Plaid yn galw am uwch-gynhadledd rynglywodraethol frys ar Ford

0606.jpg

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw fod Ford yn bwriadu cau eu gwaith ym Mhen-y-bont, mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr economi a Chyllid Rhun ap Iorwerth AC wedi ysgrifennu at Weinidog Economi Cymru, Ysgrifennydd Busnes Llywodraeth y DG, a’r Comisiynydd Diwydiant Ewropeaidd yn galw am uwch-gynhadledd economaidd fel mater o frys.

Dywedodd Mr ap Iorwerth fod gweithwyr yng ngwaith Ford ym Mhen-y-bont wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth i’r cwmni, a byddai colli 1,700 o swyddi yn y gwaith yn ergyd chwerw i Ben-y-bont ac economi ehangach Cymru.

Ychwanegodd y byddai cau ffatri Pen-y-bont hefyd yn cael effaith dybryd ar y gadwyn gyflenwi ehangach.

Yn ei lythyr, dywedodd Mr ap Iorwerth na ddylai gweithwyr ddwyn pen trymaf y baich o ansefydlogrwydd yn y diwydiant ceir a’r ansicrwydd a achoswyd gan Brexit.

Mae wedi galw am uwch-gynhadledd economaidd fel mater o frys gyda Llywodraethau Cymru a’r DG, y Comisiwn Ewropeaidd, cynrychiolwyr y gweithwyr a Ford, i ganfod ffordd ymlaen ar fyrder i ‘amddiffyn swyddi, buddsoddi a’r gadwyn gyflenwi.’

Yn ei lythyr at y Gweinidog, yr Ysgrifennydd gwladol a’r Comisiynydd, dywedodd Mr ap Iorwerth:

“Mae’n hollol annerbyniol i mi y dylem ystyried y cyhoeddiad heddiw fel rhywbeth sydd wedi ei gyflawni a’i orffen. Alla’i ddim pwysleisio digon mor bwysig yw’r gwaith hwn i Ben-y-bont, yr ardal o amgylch, ac yn wir economi Cymru, o ran swyddi a’r gadwyn gyflenwi ehangach.

“Mae’n rheidrwydd arnom oll i wneud popeth a fedrwn i geisio ffordd i gadw gwaith Pen-y-bont i fynd ac i gynnal y swyddi a’r buddsoddiad mae’n gynrychioli. Yn benodol, mae arnom angen trafod fel mater o frys ffyrdd o gefnogi arloesedd ac arallgyfeirio. 

“Buaswn yn gwerthfawrogi cadarnhad gennych rhag blaen eich bod yn barod i gymryd rhan mewn uwch-gynhadledd economaidd fel mater o frys, fydd yn dwyn i mewn yr holl gyrff deddfwriaethol a llywodraethol perthnasol ar lefel Cymru, y DG ac Ewrop, yn ogystal â chynrychiolwyr y gweithwyr, a Ford ei hun, i drafod y materion hyn a dod o hyd i ffordd ymlaen yn syth a fydd yn amddiffyn swyddi, buddsoddiad a’r gadwyn gyflenwi.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.