Plaid Cymru'n amlinellu prif addewidion ymgyrch Ewrop

20190502_PlaidCymruEULaunch_26.jpg

Heddiw mae Plaid Cymru'n amlinellu ei phum prif addewid i bleidleiswyr ar gyfer yr etholiad Ewropeaidd a gynhelir 23 Mai.

Mae'r blaid wedi dweud bydd ei haddewidion - sy'n rhychwantu Pleidlais y Bobl, yr amgylchedd, yr economi, pobl ifanc, a mudo - yn gwneud i Gymru gyfrif.

Heddiw (9 Mai) yw Diwrnod Ewrop, pan fo'r UE yn dathlu'r 'heddwch a ffyniant' mae'r UE wedi peri yn Ewrop.

Mae'r Blaid wedi dweud fod 'yr heddwch a'r ffyniant hynny wedi bod o fudd enfawr i Gymru', a dyna pham mae'n sefyll ar blatfform o blaid Aros.

Dywedodd ASE presennol a phrif ymgeisydd Plaid Cymru Jill Evans:

"Heddiw yw Diwrnod Ewrop, sef cyfle i ddathlu'r heddwch a'r ffyniant yn Ewrop sydd wedi bod yn bosib oherwydd yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae'r heddwch a'r ffyniant hynny wedi bod o fudd enfawr i Gymru, a dyna pham mae Plaid Cymru'n falch o sefyll yn yr etholiad hwn ar blatfform sydd o blaid Aros.

"Pwrpas yr addewidion rydym yn eu gwneud i bleidleiswyr yn yr etholiad hwn yw gwneud i Gymru gyfrif. Yn wir, ni yw'r unig blaid sydd â'r nod o wneud i Gymru gyfrif.

"Mae'r UE wedi gwneud ei rhan o ran buddsoddi yng Nghymru. Ers cenedlaethau, San Steffan sydd wedi ein hanwybyddu, a methu buddsoddi yn ein cymunedau.

"Gyda'r pum prif addewid hyn er mwyn gwneud i Gymru gyfrif, rydym yn dweud: digon yw digon. Rydym yn mynnu dyfodol gwell, dyfodol disgleiriach i Gymru wrth galon Ewrop."

Darllenwch ein 5 addewid yma.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.