"Codwch y cap cyflog neu ymddiheurwch am faniffesto camarweiniol" - Leanne yn herio Llafur

LW.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog Llywodraeth Lafur Cymru naill ai i godi cap cyflogau’r sector cyhoeddus, neu i ymddiheuro i bobl yng Nghymru am yr addewid camarweiniol yn eu maniffesto i wneud hynny.

Bydd Leanne Wood yn defnyddio dadl ei phlaid ar Gyllideb y DG yn y Cynulliad y prynhawn yma (Mercher) i herio Llywodraeth Cymru dros eu methiant hyd yma i gyflawni ar addewid Llafur Cymru yn eu maniffesto i godi’r cap cyflog i weithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd arweinydd Plaid Cymru yn dweud y byddai codi’r cap yn chwistrellu arian i’r economi, yn helpu gweithwyr a’u teuluoedd i ymdopi â chwyddiant, a helpu gyda recriwtio, cadw a chodi ysbryd gweithwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cyn y ddadl, dywedodd Leanne Wood:

"Byddai codiad cyflog yn y GIG o 2.3% yn costio £40m yn ychwanegol. Mae’r llywodraeth eisoes wedi ymrwymo i 1%, felly £40m yw’r gost ychwanegol.

"Rwy’n derbyn fod adnoddau’n brin, a buaswn yn derbyn, er enghraifft, na all llywodraeth leol fforddio gwneud hyn, oherwydd llymder.

"Ond er na ddylai fod yn fater i’r gwrthbleidiau ddweud sut y dylai’r llywodraeth dalu am ei addewidion ei hun, mae dewisiadau ar gael i’r Llywodraeth Lafur.

"Mae gan Lywodraeth Cymru £100m wrth gefn, a gedwir o’r neilltu ar gyfer arbedion effeithiolrwydd posib.

"Mae arian posib hefyd o ganlyniad i arian dilynol Barnett i Gymru. A buasai llywodraeth Plaid Cymru wedi arbed £40m trwy ddiwygio gwaith asiantaeth yn y GIG, gan greu asiantaeth staff meddygol nid-am-elw.

"Mae’r ffaith nad yw Llywodraeth Lafur Cymru wedi cymryd unrhyw rai o’r camau hyn yn dangos eu bod yn siomi gweithwyr y sector cyhoeddus sy’n haeddu gwell.

"Felly pan ddaw’n fater o godi neu gadw’r cap cyflog, mae dau lwybr y gall Llywodraeth Lafur Cymru gyhoeddi heddiw.

"Codi’r cap cyflog, neu os na wnânt hynny, y lleiaf y gallant wneud yw rhoi esboniad pam fod eu maniffesto etholiadol yn gamarweiniol."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.