ACau Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cwmni ynni mewn dwylo cyhoeddus

energy.jpg

Bydd ACau Plaid Cymru heddiw yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i sefydlu cwmni ynni mewn dwylo cyhoeddus. 

Mae dadl dan arweiniad Plaid Cymru a gynhelir heddiw yn y Senedd yn dilyn awgrymiadau dros y dyddiau diwethaf fod Llywodraeth y DG ar fin rhoi’r gorau i’r cynlluniau hir-ddisgwyliedig am Forlyn Llanw Bae Abertawe.  

Dywedodd Simon Thomas AC y Canolbarth a’r Gorllewin ac Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:

 “Bu gan Blaid Cymru gynnig ers amser ams efydlu cwmni ynni mewn dwylo cyhoeddus, Ynni Cymru. Buasem yn gweld elw o adnoddau Cymru yn cael ei ddefnyddio i dorri cost ynni i ddefnyddwyr yng Nghymru a symud i rwydweithiau datganoledig  wedi eu dosbarthu.  

“Mae gan Gymru y potensial i ddod yn hunangynhaliol mewn trydan o ffynonellau adnewyddol a bwrw ymlaen i arwain y byd gyda thechnoleg ynni’r llanw. Byddai rheoli ein hadnoddau naturiol ein hunain yn dwyn manteision amgylcheddol ac economaidd enfawr i bobl Cymru. 

“Yn dilyn y sibrydion y gall San Steffan wrthod cynlluniau am Forlyn Llanw Bae Abertawe, mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos pa mor ymrwymedig ydynt i gyflwyno’r cynllun hwn. Os bydd Llywodraeth y DG yn penderfynu bradychu Cymru, yna mae’n rhaid i ni feddwl am ffyrdd y gallwn ni ei gyflwyno hebddynt. 

Trwy sefydlu cwmni ynni Cymreig mewn dwylo cyhoeddus, gallai Llywodraeth Lafur Cymru roi anadl einioes i’r prosiect hwn eu hunain.   

Mae maniffesto Cymreig y blaid Lafur am 2017 yn ymrwymo i gefnogi “creu cwmnïau ynni a mentrau cydweithredol mewn dwylo cyhoeddus, sy’n atebol yn lleol i gystadlu â chyflenwyr ynni preifat sy’n bodoli eisoes, gydag o leiaf un ym mhob rhanbarth”.

 "Pa well amser na nawr i weithredu’r addewid hwn yn y maniffesto a sicrhau fod Cymru yn buddsoddi mewn ynni adnewyddol gan gynnwys prosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe? Wedi’r cyfan, does fawr ddim amheuaeth mai awyr lân a mentrau ynni adnewyddol yw’r dyfodol.” 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.