynnol adolygu cyflogau ac yn rhoi i weithwyr ein GIG y cyflog maent yn haeddu.”

Mae gan y Llywodraeth Lafur yng Nghymru y pŵer i wneud yr union beth hwn yn awr. Trwy ddewis peidio â rhoi codiad cyflog i staff ein GIG, yr ydych naill ai’n torri addewid maniffesto neu fe wnaethoch yn  fwriadol gamliwio eich polisïau yn ystod yr etholiad diweddar.

Mae datganoli yn ein galluogi i ddewis ffordd wahanol, i ddilyn llwybr deddfwriaethol sydd yn gwyro oddi wrth un San Steffan - ‘ffordd Gymreig’. Onid yw’n amser bellach sefyll yn erbyn agenda llymder San Steffan, yn lle ei gweithredu’n ddifeddwl?

Rwy’n erfyn arnoch i ddefnyddio’r arfau a roddodd datganoli i ni i ddewis codi cap cyflog y GIG.

Yn sicr, mae toriadau San Steffan wedi gwneud amodau yn anodd. Ond eich llywodraeth chi sydd yn gyfrifol am drafod cyllidebau gyda San Steffan. Eich llywodraeth chi sy’n derbyn yr hyn mae San Steffan yn ei roi i Gymru. Eich llywodraeth chi sydd yn gyfrifol am yr ymrwymiadau a wnaed yn eich maniffesto.

Os nad yw eich llywodraeth yn ddigon cryf i sefyll i fyny i San Steffan ar ran pobl yng Nghymru, dylech fod yn barod i gyfaddef hynny. Mae rhwymedigaeth arnoch i fod yn onest ac esbonio wrth bobl pam y methodd Llafur a chael bargen dda i Gymru.

Mae Llywodraeth yr Alban eisoes wedi ymrwymo i ddiweddu’r cap cyflog ar draws holl sector cyhoeddus yr Alban. Pam fod eich llywodraeth wedi methu â chymryd y cam cyntaf, hyd yn oed, i liniaru’r pwysau sydd ar weithwyr y sector cyhoeddus?

Mae Plaid Cymru eisiau eich gweld yn mynd ymhellach na’ch ymrwymiad i staff y GIG; yr ydym eisiau i chi ystyried codi’r cap cyflog ar draws y sector cyhoeddus er mwyn sicrhau bod y gweithwyr sy’n asgwrn cefn ein gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr yr ydym oll yn dibynnu arnynt yn cael y codiadau cyflog y maent yn eu haeddu.

Fel cam cyntaf i roi diwedd ar y cap cyflog yn ei gyfanrwydd, rhaid i chi yn awr gadw at eich ymrwymiad eich hun i roi terfyn ar y cap cyflog yn GIG Cymru.

Yr ydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw am ddiwedd ar ymrwymiad eich llywodraeth i lymder a’r cap cyflog ar gwasanaeth iechyd Cymru.

Dros Gymru,

Leanne_signature.PNG

Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru

169 signatures

A fyddwch yn llofnodi?

Os ydych yn gweithio yn y GIG neu'r sector cyhoeddus, ticiwch un o'r blychau isod. Os nad ydych yn gweithio naill ai yn y GIG neu'r sector cyhoeddus, gadewch y blychau yn wag ac yn parhau i gofrestru i ddangos eich cefnogaeth ar gyfer y rhai sy'n gwneud hynny.


Dangos 158 o ymatebion

 • joanna lewis
  signed 2017-07-09 18:18:50 +0100
 • Karen Hughes
  signed 2017-07-09 18:04:10 +0100
 • Rita Llwyd
  signed 2017-07-09 17:23:58 +0100
 • Paul Fisher
  signed 2017-07-09 17:23:54 +0100
 • Myrddin Williams
  signed 2017-07-09 17:22:52 +0100
 • Arwel Roberts
  signed 2017-07-09 17:18:03 +0100
 • Meinir James
  signed 2017-07-09 16:51:01 +0100
 • Sian Edwards
  signed 2017-07-09 16:46:04 +0100
 • Heledd Richards
  signed 2017-07-09 16:29:46 +0100
 • william griffiths
  signed 2017-07-09 15:56:42 +0100
 • Wynn Vittle
  signed 2017-07-09 15:52:30 +0100
 • Derec Stockley
  posted about this on Facebook 2017-07-09 15:39:40 +0100
  Rydw i wedi arwyddo llythyr Leanne Wood i gael gwared cap cyflog gwasanaeth iechyd Llafur - wnewch chi hefyd?
 • Derec Stockley
  @DerecStockley tweeted link to this page. 2017-07-09 15:39:37 +0100
  Rydw i wedi arwyddo llythyr Leanne Wood i gael gwared cap cyflog gwasanaeth iechyd Llafur - wnewch chi hefyd? http://www2.plaid.cymru/pay_our_nhs_workers_a_fair_wage?recruiter_id=22051
 • Derec Stockley
  signed 2017-07-09 15:38:54 +0100
 • Rwth Tomos
  signed 2017-07-09 15:16:36 +0100
 • Elfed Gruffydd
  signed via 2017-07-09 15:04:31 +0100
 • Eurfyl Lewis
  signed 2017-07-09 14:44:20 +0100
 • Wyn Williams
  signed 2017-07-09 14:37:25 +0100
 • Anthony Evans
  signed 2017-07-09 14:32:59 +0100
 • Beca Brown
  signed 2017-07-09 14:23:47 +0100
 • Malcolm Williams
  signed 2017-07-09 14:15:47 +0100
 • Paul Rowlinson
  signed 2017-07-09 14:13:40 +0100
 • Ifora Owen
  signed 2017-07-09 14:10:26 +0100
 • Ifor Efans
  signed 2017-07-09 13:30:04 +0100
 • Siân Cwper
  signed 2017-07-09 13:29:27 +0100
 • david howells
  signed 2017-07-09 13:25:21 +0100
 • Paul Watkins
  signed 2017-07-09 13:22:28 +0100
 • Ben Jones
  posted about this on Facebook 2017-07-09 13:09:34 +0100
  Rydw i wedi arwyddo llythyr Leanne Wood i gael gwared cap cyflog gwasanaeth iechyd Llafur - wnewch chi hefyd?
 • Ben Jones
  signed 2017-07-09 13:09:10 +0100
 • Ann Owen
  signed 2017-07-09 13:08:11 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd