Y Ceidwadwyr yn tanseilio Cymdeithas Pel-Droed Cymru

Neil.jpg

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig - Andrew RT Davies - wedi cyhuddo Cymdeithas Pel-Droed Cymru o "genedlaetholdeb pitw" ar ol iddi ddadlau yn erbyn Tim Prydain Fawr. Mae'r FAW, a'i chyfoedion yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ofni y byddai tim Prydeinig yn cael ei ddefnyddio i gael gwared ar dim pel droed Cymru.

Mae safbwynt hirsefydlog y dair cymdeithas pel-droed yn seiliedig ar bryderon dros y broses o gymhwyso ar gyfer y Gemau Olympaidd ac ar warchod eu statysau pel-droed sy'n dyddio nol i sefydlu'r gem.

Credai Plaid Cymru y dylid rhoi hwb i broffil pel droed a chwaraeon eraill benywaidd drwy ffyrdd amgen.

Dywedodd Neil McEvoy Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Chwaraeon:

"Chwarae dros Gymru yw'r anrhydedd fwyaf i unrhyw berson Cymreig. Nid oes dim o gwbl yn bitw am chwarae gyda balchder a gyda'r ddraig ar eich crys.

"Nid yw'n syndod nad fel yna mae'r Ceidwadwyr yn ei gweld hi. Maent yn ymddangos yn benderfynol o danseilio Cymdeithas Pel Droed Cymru ar bob cyfle, gyda gemau rhagbrofol Cwpan y Byd mewn ychydig wythnosau.

"Bydd Plaid Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi'r FAW.

"Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gynyddu proffil timau chwaraeon benywaidd. Dyna pam ein bod yn ymgyrchu dros i ddarlledwyr gynyddu cyfanswm eu hamser darlledu a chyllido i chwaraeon benywaidd.

"Mae ein timau chwaraeon yn dangos sut y mae Cymru gyda'n gilydd yn gryfach. Mae'r ffaith fod y Ceidwadwyr yn ceisio eu tanseilio yn dangos yn union pa mor wan a rhanedig yw eu plaid."

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.