Yr UE yn hanfodol er mwyn gwereiddo hawliau cymdeithasol: Sturgeon, Lucas a Wood i ganolbwyntio ar fanteision aelodaeth o'r UE

Wood-Sturgeon-Lucas.jpg

Mae Prif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon, arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac AS y Gwyrddion Caroline Lucas heddiw wedi galw ar y sawl sy’n rhannu gwerthoedd blaengar, sy’n credu mewn amddiffyn hawliau dynol a chymdeithasol ac yn cefnogi cydraddoldeb i gefnogi aelodaeth o’r UE yn y refferendwm y mis nesaf.

Wrth annog pobl i gofrestru i bleidleisio, er mwyn amddiffyn manteision yr UE, cyfarfu’r tair gwleidydd enwog yng nghysgod cerflun Emmeline Pankhurst yn San Steffan i gyhoeddi datganiad ar y cyd yn cefnogi aelodaeth o’r UE.

Meddai Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon:

“Mae aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd wedi dwyn i ni hawliau cymdeithasol ac economaidd a’n gwnaeth yn fwy ffyniannus, a wnaeth ein cymdeithas yn decach ac a greodd gyfleoedd gwirioneddol i’n pobl ifanc a’n heconomi.

“Mae’r UE wedi cyflwyno manteision yr ydym ni’n eu cymryd yn ganiataol bob dydd. I lawer o bobl ifanc, mae’r hawl i weithio ac i deithio i wledydd eraill yr UE yn rhan o’u siwrne i fod yn oedolion.

“I rieni, mae’r hawliau i absenoldeb mamolaeth a thadolaeth a ystyrir bellach yn normal wedi eu hennill trwy frwydro, a hynny gyda help yr UE.

“Byddai gadael yr UE yn risgio gadael yr hawliau a’r cyfleoedd gwerthfawr hynny yn nwylo llywodraeth Dorïaidd na allwn ymddiried ynddi o gwbl, ac ynysu’r DG ar adeg pan ddylem fod yn gweithio gyda gwledydd eraill i fynd i’r afael â newid hinsawdd, ymdrin ag argyfwng y ffoaduriaid neu ddelio â materion diogelwch.

"Rhaid i’r bygythiadau a’r codi bwganod sy’n nodweddu’r ddadl dros aelodaeth yr UE o’r ddwy ochr stopio. Mae’n bryd cael dadl ddeallus ar fanteision aelodaeth yr UE a pha mor bwysig yw i ni oll sydd yn coleddu gwerthoedd blaengar aros yn aelodau o’r UE.”

Meddai Caroline Lucas AS:

“Mae Ewrop o bwys i bob un ohonom, bob dydd. Nid yn unig y mae ein haelodaeth o’r UE yn dda i’n heconomi, ond y mae hefyd yn amddiffyn hawliau y brwydrwyd amdanynt mewn gwaith, yn gwarchod ein hamgylchedd rhag llygredd ar draws ffiniau, ac sy’n rhoi i ni’r hawl i fyw, astudio ac ymddeol ar draws cyfandir cyfan.

“Wrth gwrs, dyw’r UE ddim yn berffaith - ond yr unig ffordd i ni ei wneud yn fwy democrataidd ac atebol yw trwy aros yn aelod ac ymladd i’w wneud yn well.

“Nid yw’r ymgyrch chwerw hyd yma - a’r ymosodiadau a seiliwyd ar gamsyniadau a drefnwyd gan Vote Leave - wedi gwneud cyfiawnder â phwysigrwydd y refferendwm hwn. Dros y mis nesaf, bydd y Blaid Werdd yn gweithio gydag eraill i wneud achos cadarnhaol dros i Brydain aros yn yr UE.”

Dywedodd Leanne Wood AC, arweinydd Plaid Cymru:

“Mae Cymru yn gryfach, yn fwy diogel ac yn well ei byd fel rhan o’r Undeb Ewropeaidd. Mae oddeutu 200,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar fynediad at y farchnad unigol, ac y mae miloedd o’n myfyrwyr yn elwa o allu astudio dramor.

“Oherwydd ein haelodaeth o’r UE, mae gennym gyfreithiau ar gydraddoldeb, yr amgylchedd, ar hawliau gweithwyr a defnyddwyr, ar ffermio ac ansawdd bwyd, cyfreithiau i fynd i’r afael â newid hinsawdd, a llawer mwy. Mae cydweithredu ar draws ffiniau yn ein gwneud yn fwy diogel ac y mae’n bwysig gwarchod y cysylltiadau hyn.

“Mae Plaid Cymru eisiau i Gymru gael llais cryfach mewn Undeb Ewropeaidd diwygiedig am y gwyddom fod Cymru yn well ei byd i mewn, a thros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyflwyno ein hachos dros Gymru gref a ffyniannus mewn Ewrop well sydd wedi ei diwygio."

Datganiad ar y cyd:

Yr achos cadarnhaol dros aelodaeth o’r UE
Caroline Lucas, Nicola Sturgeon, Leanne Wood

Mewn mis yn union, bydd pobl ein tair cenedl yn pleidleisio mewn refferendwm a allai ddiffinio cenhedlaeth.

Fel pleidiau sydd yn rhannu gwerthoedd blaengar, cred mewn cydraddoldeb ac mewn amddiffyn ein hamgylchedd, rydym yn credu fod aelodaeth o’r UE yn rhan bwysig o wreiddio’r hawliau a’r mesurau amddiffyn yr ydym yn dibynnu arnynt.

Nid yw’r Undeb Ewropeaidd yn berffaith ac fe fuasai pob un ohonom yn cynnig newidiadau, ond yr ydym yn credu fod i’r UE fanteision sylweddol.

Mae’r UE yn dda i bobl sy’n gweithio ar draws yr Alban, Cymru a Lloegr - gyda rheolau yn cyfyngu ar faint o oriau y mae’n rhaid i ni weithio, yn rhoi triniaeth gyfartal i weithwyr rhan-amser a gweithwyr asiantaeth, a gwarantu iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Mae bod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd yn dda i fenywod. O absenoldeb mamolaeth a thadolaeth i rieni, hawliau gweithle yn ystod beichiogrwydd, at reolau sy’n gwarchod rhag aflonyddu a thriniaeth anghyfartal, mae menywod ym Mhrydain yn elwa o’r UE. Peth pwysig yw bod y rheolau hyn - sy’n gymwys ar hyd y cyfandir - yn helpu i atal ras at y gwaelod gan gwmnïau sy’n ceisio dod o hyd i’r gweithlu gyda lleiaf o amddiffyniad lle mae gan weithwyr leiaf o hawliau.

Mae’r UE hefyd yn rhoi i ni ryddid i fyw, gweithio, astudio ac ymddeol yn unrhyw un o 28 gwlad.

Mae’r rhyddid symud hwn - fu mor llesol i’n heconomi yma yn y DG - yn aml yn destun ymosodiadau gan bleidiau eraill, ond ei ddathlu yr ydym ni, gan alw ar y Llywodraeth i wneud mwy er mwyn sicrhau ei fod yn gweithio dros bawb.

Mae bod yn rhan o’r UE yn dda i’n pobl ifanc, gan roi iddynt y rhyddid i archwilio’r cyfandir, gan ddysgu wrth fynd ac yn eu tro, i ddychwelyd adref gyda chyfoeth o wybodaeth a golygweddau sy’n creu cymdeithas sydd wir yn edrych tuag allan.

Mae’r UE yn fwy na chysyniad haniaethol - mae’n fater o bwys i bob un ohonom bob dydd. Mae’n fater o’n hawl i gyrraedd adref o’n gwaith mewn pryd i weld ein teuluoedd; yr aer yr ydym yn anadlu, y traethau glân ar ein gwyliau; mae’n gydraddoldeb rhwng dynion a menywod yn y man gwaith, ac yn anghysondeb hanesyddol o fyw mewn Ewrop o heddwch parhaol rhwng cymdogion.

Ar draws ein tair plaid, yr ydym yn credu fod aelodaeth o’r UE yn y pen draw o fudd i’r DG ac i’r Alban a Chymru.

I ni, mae’r dewis ar Fehefin 23 yn syml: a yw bod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd yn gwneud Prydain yn decach, yn fwy ffyniannus, yn fwy gwyrdd a diogel? Ydyw yw’r ateb clir - a dyna pam y byddwn yn treulio’r pedair wythnos nesaf yn pledio’r achos cadarnhaol dros aelodaeth o’r UE.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.