Mynnwch Bleidlais y Bobl

Ar ddydd Mercher, Mehefin 5, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod cynnig Plaid Cymru sydd yn galw am Refferendwm Dewis Terfynol ar Brexit.

Mae'r cynnig yn gofyn i'r Cynulliad "datgan ei gefnogaeth ddiamwys i refferendwm cadarnhau ar ba delerau bynnag a gynigir gan unrhyw Brif Weinidog bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, a bod opsiwn ar y papur pleidleisio i barhau yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd."

Gall ein Senedd cefnogi Pleidlais y Bobl, ond does neb yn gwybod pa ffordd bydd Llafur, na'r AC Dem Rhydd yn pleidleisio. Helpwch ni i gynyddu'r pwysau arnynt gan anfon neges bod Cymru nawr am Aros ac rydym yn mynnu'r Dewis Terfynol ar Brexit.


Llofnodwch y ddeiseb!

 

18 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 12 o ymatebion

 • Helen Jones
  signed 2019-06-02 13:50:00 +0100
 • Menna Williams
  signed 2019-06-01 23:00:05 +0100
 • Anthony John Richards
  signed 2019-06-01 10:09:52 +0100
 • Sioned James
  signed 2019-05-31 22:13:32 +0100
 • Branwen Non Jones
  signed 2019-05-31 21:17:08 +0100
 • Owain Wyn
  signed 2019-05-31 19:31:15 +0100
 • Huw Symonds
  signed 2019-05-31 06:01:57 +0100
 • Heledd Elfyn Thirsk
  signed 2019-05-30 21:22:59 +0100
 • Steffan Richards
  signed 2019-05-30 21:02:05 +0100
 • Llio Davies
  signed 2019-05-30 20:12:02 +0100
 • Manon Wiliam
  signed 2019-05-30 19:52:38 +0100
 • Dewi Jones
  signed 2019-05-30 17:53:03 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.