‘Rhaid i heddwch ffynnu’, Leanne Wood

RS17.jpg

Ar Sul y Cofio, talodd Leanne Wood deyrnged i bawb a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd a brwydrau.

Nododd Ms Wood hefyd arwyddocâd canmlwyddiant Brwydr Passchendaele, y frwydr yn y Rhyfel Byd Cyntaf a adwaenir hefyd fel trydedd brwydr Ypres, un o frwydrau mwyaf gwaedlyd y Rhyfel, lle lladdwyd neu yr anafwyd 4,000 o filwyr Cymru. Ymysg y lladdedigion yr oedd y bardd Hedd Wyn.

Gan dalu ei theyrnged cyn y cofio, dywedodd Leanne Wood:

“Ledled Cymru, byddwn yn cofio aelodau o’r lluoedd arfog, yn awr ac yn y gorffennol.

“Mae rhyfel yn parhau i fod yn bla ar bobl a chenhedloedd ym mhedwar ban byd. Mae’r genhedlaeth hon o arweinyddion gwleidyddol wedi methu â sicrhau na welwn ddioddefaint rhyfeloedd y gorffennol byth eto.

“Unwaith eto heddiw, mae cymdeithasau, yn cynnwys ein un ni, mewn perygl o wynebu bwganod ffasgaeth a senoffobia. Rhoes miloedd eu bywydau mewn ymgais i gael gwared â’r rhain, ac eto, nid ydym yn dysgu’r gwersi. Rhaid i’r felltith hon fyth dywyllu ein cymunedau eto.

 “Mae’n drist, oherwydd bod eleni yn nodi canmlwyddiant Brwydr Passchendaele. Ganrif yn ôl, rhoes y frwydr hon, dros dri mis, ddiwedd ar filoedd o fywydau Cymry ifanc.

“Roedd gan bob pentref, tref a dinas feibion, brodyr a thadau a aeth i ffwrdd i ryfel ac na ddychwelodd fyth i’w cartrefi a’u teuluoedd. 

"Mae’n hollbwysig heddiw ein bod yn ymdrechu’n galetach fyth i weithio tuag at sicrhau heddwch, diogelwch a sicrwydd at y dyfodol. Dyma’r parch mwyaf y gallwn ei ddangos i’r sawl a gollodd eu bywydau yn rhyfeloedd y gorffennol."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.